StrongKidsScore-v1.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.StrongKidsScore EN.png
Versie: 1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 28-7-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.28
DCM::KeywordList Ondervoeding, ondervoedingsscore, StrongKids, malnutrition
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.StrongKidsScore
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 09-01-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0
DCM::Version 1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-932 definitionCodes zib Nl.zorg.StrongKidsScore-v1.0(2017NL)

Concept

De StrongKids score is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van kinderen.
StrongKids is ontwikkeld om ondervoeding bij kinderen (>1 maand to 18 jaar) in het ziekenhuis vroegtijdig te herkennen en te behandelen.
Het instrument bestaat uit vier vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding.
(STRONGkids= Screening Tool Risk On Nutritional Status and Growth)

Purpose

De StrongKids score wordt toegepast om de mate van ondervoeding of het risico hierop vast te stellen. Om ondervoeding snel en adequaat te kunnen behandelen is het van belang dat ondervoeding tijdig gesignaleerd wordt.

Evidence Base

Voor het vaststellen van de mate van ondervoeding kent SNAQ een aantal instrumenten, gevalideerd voor verschillende omgevingen:

  • De SNAQ is ontwikkeld voor volwassenen bij ziekenhuisopname
  • De SNAQ65+ is ontwikkeld voor de groep ouderen (>65 jaar) die thuis woont en eventueel gebruik maakt van thuiszorg.
  • Voor screening op ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen is de SNAQrc (Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care) beschikbaar.
  • Voor screenen op ondervoeding bij kinderen is het instrument STRONGkids beschikbaar.

Patient Population

De StrongKids screening is bedoeld voor patiënten in de leeftijd van >1 maand tot 18 jaar bij opname in het ziekenhuis.

Information Model


#SKVoedingstoestandCodelijst#3835#3839#SKVoedingsScoreCodelijst#SKGewichtsverliesScoreCodelijst#3831#3836#3844#SKZiektebeeldScoreCodelijst#3834#3837#3833StrongKidsScore-v1.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.28.1 Arrowdown.pngStrongKidsScore Rootconcept van de bouwsteen StrongKidsScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen StrongKidsScore.
108341000146107 STRONGkids-screeningsinstrument
INT.png NL-CM:4.28.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 5.
108911000146107 Totale score van SNAQ
TS.png NL-CM:4.28.6 Arrowright.pngScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de StrongKids score bepaald is.
ST.png NL-CM:4.28.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
CO.png NL-CM:4.28.3 Arrowright.pngGewichtsverliesScore 0..1 De score is gebaseerd op gewichtsverlies of stilstand (kinderen < 1jaar) in groei/gewicht gedurende de laatste weken tot maanden?
4028003 StrongKidsScore GewichtsverliesScore
List2.png SKGewichtsverliesScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.28.4 Arrowright.pngZiekteBeeldScore 0..1 De score gebaseerd op aanwezigheid van een ziektebeeld met verhoogd risico op ondervoeding. Een lijst met risicovolle ziektebeelden wordt gegeven in referentie [1]
4028004 StrongKidsScore ZiekteBeeldScore
List2.png SKZiektebeeldScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.28.5 Arrowright.pngVoedingsScore 0..1 De score gebaseerd op de aanwezigheid van aspecten die een aanwijzing zijn voor een verminderde voedingstoestand:<br />- overmatige diarree en/of braken<br />- het gebruik van drink- of sondevoeding<br />- verminderde voedselinname gedurende de laatste 1-3 dagen.<br />- belemmering van voedselinname door pijn
4028005 StrongKidsScore VoedingsScore
List2.png SKVoedingsScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.28.8 Arrowright.pngVoedingstoestandScore 0..1 De score geeft een indicatie van de voedingstoestand van de patiënt op basis van de professionele opinie van de zorgverlener.
4028008 StrongKidsScore VoedingstoestandScore
List2.png SKVoedingstoestandCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

StrongKidsScore
ScoreDatumTijd 12-12-2016
GewichtsverliesScore 0 (Geen gewichtverlies of stilstand in groei/ gewicht)
ZiektebeeldScore 2 (Ziektebeeld met verhoogd risico aanwezig)
VoedingsScore 0 (Normale voedselinname)
VoedingstoestandScore 0 (Goede voedingstoestand)
TotaalScore 2
Toelichting -

References

1. StrongKids, Stuurgroep Ondervoeding [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/toolkits/screeningsinstrument [Geraadpleegd: 28 juli 2016]

Valuesets

SKGewichtsverliesScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen gewichtsverlies G0 0 SK_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 Geen gewichtsverlies of stilstand in groei/ gewicht
Gewichtsverlies G2 1 SK_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 Gewichtsverlies of stilstand in groei/ gewicht aanwezig

SKVoedingsScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Normaal Z0 0 SK_Voeding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 Normale voedselinname
Verminderd Z1 1 SK_Voeding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 Verminderde voedselinname

SKVoedingstoestandCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Goed T0 0 SK_Voedingstoestand 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 Goede voedingstoestand
Slecht T1 1 SK_Voedingstoestand 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 Slechte voedingstoestand

SKZiektebeeldScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.28.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen verhoogd risico R0 0 SK_Ziektebeeld 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 Geen ziektebeeld met verhoogd risico
Verhoogd risico R1 2 SK_Ziektebeeld 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 Ziektebeeld met verhoogd risico aanwezig

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:19:20 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht