Signalering-v2.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Signalering EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::CreationDate 30-3-2022
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.16.5
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Projectgroep VIPP GGZ
DCM::Name nl.zorg.Signalering
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 13-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Signalering-v1.0
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (10-06-2022) Bevat:

Publicatieversie 2.0 (15-10-2023)

ZIB-1850 Waardenlijst FaseNaamCodelijst bevat foutieve SNOMED CT codes

Concept

Een signalering is een (groep van) waarneming(en) van symptomen of gedragingen die een hulpmiddel kunnen zijn bij het signaleren van een verergering van een bepaalde conditie.

Purpose

Door het op tijd herkennen en waarnemen van bepaalde signaleringen door de patiënt zelf of diens omgeving en hierop de juiste acties te ondernemen kan erger worden voorkomen.
Door het vastleggen van het patiënt specifieke patroon in bijvoorbeeld een signaleringsplan krijgt de patiënt zelf en zijn omgeving tevens zicht op het verloop van verergering als ook een handvat voor patiënt specifieke juiste benadering en interventies.

Information Model


#FaseNaamCodelijst#2655#2668#2657#2653#2662#2669#2665#2661#2667#2656Probleem-v4.7(2024NL)Zorgverlener-v4.0(2024NL)Contactpersoon-v4.1(2024NL)#2664#2660Signalering-v2.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:16.5.1 Arrowdown.pngSignalering Rootconcept van de bouwsteen Signalering. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Signalering.
Folder.png NL-CM:16.5.5 Arrowdown.pngBetrokkenPersonen 0..* Container van het concept BetrokkenPersonen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept BetrokkenPersonen.
125676002 Persoon
Verwijzing.png NL-CM:16.5.6 Arrowright.pngContactpersoon (0..1) De contactpersoon van de patiënt met wie de signalen, waarneming en acties zijn besproken en bekend zijn.
70862002 Contactpersoon
Block.png Contactpersoon
Verwijzing.png NL-CM:16.5.15 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De zorgverlener betrokken bij de patiënt met wie de signalen, waarneming en acties zijn besproken en bekend zijn.
223366009 Gezondheidszorgpersoneel
Block.png Zorgverlener
TS.png NL-CM:16.5.7 Arrowright.pngDatumVaststelling 1 Datum waarop het Signaleringsplan is vastgesteld.
ST.png NL-CM:16.5.12 Arrowright.pngTrigger 0..1 Een specifieke gebeurtenis of beleving die het gedrag van de patiënt activeert.
160951000146108 Trigger
ST.png NL-CM:16.5.4 Arrowright.pngBejegening 0..1 Beschrijving van de gewenste bejegening van de patiënt in geval van crisis.
180351000146109 Type gedrag en/of manier van communiceren bij benaderen van zorgafnemer
Verwijzing.png NL-CM:16.5.10 Arrowright.pngProbleem 0..1 De conditie of het probleem van de patiënt waarop de waarneming betrekking heeft.
55607006 Probleem
Block.png Probleem
ST.png NL-CM:16.5.11 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de signalering.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
Folder.png NL-CM:16.5.8 Arrowdown.pngFase 1..* Container van het concept Fase. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Fase.
ST.png NL-CM:16.5.14 Arrowright.pngWaarnemingPatient 0..1 Beschrijving van gedrag, symptomen en/of gedachten die kenmerkend zijn voor de betreffende fase die de patiënt bij zichzelf waarneemt.
180321000146100 Zelfgerapporteerd gedrag
ST.png NL-CM:16.5.13 Arrowright.pngWaarnemingAnderen 0..1 Een beschrijving van gedrag en/of symptomen door anderen waargenomen bij de patiënt die kenmerkend zijn voor een betreffende fase. De voortekenen van verergering waarop bepaalde acties kunnen worden ondernomen door de patiënt en eventueel zijn omgeving. 
180331000146103 Gedrag gerapporteerd door sociale omgeving van zorgafnemer
ST.png NL-CM:16.5.3 Arrowright.pngActiePatient 0..1 Een beschrijving van wat de zelf patiënt kan doen of uitvoeren om verergering of terugval te voorkomen.
180341000146106 Interventie door zorgafnemer
ST.png NL-CM:16.5.2 Arrowright.pngActieAnderen 0..1 Een beschrijving van acties of interventies bij een waarneming van de patiënt die anderen kunnen uitvoeren om een verergering  te voorkomen.
385990006 Interventies door ondersteunend netwerk
CD.png NL-CM:16.5.9 Arrowright.pngFaseNaam 1 De fase van de signalering van de conditie  waarop de bepaalde acties en waarnemingen betrekking hebben.
180361000146107 Fase van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid
List2.png FaseNaamCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Signalering
DatumVaststelling 18-05-2021
BetrokkenPersonen
Contactpersoon
Naam G.J. Pieterse
Relatie Echtgenoot
Zorgverlener
ZorgverlenerRol Hoofdbehandelaar
Naam A.S. Janssen
Bejegening Niet tegen me schreeuwen - me niet vastpakken
Toelichting Ik heb een klein sociaal netwerk en ik zal niet snel zelf om hulp vragen
Fase
WaarnemingPatient Ik voel me goed - ik ben vrolijk - ik heb muziek in mijn hoofd
WaarnemingAnderen Ik fluit of neurie
ActiePatient Ik besef me dat het goed met me gaat
ActieAnderen Benoem wat je ziet en label dit positief
FaseNaam Groen
Fase
WaarnemingPatient Ik ben prikkelbaar en snel op mijn teentjes getrapt
WaarnemingAnderen Stemming is neerslachtig - ik wil mijn medicatie niet innemen
ActiePatient Situaties vermijden waarin de muziek hard staat
ActieAnderen Gesprek aangaan, bezorgdheid benoemen
FaseNaam Oranje

Valuesets

FaseNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.16.5.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Fase 0 van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid 180271000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Groen
Fase 2 van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid 180291000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Oranje
Fase 3 van signaleringsplan voor geestelijke gezondheid 180301000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rood

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:43:36 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht