ZorgTeam-v1.0.1(2021NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.ZorgTeam EN.png
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2021
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-12-2021


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 16-03-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.3
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.ZorgTeam
DCM::PublicationDate 01-12-2021
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 03-08-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.ZorgTeam-v1.0
DCM::Version 1.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

Publicatieversie 1.0.1 (01-12-2021)

ZIB-1282 Zorgteam naam heeft een Nederlandse vertaling in de Engelse versie
ZIB-1578 Tekstuele wijzigingen zib ZorgTeam (2020)

Concept

Een zorgteam is een groep zorgverleners en andere betrokkenen personen die betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt voor een of meerdere problemen.

Purpose

Weten wie in een zorgteam zitten is belangrijk om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen. Het draagt bij aan de continuïteit, consistentie, efficiëntie en kwaliteit van zorg. Dit speelt zowel binnen een instelling als bij ketenzorg waar meerdere zorgaanbieders bij betrokken zijn.

Information Model


#14055Zorgverlener-v3.5.1(2021NL)Contactpersoon-v3.5(2021NL)Patient-v4.0(2021NL)Probleem-v4.5(2021NL)#14050#14051ZorgTeam-v1.0.1Model(2021NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:17.3.1 Arrowdown.pngZorgTeam Rootconcept van de bouwsteen ZorgTeam. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ZorgTeam.
401322007 Onder zorg van team
ST.png NL-CM:17.3.12 Arrowright.pngZorgTeamNaam 0..1 De naam van het zorgteam.
703503000 Naam
Verwijzing.png NL-CM:17.3.5 Arrowright.pngProbleem 0..* De ziekte of gezondheidstoestand waarvoor de patiënt behandeling ontvangt via leden van het zorgteam.
55607006 Probleem
Block.png Probleem
Folder.png NL-CM:17.3.4 Arrowdown.pngZorgTeamLid 2..* Container van het concept ZorgTeamLid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ZorgTeamLid.
125676002 Persoon
Verwijzing.png NL-CM:17.3.8 Arrowright.pngContactpersoon (0..1) Een contactpersoon van de patiënt als lid van het zorgteam.
70862002 Contactpersoon
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:17.3.7 Arrowright.pngPatient (0..1) De patiënt als lid van het zorgteam.
116154003 Patiënt
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:17.3.9 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) Een zorgverlener als lid van het zorgteam betrokken bij de zorg rondom de patiënt.
223366009 Gezondheidszorgpersoneel
Block.png Zorgverlener

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ZorgTeam
ZorgTeamNaam
Complexe Ouderenzorg
ZorgTeamLid  
ZorgverlenerNaam Specialisme Zorgaanbieder Rol
Drs. W. Klaasen Huisartsen, niet nader gespecificeerd Gezondheidscentrum Rotterdam Noord Casemanager
Dr. S. Curie Medisch specialisten, geriatrie Parnassia Groep Rotterdam Behandelaar
Dr. R.M. van Heck Medisch specialisten, cardiologie Erasmus MC Behandelaar
Dr. A Schele Medisch specialisten, inwendige geneeskunde Franciscus Gasthuis & Vlietland Behandelaar
Drs. G.F. de Haan Apothekers Apotheek Bergweg Consulent
K. van der Linden Humanitas Thuiszorg vrijwilliger
Probleem  
ProbleemNaam ProbleemType Toelichting
Vasculaire dementie Diagnose De laatste weken erg onrustig in de nacht
Hartfalen Diagnose Houdt veel vocht vast, kortademig
Geneesmiddel-interacties Complicatie Huiduitslag met veel jeuk door medicatie

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2021-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20210731 [R] (July 2021 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/11/2021 22:07:03 met ZibExtraction v. 6.3.8000.1177


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht