Lichaamslengte-v3.1.2(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Lichaamslengte EN.png
Versie: 3.1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.2
DCM::KeywordList lichaamslengte, lengte, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Lichaamslengte
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 18-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Lichaamslengte-v3.1.1
DCM::Version 3.1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-247 In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit zou DCM::ExampleValue moeten zijn.
ZIB-248 In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset.
ZIB-301 Referentie beschrijving 'Hartslag' aanpassen naar 'Lichaamslengte'.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-320 ContextPositie wijzigen in Positie
ZIB-321 Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC
ZIB-358 Aanpassen naamgeving bouwsteen.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-107 OverdrachtProblemen aanpassen zodat Probleem het rootconcept wordt i.p.v. Concern.
ZIB-108 ProbleemstatusCodelijst in OverdrachtProblemen leidt qua naamgeving/vertaling van de concepten tot verwarring
ZIB-146 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-476 Terminologiekoppeling Lichaamslengte
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-571 Inconsistentie in conceptnamen PositieCodelijst
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Publicatieversie 3.1.1 (01-09-2020)

ZIB-1185 DefintionCodes zib nl.lichaamslengte

Publicatieversie 3.1.2 (15-10-2023)

ZIB-1887 Lichaamslengte, inperking te gebruiken eenheden

Concept

De lichaamslengte van een persoon.

Purpose

De lichaamslengte wordt voor verschillende redenen gebruikt, zoals het meten van de groei, bijvoorbeeld voor een baby, kind of jongere, het berekenen van de lichaamsoppervlakte, bijvoorbeeld voor het berekenen van de juiste hoeveelheid medicatie, of gecombineerd met lichaamsgewicht om de Body Mass Index te berekenen. Ook voor het bepalen van de voedingstoestand van een persoon wordt de lengte gebruikt.

Deze zorginformatiebouwsteen biedt de mogelijkheid om het lichaamslengte van een persoon vast te leggen.

Information Model


#PositieCodelijst#240#239#236#237#238Lichaamslengte-v3.1.2Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.2.1 Arrowdown.pngLichaamslengte Rootconcept van de bouwsteen Lichaamslengte. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamslengte.
248327008 Algemene bevinding betreffende lichaamslengte
PQ.png NL-CM:12.2.2 Arrowright.pngLengteWaarde 1 Het element bevat de waarde van de gemeten lichaamslengte. De lengte wordt in Nederland uitgedrukt in meters (m) of centimeters (cm).

De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen staan wordt de lichaamslengte in gestrekte liggende houding gemeten.

8302-2 Lichaamslengte [afmeting]
TS.png NL-CM:12.2.4 Arrowright.pngLengteDatumTijd 1 Datum en (eventueel) tijd van de waarneming van de lichaamslengte.
ST.png NL-CM:12.2.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de meting van de lichaamslengte.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
CD.png NL-CM:12.2.5 Arrowright.pngPositie 0..1 De positie tijdens de meting van de gemeten persoon.
425260001 Lichaamshouding voor bepalen van lengte
List2.png PositieCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

LengteDatumTijd LengteWaarde Positie Toelichting
08-02-2013 6:43 153 cm Staande positie Met schoenen aan

References

1. Parelsnoer DCM Lichaamslengte v0.98 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamslengte%20v0.98.pdf [Geraadpleegd: 19 december 2014].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 december 2014].

Traceability to other Standards

Deze zorginformatie bouwsteen is in lijn met de bouwsteen blauwdruk Meting v1.0.

Valuesets

PositieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.2.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Staande positie 10904000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Staande positie
Liggende positie 102538003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Liggende positie

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:05 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht