Hartfrequentie-v3.4.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Hartfrequentie EN.png
Versie: 3.4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.3
DCM::KeywordList hartfrequentie, vitale parameters, hartslag
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Hartfrequentie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-11-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.Hartfrequentie-v3.4
DCM::Version 3.4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-141 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst HartslagMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-234 HartMethodeCodelijst bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-360 Palpatie als hartslagmethode in hartfrequentie

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-509 Wat is de toegevoegde waarde van zib Polsfrequentie naast Hartfrequentie?

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019)

ZIB-732 Een aantal Snomed codes blijken bij nadere controle invalide. Een aantal andere codes zijn inmiddels Inactive verklaard in SNOMED

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-881 HartslagSnelheid/hartslagFrequentie toevoegen met waardelijst

Publicatieversie 3.4.1 (01-12-2021)

ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Concept

De hartfrequentie is het aantal slagen per minuut dat het hart maakt.

Purpose

Het verkrijgen van informatie over de bloedcirculatie en hartfunctie door middel van het meten van de hartslag.

Evidence Base

Hartfrequentie (elektrisch of auscultatoir ritme van de ventrikels) en polsfrequentie (voelbare output in perifere arterie) zijn fysiologisch verschillende zaken, maar leveren bij normale circulatie dezelfde waarden op (slagen per minuut) en worden daarom door veel zorgverleners (en leken) door elkaar heen gebruikt. Dit is in feite niet correct, want de polsfrequentie kan lager zijn dan de hartfrequentie. In de dagelijkse praktijk wordt niettemin de pols vooral gepalpeerd om de hartfrequentie te meten, en ook als hartfrequentie genoteerd. Om deze reden biedt de bouwsteen Hartfrequentie, naast de bouwsteen Polsfrequentie, de mogelijkheid palpatie als HartslagMeetMethode op te geven.

Information Model


#HartslagMeetMethodeCodelijst#209#HartslagRegelmatigheidCodelijst#211#210#207#208#206#1738#InterpretatieFrequentieCodelijstHartfrequentie-v3.4.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.3.1 Arrowdown.pngHartfrequentie Rootconcept van de bouwsteen Hartfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Hartfrequentie.
106066004 Bevinding betreffende hartritme en/of hartfrequentie
PQ.png NL-CM:12.3.2 Arrowright.pngHartfrequentieWaarde 1 De hartfrequentie gemeten als aantal slagen per minuut.
8867-4 Hartslagfrequentie [aantal/tijd]
364075005 Hartslagfrequentie
TS.png NL-CM:12.3.4 Arrowright.pngHartfrequentieDatumTijd 1 Datum en tijd van waarneming van de hartfrequentie.
CD.png NL-CM:12.3.6 Arrowright.pngHartslagMeetMethode 0..1 De wijze waarop de hartslag is geteld en geobserveerd.
315306007 Onderzoek per methode
List2.png HartslagMeetMethodeCodelijst
ST.png NL-CM:12.3.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
CD.png NL-CM:12.3.5 Arrowright.pngHartslagRegelmatigheid 0..1 Regelmatigheid van de hartslag test.
301112006 Bevinding betreffende hartritme
List2.png HartslagRegelmatigheidCodelijst
CD.png NL-CM:12.3.7 Arrowright.pngInterpretatieFrequentie 0..1 Interpretatie van de hartfrequentie
301113001 Bevinding betreffende hartfrequentie
List2.png InterpretatieFrequentieCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

HartfrequentieDatumTijd HartfrequentieWaarde HartslagMeet
Methode
Hartslag
Regelmatigheid
Toelichting
08-02-2013 6:43 126/min Auscultatie Hartslag onregelmatig Misschien bigeminie?

Instructions

Een Holter registratie is een 24 uurs ECG: een ECG met een zeer lange meetperiode.

References

1. Parelsnoer DCM Hartslag v0.98. [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Hartslag%20v0.64.pdf [Geraadpleegd: 19 februari 2015]. 2. openEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 februari 2015].

Valuesets

HartslagMeetMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Auscultatie 37931006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Auscultatie
Bewaking met hartmonitor 88140007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cardiale monitoring
ECG-bewaking 46825001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Electrocardiografie

HartslagRegelmatigheidCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Regelmatige pulsaties 271636001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hartslag regelmatig
Onregelmatige hartslag 361137007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hartslag onregelmatig

InterpretatieFrequentieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Bradycardie 48867003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bradycardie
Normale hartfrequentie 76863003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Normale hartfrequentie
Tachycardie 3424008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tachycardie

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:41:42 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht