ChecklistPijngedrag-v1.2(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.ChecklistPijngedrag EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-12-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.17
DCM::KeywordList Pijnscore, assessment, CPG
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.ChecklistPijngedrag
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 07-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.ChecklistPijngedrag-v1.1.1
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-923 DefintionCodes zib nl.ChecklistPijngedrag

Publicatieversie 1.1.1 (10-06-2022)

ZIB-1638 Titel van de zib bevat een spelfout

Publicatieversie 1.2 (15-10-2023)

ZIB-1946 Tekstuele wijzigingen zib ChecklistPijnGedrag

Concept

De CPG (Checklist Pijn Gedrag) is een pijnobservatie-instrument, dat wordt gebruikt om het gedrag te beoordelen van kinderen met een uitingsbeperking, of met een ernstige verstandelijke beperking.
De CPG telt tien observaties waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en ook ‘hoe erg’. Hierbij staat score 1,2, 3 staat voor geen tot lichte pijn, 4,5,6 voor matige pijn en 7,8,9,10 staat voor ernstige pijn. De score wordt vaak gecombineerd met een VAS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

Purpose

Een pijnobservatie-instrument is een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de effectiviteit van de pijnbestrijding (farmacologisch of non-farmacologisch) te bepalen. Bij kinderen met een uitingsbeperking is het desondanks moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn of onrust/angst. Dit onderscheid is relevant bij het bepalen van de behandeling. De score van een pijnobservatie-instrument blijft een momentopname.

Evidence Base

Voor de definitie is gebruik gemaakt van "Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007" en "Onderbouwing richtlijn
Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking" V&VN, februari 2015.
Voor het vaststellen van de mate van pijn bij kinderen met een uitingsbeperking zijn verschillende pijnobservatieschalen beschikbaar:

  • CPG
  • Comfort-gedragsschaal/ ComfortNeo-schaal
  • FLACC

Patient Population

De pijnobservatielijst CPG is ontwikkeld voor jongeren/kinderen met een uitingsbeperking of een ernstige verstandelijke beperking.

Information Model


#3033#3019#3031#3025#3022#3034#3024#3021#3028#3032#3030#3023#3027#3029ChecklistPijngedrag-v1.2Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.17.1 Arrowdown.pngChecklistPijnGedrag Rootconcept van de bouwsteen ChecklistPijnGedrag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ChecklistPijnGedrag.
108331000146104 Checklist PijnGedrag
INT.png NL-CM:12.17.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 10.
48981000146100 Totale score van checklist PijnGedrag
INT.png NL-CM:12.17.3 Arrowright.pngGezicht 0..1 Gespannen gezicht: één of meer spieren in het gezicht worden aangespannen.
12017003 ChecklistPijnGedrag Gezicht
INT.png NL-CM:12.17.4 Arrowright.pngMond 0..1 Lijn tussen neus en mondhoek dieper: lijn tussen neusvleugels en mondhoek (naso-labiale plooi) ligt dieper dan normaal en is zijwaarts opgetrokken.
12017004 ChecklistPijnGedrag Mond
INT.png NL-CM:12.17.5 Arrowright.pngGrimas 0..1 Grimas: het gezamenlijk voorkomen van: gefronste wenkbrauwen; ogen die samen- of dichtgeknepen zijn; een diepere lijn tussen neus en mondhoek; geopende mond.
12017005 ChecklistPijnGedrag Grimas
INT.png NL-CM:12.17.6 Arrowright.pngVerdrietigeBlik 0..1 Verdrietige blik, bijna in tranen: wenkbrauwen die aan de binnenzijden op- en zijwaarts getrokken zijn; rimpels in het voorhoofd, vooral boven de neusrug; ogen die samengeknepen zijn; mondhoeken die naar beneden zijn getrokken eventueel gecombineerd met een pruillip.
12017006 ChecklistPijnGedrag VerdrietigeBlik
INT.png NL-CM:12.17.7 Arrowright.pngOgen 0..1 Ogen (bijna) dichtknijpen: het samen- of dichtknijpen van de ogen.<br />Noot: NIET scoren als aanwezig wanneer het kind knippert met de ogen of als de ogen steeds dicht zijn<br />zonder te knipperen.
12017007 ChecklistPijnGedrag Ogen
INT.png NL-CM:12.17.8 Arrowright.pngPaniek 0..1 Paniekerig, paniekreactie: een extreme vorm van angst die zich uit in willekeurige onrustige lichaamsbewegingen of heftig verzet.

Dit kan samengaan met een angstige blik gekenmerkt door grote wijd geopende ogen en wenkbrauwen die aan de binnenzijde iets omhoog- en samengetrokken zijn.

12017008 ChecklistPijnGedrag Paniek
INT.png NL-CM:12.17.9 Arrowright.pngKreunen 0..1 Kreunen, kermen, jammeren: monotoon geluid op klaaglijke toon.
12017009 ChecklistPijnGedrag Kreunen
INT.png NL-CM:12.17.10 Arrowright.pngHuilen 0..1 Huilen, snikken: huilen. Het snikken gaat gepaard met een schokkende ademhaling.
12017010 ChecklistPijnGedrag Huilen
INT.png NL-CM:12.17.11 Arrowright.pngOnrustgeluiden 0..1 Onrustgeluiden/verbale uitingen: plotselinge of langer aanhoudende intense kreten of verbale uitingen van pijn, zoals ‘au’ of ‘je doet me zeer’.
12017011 ChecklistPijnGedrag Onrustgeluiden
INT.png NL-CM:12.17.12 Arrowright.pngTranen 0..1 Tranen: kind produceert traanvocht in minimaal één oog, dus meer dan alleen waterige ogen.
12017012 ChecklistPijnGedrag Tranen
TS.png NL-CM:12.17.13 Arrowright.pngScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de CPG-score bepaald is.
ST.png NL-CM:12.17.14 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ChecklijstPijnGedrag
ScoreDatumTijd 19-12-2016, 10.45 uur
Gespannen gezicht 1
Lijn tussen neus en mondhoek dieper 0
Grimas 1
Verdrietige blik, bijna in tranen 0
Ogen dicht knijpen 1
Paniekerig, paniek reactie 1
Kreunen, jammeren 1
Huilen, snikken 0
Indringende onruistgeluiden 1
Tranen 0
Totaalscore 6
Toelichting pijn gemeten i.v.m. toegenomen onrust

References

1. Pijnobservatielijst CPG – Checklist pijngedrag [Online] Beschikbaar op:http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Pijnobservatielijst_CPG_Checklist_pijngedrag [Geraadpleegd: 1 december 2016] 2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op:https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/760/Pijn-meting-en-behandeling-van.aspx [Geraadpleegd: 21 december 2016] 3. Onderbouwing richtlijn Signaleren van Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking” V&VN, februari 2015 [Online] Beschikbaar ophttps://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2015%20documenten/Multidisciplinaire%20richtlijn%20Signaleren%20van%20pijn%20bij%20mensen%20met%20een%20verstandelijke%20beperking.pdf [Geraadpleegd: 21 december 2016]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:17:50 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht