AllergieIntolerantie-v4.1.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.AllergieIntolerantie EN.png
Versie: 4.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 15-12-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.2
DCM::KeywordList Allergie, Overgevoeligheid
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.AllergieIntolerantie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 15-04-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.AllergieIntolerantie-v4.1
DCM::Version 4.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-109 Onduidelijk wat wel/niet onderdeel uitmaakt van bouwsteen OverdrachtAlert; definities aanpassen
ZIB-111 Wijzigingsverzoek OverdrachtAlert ReactieOmschrijvingCodelijst: Angst toevoegen en Bronchospasme vervangen in Kortademigheid
ZIB-151 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ReactieOmschrijvingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-352 Opsplitsen bouwsteen OverdrachtAlert
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)

ZIB-380 Newline in codelijstnaam van SpecifiekeStofSNKCodelijst.
ZIB-373 Codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID.

Publicatieversie 1.0.2 (16-07-2015)

ZIB-417 Onjuiste SNOMED CT code in SymptoomCodelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-425 Code voor het concept 'Waarschijnlijkheid' toewijzen.
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-426 Code voor het concept 'ReactieDuur' toewijzen.
ZIB-427 Code voor het concept 'MateVanKritiekZijn' toewijzen.
ZIB-482 Geen informatie
ZIB-487 AllergieIntolerantie.Waarschijnlijkheid "Zeker niet" uitleg gevraagd
ZIB-499 Geen informatie
ZIB-500 Heroverweeg WaarschijnlijkheidCodelijst
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)

ZIB-610 SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken

Publicatieversie 3.3 (06-07-2019)

ZIB-732 Een aantal Snomed codes blijken bij nadere controle invalide. Een aantal andere codes zijn inmiddels Inactive verklaard in SNOMED
ZIB-734 Geen informatie
ZIB-823 Veld 'Reactieduur' nog in example bij zib AllergieIntolerantie

Publicatieversie 4.0 (01-12-2021)

ZIB-953 ZIB allergie
ZIB-1322 Kardinaliteit zib Overige overgevoeligheden
ZIB-1330 Verwijderen van LaatsteReactieDatumTijd
ZIB-1341 Inhoud AllergieStatusCodelijst
ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Publicatieversie 4.1 (15-10-2023)

ZIB-1878 Onder issues kan het issue over veroorzakende stof worden verwijderd
ZIB-1899 LaatsteReactieReactieDatumTijd staat nog in example instances
ZIB-1950 Wijzigen beschrijving bij BeginDatumTijd in AllergieIntoleranties

Publicatieversie 4.1.1 (15-04-2024)

ZIB-2093 Incorrecte zin corrigeren
ZIB-2218 Geen informatie

Concept

Een allergie of intolerantie beschrijft de geneigdheid tot overgevoeligheid van een patiënt voor een stof, zodat na blootstelling een ongewenste fysiologische reactie verwacht wordt, terwijl bij de meeste mensen bij die hoeveelheid geen reactie zou optreden. De waargenomen fysiologische veranderingen zijn meestal het resultaat van een immunologische reactie.
De stoffen kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • Geneesmiddel
 • Geneesmiddelgroep
 • Ingrediënt/toevoeging
 • Voeding
 • Omgevingsfactor
 • Dier
 • Planten
 • Chemicaliën
 • Inhalatieallergenen

Purpose

Het vastleggen en doorgeven van allergieën en intoleranties, is een belangrijk onderdeel van de medische registratie. Het raakt de kern van patiëntveiligheid in het algemeen en medicatieveiligheid in het bijzonder. In de uitvoering van onderzoek, behandeling en verzorging moet veelal continu rekening worden gehouden met deze patiëntkenmerken.
Allergieën en intoleranties zijn in principe ook aandoeningen en zouden ook als probleem vastegelegd kunnen worden. Het is niettemin gebruikelijk deze separaat vast te leggen.
Allergieën/Intoleraties hebben veel gemeen met waarschuwingen (Alert). Belangrijk verschil is dat bij allergieën en intoleranties veel getailleerdere informatie wordt vast gelegd o.a over de reacties op de veroorzakende stof. Daarnaast is niet iedere waarschuwing een probleem of medische conditie. Bij allergie/intolerantie is dit wel het geval, terwijl niet iedere allergie of intolerentie een waarschuwing inhoudt.

Evidence Base

Om geneesmiddelallergieën in het werkproces van voorschrijvers en apothekers te kunnen registreren en afhandelen (in de medicatiebewaking) wordt in Nederland voor allergieën gebruik gemaakt van de beschikbare coderingen in de G-standaard. Dit is beschreven in het document “Allergieën en ongewenste middelen IR V-2-3-1”.

Deze codering is niet toereikend waar het gaat om reacties bij blootstelling aan voedingsmiddelen, artikelen (zoals verbandmiddelen en pleisters), planten en dieren. Voor deze items staat de standaard het gebruik van vrije tekst toe of van SNOMED CT codering. Voor SNOMED CT is echter voor dit doel op dit moment geen gevalideerde valueset beschikbaar.

Information Model


#948#951#946#963#AllergieStatusCodelijst#AllergieCategorieCodelijst#MateVanKritiekZijnCodelijst#950#954#916#949#SymptoomCodelijst#ErnstCodelijst#917#953#962#960#918#957#SpecifiekeStofSSKCodelijst#SpecifiekeStofSNKCodelijst#SpecifiekeStofThesaurus122Codelijst#WijzeVanBlootstellingCodelijst#VeroorzakendeStofSSKCodelijst#VeroorzakendeStofSNKCodelijst#VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst#SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst#VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst#SpecifiekeStofHPKCodelijst#VeroorzakendeStofHPKCodelijstAllergieIntolerantie-v4.1.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:8.2.1 Arrowdown.pngAllergieIntolerantie Rootconcept van de bouwsteen AllergieIntolerantie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AllergieIntolerantie.
CD.png NL-CM:8.2.2 Arrowright.pngVeroorzakendeStof 1 Stof, groep stoffen of omgevingsfactor waar de patiënt allergisch of overgevoelig voor is.
List2.png VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofHPKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofSNKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofSSKCodelijst
List2.png VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst
CD.png NL-CM:8.2.4 Arrowright.pngAllergieCategorie 0..* Identificeert de categorie van de overgevoeligheid zoals medicatie, voedsel of omgeving.
List2.png AllergieCategorieCodelijst
CD.png NL-CM:8.2.5 Arrowright.pngAllergieStatus 0..1 Bewering over de status van de overgevoeligheid.
List2.png AllergieStatusCodelijst
TS.png NL-CM:8.2.6 Arrowright.pngBeginDatumTijd 0..1 Het beginmoment van de allergie of intolerantie. In de praktijk is deze datum zelden of nooit bekend, omdat de allergie of intolerantie er al is als de eerste reactie optreedt. Uit praktische overwegingen, hanteren we daarom als begindatum en -tijd het moment van optreden van de symptomen van de eerste reactie die aan de allergie of intolerantie is toegekend. Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand).
CD.png NL-CM:8.2.7 Arrowright.pngMateVanKritiekZijn 0..1 Mate van kritiek zijn wordt gedefinieerd als "de potentiële ernst van toekomstige reacties."

Dit vertegenwoordigt een klinisch oordeel over het worst case scenario voor een toekomstige reactie. Het kan worden gebaseerd op de ernst van de reacties in het verleden, de dosis en de wijze van blootstelling die in het verleden reacties veroorzaakten, en de levensbedreigende potentie van het type reactie. Mate van kritiek zijn is een kenmerk van de allergische aandoening, niet van de reactie.

246112005 Ernst
List2.png MateVanKritiekZijnCodelijst
ST.png NL-CM:8.2.9 Arrowright.pngToelichting 0..1 Tekstuele toelichting op de overgevoeligheid die niet in één van de andere velden kan worden weergegeven.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
Folder.png NL-CM:8.2.10 Arrowdown.pngReactie 0..* Container van het concept Reactie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Reactie.
CD.png NL-CM:8.2.11 Arrowright.pngSymptoom 1..* De inhoudelijke specificatie van de reactie die optreedt indien de patiënt wordt blootgesteld aan de veroorzakende stof.
List2.png SymptoomCodelijst
CD.png NL-CM:8.2.12 Arrowright.pngSpecifiekeStof 0..1 Meer specifieke aanduiding van de stof die de reactie opriep. Dit kan een specifieke stof uit een groep stoffen zijn waarvoor de patiënt allergisch of overgevoelig is.
List2.png SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst
List2.png SpecifiekeStofHPKCodelijst
List2.png SpecifiekeStofSNKCodelijst
List2.png SpecifiekeStofSSKCodelijst
List2.png SpecifiekeStofThesaurus122Codelijst
ST.png NL-CM:8.2.13 Arrowright.pngReactieBeschrijving 0..1 Tekstuele beschrijving van de reactie als geheel.
CD.png NL-CM:8.2.14 Arrowright.pngErnst 0..1 De ernst van de reactie ten gevolge van de blootgestelling aan de veroorzakende stof.
List2.png ErnstCodelijst
CD.png NL-CM:8.2.15 Arrowright.pngWijzeVanBlootstelling 0..1 Wijze waarop de patiënt in aanraking is gekomen met de veroorzakende stof of de wijze waarop de stof toegediend is.
List2.png WijzeVanBlootstellingCodelijst
TS.png NL-CM:8.2.17 Arrowright.pngReactieTijdstip 0..1 Datum en tijd waarop de reactie plaats gevonden heeft. Dit mag ook alleen een datum of een gedeeltelijke datum zijn, indien dit niet nauwkeuriger bekend is.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AllergieIntolerantie
VeroorzakendeStof Bijengif Penicilline
AllergieCategorie Stof of product Medicijn
AllergieStatus Actief Actief
MateVanKritiekZijn Ernstig Ernstig
BeginDatumTijd 08-11-2008 1995
Toelichting - -
Reactie
Symptoom Misselijk en braken Exantheem
ReactieBeschrijving - -
Ernst Ernstig Matig ernstig
ReactieTijdstip - 02-06-1998
WijzeVanBlootstelling - Oraal
SpecifiekeStof - Amoxicilline

Issues

Geen bekende allergieën De vraag is of we in deze bouwsteen een code voor "No known allergies (SNOMED CT 160244002)" en kinderen hiervan aanbieden of dat we stellen dat, waar van toepassing, dat geregeld moet worden in het document waar de bouwsteen wordt toegepast .

References

1. Z-INDEX. (2011) Allergieën en ongewenste middelen [Online] v. R V-2-3-1 Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/g-standaard/beschrijvingen/functioneel/wijzigingen/mb/bewaking-op-allergie/IR%20Allergieen%20V%202-1-1.pdf [Geraadpleegd: 15 oktober 2014]

2. HL7 FHIR Resource AllergyIntolerance. [Online] Continuous Build. Beschikbaar op: http://hl7-fhir.github.io/allergyintolerance.html [Geraadpleegd: 12 maart 2014]

Valuesets

AllergieCategorieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Neiging tot ongewenste reactie op voedsel 418471000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Voedingsallegeen
Neiging tot ongewenste reactie op medicatie en/of drug 419511003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddel
Neiging tot ongewenste reactie op contactallergeen 157531000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contactallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op inhalatieallergeen 157521000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Inhalatieallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op beroepsallergeen 157541000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beroepsallergeen
Neiging tot ongewenste reactie op insectengif 157511000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Insectengifallergeen
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overige allergenen

AllergieStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Actief 55561003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Actief
Inactief 73425007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet meer aanwezig

ErnstCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.6 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Licht 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Licht
Matig 6736007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
Ernstig 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ernstig

MateVanKritiekZijnCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Licht 255604002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Licht
Matig 6736007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Matig
Ernstig 24484000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ernstig
Fataal 399166001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fataal

SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.16 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^98061000146100|Referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

SpecifiekeStofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.18 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

SpecifiekeStofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.10 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

SpecifiekeStofSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.9 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

SpecifiekeStofThesaurus122Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.11 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Ongewenste medicatiegroepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122

SymptoomCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.5 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Anafylaxie 39579001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Anafylaxie
Angio-oedeem 41291007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Angio-oedeem
Overgevoeligheidsreactie van bovenste luchtweg 490008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen
Dyspneu 267036007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kortademigheid
Bronchospasme 4386001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bronchospasme
Urticaria 126485001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Urticaria
Contacteczeem 40275004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contactdermatitis
Jeukende huid 418363000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Jeuk
Eruptie van huid 271807003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Exantheem
Allergische conjunctivitis 473460002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Allergische conjunctivitis
Toxische epidermale necrolyse 768962006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Syndroom van Lyle
Misselijkheid en braken 16932000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Misselijk en braken
Diarree 62315008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Diarree
Medicatiegeïnduceerde erythema multiforme 297942002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Door medicatie veroorzaakte erythema multiforme
Koorts 386661006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Koorts
Overig OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

VeroorzakendeStofAllergeneStoffenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.17 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: ^98061000146100|Referentieset met allergenen uitgezonderd medicatie| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

VeroorzakendeStofHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.19 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

VeroorzakendeStofSNKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.14 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode (SNK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.750

VeroorzakendeStofSSKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.13 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.725

VeroorzakendeStofThesaurus122Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.15 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-standaard Ongewenste medicatiegroepen 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.122

WijzeVanBlootstellingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.12 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <284009009|Route van toediening| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
 • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:40:25 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht