HoNOS+-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.HoNOS+ EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::CreationDate 30-3-2022
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.36
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::Name nl.zorg.HoNOS+
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (10-06-2022).

Concept

De Health of the Nation Outcome Scales + (HoNOS+) is een uitbreiding op HoNOS welke is ontwikkeld in opdracht van het Engelse ministerie van Volksgezondheid (Wing e.a. 1998), met het doel om op eenvoudige, betrouwbare en valide wijze de geestelijke gezondheidstoestand en het sociaal functioneren van psychische patiënten in kaart te brengen.

Purpose

Belangrijke onderdelen van de zorgvraagtypering zijn de HoNOS+-vragenlijst en het scoringschema met kleurcode. Hiermee bepaal je de zorgvraag van de patiënt, die uitgedrukt wordt in een zorgvraagtype.

Information Model


#2599#HoNOS+AntwoordCodelijst#HoNOS+VraagCodelijst#2595#2591#2596Zorgverlener-v4.0(2024NL)#2600#2592#2598HoNOS+-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.36.1 Arrowdown.pngHoNOS+ Rootconcept van de bouwsteen HoNOS+. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen HoNOS+.
180171000146104 HoNOS+
TS.png NL-CM:4.36.2 Arrowright.pngDatumAfname 1 Datum van de afname van de HoNOS+.
Verwijzing.png NL-CM:4.36.3 Arrowright.pngAfnemer::Zorgverlener 1 Zorgverlener die verantwoordelijk is voor de afname van de HoNOS+.
Block.png Zorgverlener
INT.png NL-CM:4.36.4 Arrowright.pngTotaleScoreHoNOS+ 1 De totaalscore is de optelsom van de afzonderlijke vragen.
180181000146102 Totale score van HoNOS+
ST.png NL-CM:4.36.5 Arrowright.pngToelichtingVraagPsychischeProblemen 0..1 Een toelichting op de vraag over psychische problemen.
Folder.png NL-CM:4.36.6 Arrowdown.pngHoNOS+Vragen 0..* Container van het concept HoNOS+Vragen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept HoNOS+Vragen.
CD.png NL-CM:4.36.7 Arrowright.pngHoNOS+Vraag 1 De vraag van de HoNOS+.
List2.png HoNOS+VraagCodelijst
CD.png NL-CM:4.36.8 Arrowright.pngHoNOS+Antwoord 0..1 Het antwoord op de individuele vraag van de HoNOS+.
List2.png HoNOS+AntwoordCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

HoNOS+
DatumAfname 11-05-2022
Afnemer::Zorgverlener
Medewerkerscode 01299
AGBCode 01999999
Initialen H.A
Geslachtsnaam Janszens
ZorgverlenersRol Psychiater
HoNOS+Vragen
HoNOS+Vraag H+V01
HoNOS+Antwoord 1
HoNOS+Vragen
HoNOS+Vraag H+V02
HoNOS+Antwoord 2
HoNOS+Vragen
HoNOS+Vraag H+V03
HoNOS+Antwoord 1
HoNOS+Vragen
HoNOS+Vraag H+V04
HoNOS+Antwoord 4
HoNOS+Vragen
HoNOS+Vraag H+V05
HoNOS+Antwoord 0

Valuesets

HoNOS+AntwoordCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.36.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen probleem 0 HoNOS+_Ernst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.2 Geen probleem
Ondergeschikt probleem, vereist geen actie 1 HoNOS+_Ernst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.2 Ondergeschikt probleem, vereist geen actie
Licht probleem, maar duidelijk aanwezig 2 HoNOS+_Ernst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.2 Licht probleem, maar duidelijk aanwezig
Matig ernstig probleem 3 HoNOS+_Ernst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.2 Matig ernstig probleem
Ernstig tot zeer ernstig probleem 4 HoNOS+_Ernst 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.2 Ernstig tot zeer ernstig probleem

HoNOS+VraagCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.36.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
HoNOS+ Gedrag H+V01 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Gedrag
HoNOS+ Zelfverwonding H+V02 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Zelfverwonding
HoNOS+ Drank- drugsgebruik H+V03 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Drank- drugsgebruik
HoNOS+ Cognitief H+V04 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Cognitief
HoNOS+ Lichamelijk H+V05 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Lichamelijk
HoNOS+ Hallucinaties en wanen H+V06 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hallucinaties en wanen
HoNOS+ Depressie H+V07 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Depressie
HoNOS+ Overig psychisch H+V08 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Overig psychisch
HoNOS+ Relaties H+V09 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Relaties
HoNOS+ ADL H+V10 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ ADL
HoNOS+ Woonomstandigheden H+V11 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Woonomstandigheden
HoNOS+ Vaardigheden H+V12 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Vaardigheden
HoNOS+ Gedachten H+V13 HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Gedachten
HoNOS+ Hist: Gedrag H+VA HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hist: Gedrag
HoNOS+ Hist: Zelfverwonding H+VB HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hist: Zelfverwonding
HoNOS+ Hist: Bescherming H+VC HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hist: Bescherming
HoNOS+ Hist: Betrokkenheid/motivatie H+VD HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hist: Betrokkenheid/motivatie
HoNOS+ Hist: Kwetsbaarheid H+VE HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hist: Kwetsbaarheid
HoNOS+ Hist: drank- drugsgebruik H+VQ HoNOS+_Vragen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.28.1 HoNOS+ Hist: drank- drugsgebruik

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:41:45 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht