VermogenTotToiletgang-v3.1.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.VermogenTotToiletgang EN.png
Versie: 3.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 4-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.22
DCM::KeywordList Toiletgang, ADL, beperking, mictie, defecatie, menstruatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VermogenTotToiletgang
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 28-09-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.VermogenTotToiletgang-v3.1
DCM::Version 3.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-531 Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen
ZIB-540 Samenvoegen van de concepten Mictie en Defecatie
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct

Publicatieversie 3.1.1 (01-09-2020)

ZIB-1115 Serie zibs vermogen tot datatype CO klopt niet

.

Concept

Zelfstandig kunnen zorgdragen voor urineren, defeceren en de zorg bij menstruatie is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over beperkingen in het vermogen om zelfstandig zorg te kunnen dragen voor urineren, defeceren en verzorging bij menstruatie is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

Voor de definities van de concepten is gebruik gemaakt van de omschrijvingen uit de Barthel index.

Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals KATZ-ADL en de BarthelIndex. De KATZ-ADL wordt vooral gebruikt bij kwetsbare ouderen en de BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.

Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot toiletgang met een driepuntsschaal die overeenkomt met dit aspect in de BarthelIndex. Bij KATZ-ADL valt dit onder het aspect WC-bezoek.

Information Model


#ZorgBijMenstruatieCodelijst#ToiletgebruikCodelijst#4012#4015#4016VermogenTotToiletgang-v3.1.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.22.1 Arrowdown.pngVermogenTotToiletgang Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotToiletgang. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotToiletgang.

Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotToiletgang. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotToiletgang.

284779002 Vermogen tot persoonlijke hygiëne
CD.png NL-CM:4.22.6 Arrowright.pngToiletgebruik 0..1 Het coördineren en zorg dragen voor urineren of defecatie, zoals door het aangeven van de noodzaak, het in de juiste positie komen, een geschikte plaats vinden en bereiken, het manipuleren van de kleding voor en na, en het zich schoonmaken.
284899001 Vermogen tot toiletgang
List2.png ToiletgebruikCodelijst
CD.png NL-CM:4.22.4 Arrowright.pngZorgBijMenstruatie 0..1 Het coördineren, plannen en de verzorging bij de menstruatie, zoals door anticipatie op de menstruatie en het gebruiken van maandverband en tampons.
284955009 Vermogen tot menstruatiehygiëne
List2.png ZorgBijMenstruatieCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotToiletgang
Toiletgebruik Onafhankelijk
ZorgBijMenstruatie Hulp nodig

Valuesets

ToiletgebruikCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.22.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
In staat om zelfstandig naar toilet te gaan 129062008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Hulp nodig bij toiletgang 129045003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Niet in staat tot toiletgang 284901005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

ZorgBijMenstruatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.22.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
In staat om zelfstandig te zorgen voor menstruatiehygiëne 19851000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Hulp nodig bij zorgen voor menstruatiehygiëne 16661000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Niet in staat zorg te dragen voor menstruatiehygiëne 284957001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:19:35 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht