Hartfrequentie-v1.2(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Hartfrequentie EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.3
DCM::KeywordList hartfrequentie, vitale parameters, hartslag
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Hartfrequentie
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-141 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst HartslagMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-234 HartMethodeCodelijst bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-360 Palpatie als hartslagmethode in hartfrequentie

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

De hartfrequentie is het aantal slagen per minuut dat het hart maakt.

Purpose

Het verkrijgen van informatie over de bloedcirculatie en hartfunctie door middel van het meten van
de hartslag.

Evidence Base

Hartfrequentie (elektrisch of auscultatoir ritme van de ventrikels) en polsfrequentie (voelbare output in perifere arterie) zijn fysiologisch verschillende zaken, maar leveren bij normale circulatie dezelfde waarden op (slagen per minuut) en worden daarom door veel zorgverleners (en leken) door elkaar heen gebruikt. Dit is in feite niet correct, want de polsfrequentie kan lager zijn dan de hartfrequentie. In de dagelijkse praktijk wordt niettemin de pols vooral gepalpeerd om de hartfrequentie te meten, en ook als hartfrequentie genoteerd. Om deze reden biedt de bouwsteen Hartfrequentie, naast de bouwsteen Polsfrequentie, de mogelijkheid palpatie als HartslagMeetMethode op te geven.

Information Model


#HartslagMeetMethodeCodelijst#9392#HartslagRegelmatigheidCodelijst#9394#9393#9390#9391#9389Hartfrequentie-v1.2Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.3.1 Arrowdown.pngHartfrequentie Rootconcept van de bouwsteen Hartfrequentie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Hartfrequentie.
PQ.png NL-CM:12.3.2 Arrowright.pngHartfrequentieWaarde 1 De hartfrequentie gemeten als aantal slagen per minuut.
364075005 Heart Rate (Observable Entity)
TS.png NL-CM:12.3.4 Arrowright.pngHartfrequentieDatumTijd 1 Datum en tijd van waarneming van de hartfrequentie.
CD.png NL-CM:12.3.6 Arrowright.pngHartslagMeetMethode 0..1 De wijze waarop de hartslag is geteld en geobserveerd.
List2.png HartslagMeetMethodeCodelijst
ST.png NL-CM:12.3.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting over eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de meting. Ook kan hier een nadere beschrijving worden weergegeven.
CD.png NL-CM:12.3.5 Arrowright.pngHartslagRegelmatigheid 0..1 Regelmatigheid van de hartslag.
List2.png HartslagRegelmatigheidCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

HartfrequentieDatumTijd HartfrequentieWaarde Hartslag
Methode
Hartslag
Regelmatigheid
Toelichting
08-02-2013 6:43 126/min Auscultatie Hartslag onregelmatig Misschien bigeminie?

Instructions

Een Holter registratie is een 24 uurs ECG: een ECG met een zeer lange meetperiode.

References

1. Parelsnoer DCM Hartslag v0.98. [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Hartslag%20v0.64.pdf [Geraadpleegd: 19 februari 2015]. 2. openEHR-EHR-OBSERVATION.heart_rate.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 februari 2015].

Valuesets

HartslagMeetMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Palpation 113011001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Palpatie
Auscultation 37931006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Auscultatie
Cardiac monitoring 88140007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cardiale monitoring
ECG 46825001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Electrocardiografie

HartslagRegelmatigheidCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Heart regular 271636001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hartslag regelmatig
Heart irregular 248650006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hartslag onregelmatig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:22:06 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht