Betaler-v4.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken



Algemeen

Naam: nl.zorg.Betaler EN.png
Versie: 4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 23-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.1.1
DCM::KeywordList Verzekeringsgegevens
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Betaler
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 24-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.Betaler-v4.0
DCM::Version 4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-59 RFC Bouwsteen Betaler

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-72 Issue Bouwsteen OverdrachtBetaler - VerzekerdeNummer
ZIB-216 Naamgeving DCM:: Valueset VerzekeringsrechtCodeLijst onjuist in klinische bouwsteen OverdrachtBetaler, dit aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.
ZIB-217 In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler DCM::ValueSet UZOVI aangepast naar DCM:AssigningAuthority tagged value.
ZIB-306 Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-314 Naamgeving concept Bank aangepast.
ZIB-357 BetalerNaam aangepast naar ST i.p.v. reference.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-429 Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-575 AWBZ moet uit VerzekeringSoortCodelijst
ZIB-582 ZIB betaler: banknaam onnodig verplicht
ZIB-583 Cardinaliteit OrganisatieNaam

Publicatieversie 3.1.1 (01-09-2020)

ZIB-1008 Geen informatie

Publicatieversie 3.2 (01-12-2021)

ZIB-1196 Nadere specificatie zib betaler einddatum verzekering vaak niet aanwezig

Publicatieversie 4.0 (15-10-2023)

ZIB-1739 Zib-voorbeeld voor concept "Rekeningnummer" niet geldig
ZIB-1834 Betaler: ContactInformatie kardinaliteit

Publicatieversie 4.1 (15-04-2024)

ZIB-2218 Geen informatie

Concept

Betalers zijn organisaties of individuen die betalen voor de aan de patiënt geleverde zorg. Deze organisaties of individuen kunnen zijn: instellingen of personen die financieel garant staan of verantwoordelijk zijn voor de patiënt (zoals ouders van minderjarigen), organisaties met directe financiële verantwoordelijkheid, combinaties van deze of de patiënt zelf.

Purpose

Het vastleggen van de gegevens van de betalende instanties en personen dient om betaling van de kosten van de geleverde zorg te vereenvoudigen en op voorhand inzicht te verkrijgen hoe deze kosten betaald gaan worden, zeker waar het gaat om niet verzekerde zorg.

Evidence Base

Bij het vaststellen van het model is gekeken naar de gegevens die uitgewisseld worden bij de 'Controle op Verzekeringsrecht (COV)'. Hierbij is gebruik gemaakt van de berichtdefinities COV VZ801/802, v4 (02-nov-2012).

Daarnaast is de opbouw van de gegevens op de 'European Health Insurance Card (EHIC)' in de afwegingen meegenomen.

Information Model


#365#809Contactgegevens-v1.3.1(2024NL)Adresgegevens-v1.2(2024NL)#676#VerzekeringssoortCodelijst#812#370#805#813#366#367#810#674#804#369#808#839Betaler-v4.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:1.1.1 Arrowdown.pngBetaler Rootconcept van de bouwsteen Betaler. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Betaler.
Folder.png NL-CM:1.1.2 Arrowdown.pngBetalerPersoon (0..1) Container van het concept BetalerPersoon. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept BetalerPersoon.

Een persoon is hierbij een natuurlijk persoon of een rechts persoon, zoals een organisatie, gemeente, etc.

ST.png NL-CM:1.1.5 Arrowright.pngBetalerNaam 0..1 Naamgegevens van de betalende persoon of organisatie (rechtspersoon).
Folder.png NL-CM:1.1.4 Arrowdown.pngBankgegevens 0..* Container van het concept Bankgegevens. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Bankgegevens.
ST.png NL-CM:1.1.9 Arrowright.pngBankNaam 0..1 Naam van de financiële instelling.
ST.png NL-CM:1.1.10 Arrowright.pngBankcode 0..1 Code die de bank en het filiaal aangeven. Voor Europese landen is dat de BIC of SWIFT code van de instelling.
ST.png NL-CM:1.1.11 Arrowright.pngRekeningnummer 1 Rekeningnummer van de betaler bij de genoemde instelling. Voor Europese landen is dit het IBAN nummer.
Folder.png NL-CM:1.1.3 Arrowdown.pngVerzekeraar (0..1) Container van het concept Verzekeraar. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verzekeraar.
Folder.png NL-CM:1.1.8 Arrowdown.pngVerzekering 1..* Container van het concept Verzekering. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Verzekering.
TS.png NL-CM:1.1.13 Arrowright.pngBeginDatumTijd 1 Datum vanaf wanneer de dekking van de verzekering geldt.
TS.png NL-CM:1.1.14 Arrowright.pngEindDatumTijd 1 Datum tot wanneer de dekking van de verzekering geldt.

Dit item mapt op het EHIC veld 9 <i>'Expiry date'.</i>

CD.png NL-CM:1.1.15 Arrowright.pngVerzekeringssoort 1 Soort verzekering. Codes zoals geretourneerd bij de controle op verzekeringsrecht
List2.png VerzekeringssoortCodelijst
II.png NL-CM:1.1.7 Arrowright.pngIdentificatieNummer 0..1 Unieke zorgverzekeraarsidentificatie (het UZOVI-nummer).
AA2.png UZOVI
ST.png NL-CM:1.1.16 Arrowright.pngOrganisatieNaam 0..1 De naamgegevens van de zorgverzekeraar. Indien het UZOVI nummer als identificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in het UZOVI register en ook bij de controle op verzekeringsrecht (COV) wordt teruggegeven.
ST.png NL-CM:1.1.6 Arrowright.pngVerzekerdeNummer 1 Nummer waaronder de verzekerde bekend is bij de verzekeraar

Dit item mapt op het EHIC veld 8 <i>'Identification number of the card'</i>

Verwijzing.png NL-CM:1.1.17 Arrowright.pngAdresgegevens 0..* Adresgegevens van betaler.
Block.png Adresgegevens
Verwijzing.png NL-CM:1.1.12 Arrowright.pngContactgegevens 0..1 Telefoonnummer en/of e-mailadres van betaler.
Block.png Contactgegevens

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Verzekeraar
IdentificatieNummer 3332
OrganisatieNaam Menzis Zorgverzekeraar N.V.
VerzekerdeNummer 12345678
Verzekering
BeginDatumTijd 01-01-2012
EindDatumTijd 31-01-2013
VerzekeringsSoort Basis verzekerd
Adres
Straat Postbus
Huisnummer 34000
Postcode 7500 KC
Woonplaats Enschede
Land Nederland
TelefoonEmail
Telefoonnummer +31505233333
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
BetalerPersoon
BetalerNaam J.P.M. van Putten
Bankgegevens
BankNaam ING
Bankcode INGBNL2A
Rekeningnummer NL98INGB0003856625
Adres
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Postcode 1012 NX
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Land Nederland
AdresSoort Woon-/verblijfadres
TelefoonEmail
Telefoonnummer +311725233111
NummerSoort Privé telefoonnummer

Uitgevende instanties

De identificerende nummers worden uitgegeven door de volgende instanties

UZOVI

Identificerend nummer ID system OID
UZOVI OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4

Valuesets

VerzekeringssoortCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.1.1.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Basis B Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1 Basis verzekerd
Aanvullend verzekerd A Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1 Aanvullend verzekerd
Basisverzekering vanuit AWBZ BZ Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1 Basisverzekering vanuit AWBZ (tegenwoordig uit Wet Langdurige Zorg)
Hoofdverzekering H Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1 Een basisverzekering die geen onderdeel uitmaakt van de ZVW of AWBZ (bijvoorbeeld voor expats in het buitenland).
Tandverzekering (los) T Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1 Tandverzekering
Aanvullend + tand AT Verzekeringssoort 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1 Aanvullend + tand
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:39 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht