Zwangerschap-v4.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Zwangerschap EN.png
Versie: 4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.14
DCM::KeywordList Zwangerschap, zwanger, graviditeit, pariteit
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Zwangerschap
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 30-09-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.Zwangerschap-v4.0
DCM::Version 4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-436 Toevoegen datum laatste menstruatie aan bouwsteen.
ZIB-543 Toevoegen datum laatste menstruatie.

Publicatieversie 3.1.1 (31-01-2020)

ZIB-907 A terme datum in zwangerschap vertaling

Publicatieversie 4.0 (01-09-2020)

ZIB-890 zib Zwangerschap

Publicatieversie 4.1 (01-12-2021)

ZIB-1201 Terminologie koppeling Zwangerschap

Concept

Zwangerschap of graviditeit is de toestand waarin een vrouw een bevruchte eicel, en vervolgens embryo en foetus, in zich draagt. Een zwangerschapsduur tussen 37 en 42 weken wordt als normaal beschouwd. De periode van 37 tot 42 weken wordt de "à terme periode" genoemd. De term graviditeit wordt ook gebruikt voor het aantal malen dat een vrouw zwanger is geweest. Samen met de pariteit, het aantal keren dat een vrouw bevallen is, geeft dit inzicht in de obstetrische voorgeschiedenis van de patiënt.

Purpose

Indien er sprake is van zwangerschap is het van groot belang om dit te vermelden, omdat dit specifieke aandacht vraagt in de verzorging. De zwangerschap kan de keuze voor een behandeling, de behandeling zelf en de verzorging van de patiënt beïnvloeden.

Evidence Base

Bij het opstellen van deze bouwsteen is de informatiestandaard Perinatologie geraadpleegd.

Information Model


#BepalingsMethodeCodelijst#4491#4484#4485#4483#4490#4488#4486#4487#4481#4489Zwangerschap-v4.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.14.1 Arrowdown.pngZwangerschap Rootconcept van de bouwsteen Zwangerschap. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zwangerschap.
118185001 Bevinding betreffende zwangerschap
PQ.png NL-CM:7.14.4 Arrowright.pngZwangerschapsduur 0..1 Duur van de zwangerschap op het moment van vragen. De duur kan in dagen (d) of weken (wk) opgegeven worden.
57036006 Amenorroeduur
INT.png NL-CM:7.14.6 Arrowright.pngPariteit 0..1 Aantal voorafgaande zwangerschappen die eindigden met een partus (>= 16w 0d / 112 dagen).
364325004 Pariteit
INT.png NL-CM:7.14.5 Arrowright.pngGraviditeit 0..1 Het aantal keren dat de vrouw zwanger is geworden (inclusief deze).
161732006 Aantal zwangerschappen
ST.png NL-CM:7.14.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 De toelichting op de zwangerschap.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
Folder.png NL-CM:7.14.9 Arrowdown.pngATermeDatumItems 0..1 Container van het concept ATermeDatumItems. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ATermeDatumItems.
TS.png NL-CM:7.14.3 Arrowright.pngATermeDatum 0..1 De datum waarop de zwangerschap naar verwachting 40w 0d is (280 dagen). Op meerdere momenten in de zwangerschap kunnen verschillende à terme datum worden gehanteerd.
161714006 Geschatte datum van partus
CD.png NL-CM:7.14.10 Arrowright.pngBepalingsMethode 0..1 Methode waarop de à terme datum is bepaald.
List2.png BepalingsMethodeCodelijst
TS.png NL-CM:7.14.11 Arrowright.pngDatumBepaling 0..1 Datum waarop de à terme datum is vastgesteld. 
TS.png NL-CM:7.14.8 Arrowright.pngDatumLaatsteMenstruatie 0..1 De datum van de aanvang van de laatste menstruatie.
21840007 Datum van laatste menstruatie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Zwangerschap
Zwangerschapsduur 24 weken
Graviditeit 2
Pariteit 1
Toelichting Mevrouw is vaak misselijk in de ochtend.
ATermeDatumItems
ATermeDatum 08-01-2015
BepalingsMethode Echoscopie
BepalingsDatum 15-07-2014
DatumLaatsteMenstruatie --

References

1. Dataset Perinatologie. [Online] Beschikbaar op:http://www.nictiz.nl/page/Standaarden/Informatiestandaarden/Zwangerschap-en-geboorte [Geraadpleegd: 13 februari 2015].

Valuesets

BepalingsMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.14.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Aterme datum berekend door middel van diagnostische echografie 31541000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Echoscopie
Aterme datum berekend op basis van laatste menstruatie 31521000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Laatste menstruatie
Aterme datum berekend op basis van ovulatie 31531000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ovulatie
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:20:14 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht