Contactpersoon-v3.5(2021NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Contactpersoon EN.png
Versie: 3.5
ZIB Status:Final
Publicatie: 2021
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-12-2021


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 13-8-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1
DCM::KeywordList contactpersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger, wettelijke vertegenwoordiger
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Contactpersoon
DCM::PublicationDate 01-12-2021
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 28-07-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.Contactpersoon-v3.4
DCM::Version 3.5
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-64 OverdrachtContactpersoon - OID aanpassing van RolCodelijst
ZIB-66 OverdrachtContactpersoon - RolCodelijst-naam in EA model
ZIB-69 Issue Bouwsteen OverdrachtContactpersoon
ZIB-155 Codes uit RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon nalopen
ZIB-156 ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.
ZIB-221 Tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ uit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Rol verwijderen.
ZIB-222 Tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCodeuit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Relatie verwijderen.
ZIB-223 Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-429 Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.
ZIB-443 Aanpassing in codes in BiologischeRelatieCodelijst
ZIB-525 Toevoegen stief- en adoptie ouders aan RelatieCodelijst
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-629 Toevoegen mantelzorger en geestelijk verzorger aan Rolcodelijst

Publicatieversie 3.2.1 (06-07-2019)

ZIB-762 Contactpersoon wordt gebruikt als Relatedpersoon

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

ZIB-698 Rol Tolk toevoegen
ZIB-960 Kardinaliteit adresgegevens diverse zibs: zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-1094 rolkode advocaat toevoegen aan ZIB Contactpersoon
ZIB-1189 DefinitionCodes alle administratieve zibs

Publicatieversie 3.5 (01-12-2021)

ZIB-1378 RolCodelijst heeft numerieke codes (1,2,3,..) in plaats van strings (01,02,03,...)
ZIB-1438 RelatieCodelijst
ZIB-1470 Codering voor Mantelzorger
ZIB-1495 Verbetering vertaling zuster -> zus

Concept

Een contactpersoon is een persoon anders dan zorgverleners, die betrokken is bij de zorg voor de patiënt, zoals familieleden, mantelzorgers, geestelijke verzorgers, voogden en wettelijkelijk vertegenwoordigers.

Naast identificerende gegevens als naam kunnen ook adres- en contactgegevens worden toegevoegd. Daarnaast kan relatie tot de patiënt en rol die de persoon heeft, meegegeven worden.

Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van contactpersonen en andere bij de zorg van de patiënt betrokken personen.

Information Model


#RelatieCodelijstAdresgegevens-v1.1(2021NL)Contactgegevens-v1.2.1(2021NL)Naamgegevens-v1.1(2021NL)#RolCodelijst#11440#11441#11442Contactpersoon-v3.5Model(2021NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:3.1.1 Arrowdown.pngContactpersoon Rootconcept van de bouwsteen Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Contactpersoon.
70862002 Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:3.1.4 Arrowright.pngNaamgegevens 0..1 Naamgegevens van contactpersoon.
Block.png Naamgegevens
Verwijzing.png NL-CM:3.1.6 Arrowright.pngContactgegevens 0..1 Telefoonnummer en/of e-mailadres van contactpersoon.
Block.png Contactgegevens
Verwijzing.png NL-CM:3.1.5 Arrowright.pngAdresgegevens 0..* Adresgegevens van contactpersoon.
Block.png Adresgegevens
CD.png NL-CM:3.1.2 Arrowright.pngRol 0..* Definieert de rol van de contactpersoon in relatie tot de patiënt.
List2.png RolCodelijst
CD.png NL-CM:3.1.3 Arrowright.pngRelatie 0..* Definieert de familiaire relatie van de contactpersoon tot de patiënt.
List2.png RelatieCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Contactpersoon
Rol Eerste contactpersoon
Relatie Dochter
Naam  
Geslachtsnaam van Putten
GeslachtsnaamPartner van der Giessen
Voornamen J.P.M.
Adres  
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Postcode 1012 NX
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Land Nederland
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer
EmailAdres giesput@myweb.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres

Valuesets

RelatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Adoptive father ADOPTF RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Adoptievader
Adoptive mother ADOPTM RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Adoptiemoeder
Aunt AUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante
Brother BRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Broer
Brother-in-law BROINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zwager
Cousin COUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante
Daughter DAUC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Dochter
Daughter in-law DAUINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoondochter
Domestic partner DOMPART RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Partner
Father FTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Vader
Father-in-law FTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonvader
Foster daughter DAUFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegdochter
Foster father FTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegvader
Foster mother MTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegmoeder
Foster son SONFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegzoon
Granddaughter GRNDDAU RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleindochter
Grandfather GRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Opa
Grandmother GRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oma
Grandson GRNDSON RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleinzoon
Great grandfather GGRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootvader
Great grandmother GGRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootmoeder
Husband HUSB RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenoot
Mother MTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Moeder
Mother-in-law MTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonmoeder
Nephew NEPHEW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef, zoon van broer/zus
Niece NIECE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Nicht, dochter van broer/zus
Sister SIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zus
Sister-in-law SISINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzus
Son SONC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zoon
Son in-law SONINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzoon
Stepfather STPFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Stiefvader
Stepmother STPMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Stiefmoeder
Uncle UNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom
Wife WIFE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenote
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

RolCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Eerste relatie/contactpersoon 01 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Eerste relatie/contactpersoon
Tweede relatie/contactpersoon 02 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Tweede relatie/contactpersoon
Curator (juridisch) 03 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Curator (juridisch)
Financieel (gemachtigd) 04 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Financieel (gemachtigd)
Financieel (toetsing) 05 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Financieel (toetsing)
Leefeenheid 06 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Leefeenheid
Hulpverlener 07 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Hulpverlener
Anders 09 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Anders
Voogd 11 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Voogd
Bewindvoerder 14 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Bewindvoerder
Mentor 15 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Mentor
Buur 19 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Buur
Vriend(in)/kennis 20 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Vriend(in)/kennis
Cliëntondersteuner 21 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Cliëntondersteuner
Contactpersoon 23 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Contactpersoon
Wettelijke vertegenwoordiger 24 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Wettelijke vertegenwoordiger
Mantelzorger [DEPRECATED] 100001 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Mantelzorger (DEPRECATED)
Mantelzorger 407542009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mantelzorger
Geestelijk verzorger 100002 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Geestelijk verzorger
Tolk 100003 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Tolk
Advocaat 100004 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Advocaat

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2021-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20210731 [R] (July 2021 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/11/2021 22:00:55 met ZibExtraction v. 6.3.8000.1177


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht