SNAQ65+Score-v1.3(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.SNAQ65+Score EN.png
Versie: 1.3
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 28-7-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.30
DCM::KeywordList Ondervoeding, ondervoedingsscore, SNAQ, SNAQ65+, malnutrition
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.SNAQ65+Score
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 27-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.SNAQ65+Score-v1.2.1
DCM::Version 1.3
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (06-07-2019)

ZIB-718 Kleine onvolkomenheid SNAQ 65+ ZIB

Publicatieversie 1.2 (31-01-2020)

ZIB-929 DefinitionCodes zib Nl.zorg.SNAQ65+Score-v1.0

Publicatieversie 1.2.1 (01-12-2021)

ZIB-1377 enkele typos in SNAQ65+

Publicatieversie 1.3 (10-06-2022)

ZIB-1633 Tekstuele wijzigingen zibs SNAQScore, SNAQ65+Score, SNAQrcScore (2020)
ZIB-1635 Foutieve totaalscores SNAQ65+ en SNAQrc
ZIB-1668 Foutieve constraint SNAQ65+Score

Concept

De Short Nutritional Assessment Questionnaire 65+ (SNAQ65+) is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt. Het instrument bestaat uit een aantal vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding.
De SNAQ ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding.
Er zijn vier varianten van het meetinstrument voor verschillende zorgsettingen ontwikkeld, te weten ziekenhuis (volwassenen en kinderen), verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandig wonende ouderen. Dit concept beschrijft het instrument dat bedoeld is voor de setting van zelfstandig wonende ouderen.

Purpose

De SNAQ65+ score wordt toegepast om de mate van ondervoeding of het risico hierop vast te stellen. Om ondervoeding snel en adequaat te kunnen behandelen is het van belang dat ondervoeding tijdig gesignaleerd wordt.

Evidence Base

Voor het vaststellen van de mate van ondervoeding kent SNAQ een aantal instrumenten, gevalideerd voor verschillende omgevingen:

  • De SNAQ is ontwikkeld voor volwassenen bij ziekenhuisopname.
  • De SNAQ65+ is ontwikkeld voor de groep ouderen (>65 jaar) die thuis woont en eventueel gebruik maakt van thuiszorg.
  • Voor screening op ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen is de SNAQrc (Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care) beschikbaar.
  • Voor screenen op ondervoeding bij kinderen is het instrument STRONGkids beschikbaar.


Patient Population

De SNAQ is bedoeld voor patiënten boven de 65 jaar en die zelfstandig thuis wonen

Information Model


#SNAQ65+BovenarmOmtrekScoreCodelijst#3677#3674#SNAQ65+InspanningsScoreCodelijst#SNAQ65+GewichtsverliesScoreCodelijst#3665#3670#3676#SNAQ65+EetlustScoreCodelijst#3669#3673#3678SNAQ65+Score-v1.3Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.30.1 Arrowdown.pngSNAQ65+Score Rootconcept van de bouwsteen SNAQ65+Score. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen SNAQ65+Score.
108321000146101 SNAQ voor 65+
CO.png NL-CM:4.30.3 Arrowright.pngGewichtsverliesScore 0..1 De score gebaseerd op het ongewenst gewichtsverlies gedurende de afgelopen zes maanden.
4030003 SNAQ65+Score GewichtsverliesScore
List2.png SNAQ65+GewichtsverliesScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.30.8 Arrowright.pngBovenarmOmtrekScore 0..1 De score gebaseerd op de omtrek van de bovenarm.
4030008 SNAQ65+Score BovenarmOmtrekScore
List2.png SNAQ65+BovenarmOmtrekScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.30.4 Arrowright.pngEetlustScore 0..1 De score gebaseerd op een verminderde eetlust gedurende de afgelopen maand.
4030004 SNAQ65+Score EetlustScore
List2.png SNAQ65+EetlustScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.30.5 Arrowright.pngInspanningsScore 0..1 De score gebaseerd op mogelijkheid om inspanning te verrichten zoals het trap op- en aflopen zonder rust of het gedurende vijf minuten wandelen zonder rust.
4030005 SNAQ65+Score InspanningsScore
List2.png SNAQ65+InspanningsScoreCodelijst
INT.png NL-CM:4.30.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 5. De relatie tussen de waarde van de totaalscore en het kleurresultaat van de scorekaart is:<br />0-1 = groen<br />2 = oranje<br />3 en hoger = rood.
108891000146109 Totale score van SNAQ voor 65+
TS.png NL-CM:4.30.6 Arrowright.pngSNAQ65+ScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de SNAQ65+-score bepaald is.
ST.png NL-CM:4.30.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

SNAQ65+ score (eerstelijnszorg en thuiszorg)
Datum 27-01-2016
Opmerking
Item Score Beschrijving
Gewichtsverlies 3 4 kg of meer in de laatste 6 maanden
Eetlust 0 Normale eetlust
Inspanning 0 Geen verminderde functionaliteit
Bovenarmomtrek 3 Minder dan 25 cm
Totaalscore Score Scorekleur
SNAQ65+ Score 6 Rood

Instructions

Als van de deelscores gebruik wordt gemaakt, moeten deze conform de beslisboom van de score gevuld worden.

References

1. Stuurgroep Ondervoeding [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/ [Geraadpleegd: 16 december 2016]

Valuesets

SNAQ65+BovenarmOmtrekScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Normaal A0 0 SNAQ65+_BovenarmOmtrek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 Omtrek >= 25cm
Klein A1 3 SNAQ65+_BovenarmOmtrek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 Omtrek < 25cm

SNAQ65+EetlustScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Eetlust B0 0 SNAQ65+_Eetlust 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 Normale eetlust
GeenEetlust B1 1 SNAQ65+_Eetlust 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 Verminderde eetlust de afgelopen week

SNAQ65+GewichtsverliesScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Weinig verlies G0 0 SNAQ65+_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 Minder dan 4kg in de laatste 6 maanden
Veel verlies G2 3 SNAQ65+_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 4kg of meer in de laatste 6 maanden

SNAQ65+InspanningsScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Mogelijk In0 0 SNAQ65+_Inspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 In staat tot fysieke inspanning
NietMogelijk In1 1 SNAQ65+_Inspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 Niet in staat tot fysieke inspanning

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:19:02 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht