Wilsverklaring-v4.0(2021NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Wilsverklaring EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2021
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-12-2021


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 25-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.15
DCM::KeywordList wilsverklaring
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Wilsverklaring
DCM::PublicationDate 01-12-2021
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 16-11-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.Wilsverklaring-v3.1.1
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-91 Opsplitsen OverdrachtBehandelAanwijzing in OverdrachtWilsverklaring en OverdrachtBehandelAanwijzing, incl. uitbreiding WilsverklaringTypeCodelijst.
ZIB-213 In klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing de waarde van DCM::Name aanpassen van <<DCM>> nl.nfu. ... naar nl.nfu. ....
ZIB-214 De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-356 Concept WilsverklaringDatum toevoegen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Publicatieversie 3.1.1 (01-09-2020)

ZIB-1004 links/referenties in zib wilsverklaring zijn niet meer actueel
ZIB-937 aanpassen wilsverklaring met type (zelfbindingsverklaring)

Publicatieversie 4.0 (01-12-2021)

ZIB-1173 Wilsverklaring: Orgaandonatie verder specificeren

Concept

Een wilsverklaring is een mondelinge of schriftelijke omschrijving van de wens van de patiënt ten aanzien van toekomstig medisch handelen of het levenseinde. Een wilsverklaring is vooral voor situaties waarin de patiënt niet meer over deze beslissingen kan praten met de zorgverlener.

De optie om 'Verklaring donorschap' te selecteren als 'WilsverklaringType' binnen de zib is verwijderd, omdat dit gegeven wordt geregistreerd in een landelijke register en inzage in dit gegeven onder strenge eisen valt. Zie www.donorregister.nl

Purpose

Een goed overzicht van wensen van de patiënt is belangrijk. Een zorgverlener kan de wilsverklaring gebruiken om de bestaande wensen met de betrokkenen te bespreken en om deze wensen in het eigen beleid op te nemen. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang.

Evidence Base

De lijst met type wilsverklaringen is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV).

De lijst met types komt overeen met de wilsverklaringen waarvoor de verschillende verenigingen op hun websites voorbeelden voor aanbieden.

In de pre-publicatie 2021-2 is de "Verklaring donorschap" op deprecated gezet, omdat dit gegeven wettelijk gezien alleen ingezien mag worden bij overlijden van patiënt onder strikte voorwaarden in een landelijk register.

Information Model


#9576#9575Probleem-v4.5(2021NL)#9572#WilsverklaringTypeCodelijst#9571Contactpersoon-v3.5(2021NL)#11675Wilsverklaring-v4.0Model(2021NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.15.1 Arrowdown.pngWilsverklaring Rootconcept van de bouwsteen Wilsverklaring. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Wilsverklaring.
CD.png NL-CM:7.15.2 Arrowright.pngWilsverklaringType 1 Aanduiding van de verschillende soorten wilsverklaringen.
List2.png WilsverklaringTypeCodelijst
TS.png NL-CM:7.15.7 Arrowright.pngWilsverklaringDatum 1 De datum waarop de wilsverklaring is vastgelegd.
Verwijzing.png NL-CM:7.15.4 Arrowright.pngAandoening::Probleem 0..* Het probleem of aandoening waar de wilsverklaring betrekking op heeft.
Block.png Probleem
Verwijzing.png NL-CM:7.15.3 Arrowright.pngVertegenwoordiger::Contactpersoon 0..1 De persoon die wettelijke vertegerwoordiger is of in de ondertekende volmacht als gevolmachtigde wordt benoemd.
Block.png Contactpersoon
ED.png NL-CM:7.15.5 Arrowright.pngWilsverklaringDocument 0..1 Ingescand brondocument met de wilsverklaring en handtekening van de patiënt, bijv. een PDF.
ST.png NL-CM:7.15.6 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting bij de wilsverklaring, bijvoorbeeld de vorm, zoals een penning, een tattoo etc. of waar de wilsverklaring te vinden is.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Wilsverklaring
WilsverklaringType Niet reanimeren verklaring
Datum 15-08-2011
Aandoening ALS
Toelichting Niet-reanimerenpenning
Vertegenwoordiger  
Initialen J.P.M.
Geslachtsnaam Pietersen
Rol Wettelijk vertegenwoordiger
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer

References

1. NPCF - Wilsverklaring [Online] Beschikbaar op: https://www.patientenfederatie.nl/themas/wilsverklaring/wat-hoe [Geraadpleegd: 15 juni 2020].

2. Wilsverklaringen van de NVVE [Online] Beschikbaar op: https://nvve.nl/index.php?cID=307 [Geraadpleegd: 15 juni 2020].

3. NPV - Levenswensverklaring [Online] Beschikbaar op: https://npvzorg.nl/levenswensverklaring/ [Geraadpleegd: 15 juni 2020].

Valuesets

WilsverklaringTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.15.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Niet reanimeren verklaring NR WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Niet reanimeren verklaring
Volmacht VOL WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Volmacht
Behandelverbod VERB WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Behandelverbod
Behandelverbod met aanvulling Voltooid Leven VERBVL WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Behandelverbod met aanvulling Voltooid Leven
Mondelinge afspraak MON WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Mondelinge afspraak
Euthanasieverzoek EU WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Euthanasieverzoek
Euthanasieverzoek met aanvulling Dementie EUD WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Euthanasieverzoek met aanvulling Dementie
Levenswensverklaring LW WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Levenswensverklaring
Verklaring donorschap [DEPRECATED] DO WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Verklaring donorschap [DEPRECATED]
Zelfbindingsverklaring ZB WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Zelfbindingsverklaring
Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap VBW WilsverklaringType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 Verklaring ter beschikkingstelling aan de wetenschap
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2021-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20210731 [R] (July 2021 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/11/2021 22:06:28 met ZibExtraction v. 6.3.8000.1177


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht