VermogenTotToiletgang-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.VermogenTotToiletgang EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 4-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.22
DCM::KeywordList Toiletgang, ADL, beperking, mictie, defecatie, menstruatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.VermogenTotToiletgang
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Zelfstandig kunnen zorgdragen voor urineren, defeceren en de zorg bij menstruatie is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over beperkingen in het vermogen om zelfstandig zorg te kunnen dragen voor urineren, defeceren en verzorging bij menstruatie is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals KATZ-ADL en de BarthelIndex. De KATZ-ADL wordt vooral gebruikt bij kwetsbare ouderen en de BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.

Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot toiletgang met een vijfpuntsschaal. Bij KATZ-ADL valt dit onder het aspect WC-bezoek en bij de BarthelIndex onder het aspect Toiletgang. Het vermogen wordt bij deze twee instrumenten gescoord op een schaal met minder punten.

Information Model


#ZorgBijMenstruatieCodelijst#ZorgdragenDefecatieCodelijst#9666#9664VerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#ZorgdragenMictieCodelijst#9661#9663VermogenTotToiletgang-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.22.1 Arrowdown.pngVermogenTotToiletgang Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotToiletgang. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotToiletgang.
284899001 Ability to perform toileting activities
CO.png NL-CM:4.22.2 Arrowright.pngZorgdragenMictie 0..1 Het coördineren en zorg dragen voor het urineren, zoals door het aangeven van de noodzaak, het in de juiste positie komen, een geschikte plaats vinden en bereiken, het manipuleren van de kleding voor en na het urineren, en het zich schoonmaken.
d5300 Zorgdragen voor urineren
List2.png ZorgdragenMictieCodelijst
CO.png NL-CM:4.22.3 Arrowright.pngZorgdragenDefecatie 0..1 Het coördineren en zorg dragen voor de defecatie, zoals door het aangeven van de noodzaak, het in de juiste positie komen, een geschikte plaats vinden en bereiken, het manipuleren van de kleding voor en na de defecatie, en zich schoonmaken.
d5301 Zorgdragen voor defecatie
List2.png ZorgdragenDefecatieCodelijst
CO.png NL-CM:4.22.4 Arrowright.pngZorgBijMenstruatie 0..1 Het coördineren, plannen en de verzorging bij de menstruatie, zoals door anticipatie op de menstruatie en het gebruiken van maandverband en tampons.
d5302 Zorgdragen voor menstruatie
List2.png ZorgBijMenstruatieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.22.5 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De verpleegkundige acties die nodig zijn bij de ondersteuning van de patiënt bij de toiletgang.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotToiletgang
ZorgdragenMictie Lichte beperking (5-24%)
ZorgdragenDefecatie Lichte beperking (5-24%)
ZorgBijMenstruatie Lichte beperking (5-24%)
VerpleegkundigeActie
Activiteit Patiënt helpen met zich schoonmaken na toiletgang.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

ZorgBijMenstruatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.22.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d5302.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d5302.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d5302.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d5302.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d5302.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

ZorgdragenDefecatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.22.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d5301.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d5301.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d5301.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d5301.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d5301.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

ZorgdragenMictieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.22.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d5300.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d5300.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d5300.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d5300.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d5300.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:42:32 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht