BurgerlijkeStaat-v3.2(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.BurgerlijkeStaat EN.png
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 15-12-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.9
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, burgerlijke staat, marital status
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.BurgerlijkeStaat
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 24-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.BurgerlijkeStaat-v3.1.1
DCM::Version 3.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-43 Commentaar Astrid van Ginneken op Burgerlijke Staat

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-307 Weghalen CCR/CCD tekst uit Purpose.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-342 Tekst sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-387 De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.0.1 (01-10-2018)

ZIB-606 Verruiming beschrijving concept

Publicatieversie 3.1 (31-01-2020)

ZIB-735 Toevoegen code U-Unmarried aan BurgerlijkeStaatCodelijst

Publicatieversie 3.1.1 (10-06-2022)

ZIB-1606 Tekstuele wijzigingen zib BurgerlijkeStaat (2020EN)

Publicatieversie 3.2 (15-04-2024)

ZIB-2218 Geen informatie

Concept

Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat en partnerregistratie (geregistreerd partnerschap).

Purpose

De burgerlijke staat wordt vastgelegd voor administratieve doeleinden.

Evidence Base

Alhoewel er internationaal geen specifieke code voor is voor „geregistreerd partnerschap" (Domestic partner heeft de ruimere betekenis van „samenwonen") is voor Nederland deze definitie ingeperkt, omdat het feit dat iemand samenwoont los staat van de burgerlijke staat.

Information Model


#BurgerlijkeStaatCodelijst#782#783BurgerlijkeStaat-v3.2Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.9.1 Arrowdown.pngBurgerlijkeStaatRC Rootconcept van de bouwsteen BurgerlijkeStaat. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen BurgerlijkeStaat.
CD.png NL-CM:7.9.2 Arrowright.pngBurgerlijkeStaat 0..1 De burgerlijke staat van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek.
List2.png BurgerlijkeStaatCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

BurgerlijkeStaat
gehuwd

Instructions

Burgerlijke staat op het moment van vastleggen, zoals opgegeven door de patient.

Valuesets

BurgerlijkeStaatCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.9.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Divorced D MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Gescheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden)
Married M MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Gehuwd
Never Married S MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Nooit gehuwd geweest/ geregistreerd partnerschap gehad [DISCOURAGED]
Unmarried U MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Niet gehuwd
Domestic partner T MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Geregistreerd partnerschap
Widowed W MaritalStatus 2.16.840.1.113883.5.2 Weduwe/weduwnaar
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:52 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht