Pijnscore-v4.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Pijnscore EN.png
Versie: 4.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.9
DCM::KeywordList pijn, pijnscore, vas, nrs, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Pijnscore
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 07-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Pijnscore-v4.0
DCM::Version 4.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-114 Aanpassing GOG bouwsteen OverdrachtPijnScore; aanscherpen definities, toevoegen meetmethode, aanpassen naam rootconcept naar pijnscore, en concept pijnscore naar pijnscorewaarde.
ZIB-263 Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-371 Concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben hetzelfde ID.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-524 Toevoegen Anatomische Locatie en PijnContext teneinde de bouwsteen Pijnbeleving te laten vervallen

Publicatieversie 3.2 (31-01-2020)

ZIB-927 DefinitionCodes zib nl.Pijnscore

Publicatieversie 4.0 (01-09-2020)

ZIB-979 Geen informatie

Publicatieversie 4.1 (15-10-2023)

ZIB-1952 Example instance Pijnscore-v4.0(2022NL) verwijderen locatie en lateraliteit
ZIB-1952 Example instance Pijnscore-v4.0(2022NL) verwijderen locatie en lateraliteit
ZIB-2012 Instructie toevoegen over relatie pijnscore tot zib Pijnkenmerken

Concept

De pijnscore is een algemene maat voor de pijnbeleving, geen beschrijving van specifieke, gelocaliseerde pijn.

Als goed reproduceerbare maat voor de beleving van pijn worden gebruikt:

  1. NRS (Numeric Rating Scale) waarbij de patiënt een cijfer geeft aan de pijn op een schaal van 0 (geen pijn) en 10 (ondraaglijke pijn).
  2. VAS (Visual Analogue Score) , waarbij de patiënt op een lat met een lijn aangeeft hoe de pijn ervaren wordt en op de achterkant van de lat staat een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn).


De uitslag van beide scores hebben dezelfde betekenis, maar de visueel analoge methode (VAS) wordt als betrouwbaarder aangemerkt dan de NRS pijnscore.

Purpose

Het doel van de pijnscore is het kwantificeren en objectiveren van de subjectieve pijnbeleving van de patiënt.

Information Model


#PijnMeetmethodeCodelijst#1866#1868#1865#1863#1867Pijnscore-v4.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.9.1 Arrowdown.pngPijnScore Rootconcept van de bouwsteen Pijnscore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Pijnscore.
425401001 Beoordelingsschaal voor intensiteit van pijn
INT.png NL-CM:12.9.2 Arrowright.pngPijnscoreWaarde 1 De score is een algemene maat voor de pijnbeleving, geen beschrijving van specifieke, gelocaliseerde pijn.

Afhankelijk van de gebruikte meetmethode geeft het de door de patiënt beleefde mate van pijn aan op een schaal van 0 tot en met 10: 0 = geen pijn en 10 = de ergst voorstelbare pijn. Voor de tussenliggende waarden zijn geen omschrijvingen in gebruik, zodat de waarde als een getal en niet als een code wordt weergegeven.

Soms wordt een waardebereik van 0-100 gebruikt i.p.v. 0-10.

225908003 Pijnscore
TS.png NL-CM:12.9.3 Arrowright.pngPijnscoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de pijnscore gemeten is.
CD.png NL-CM:12.9.4 Arrowright.pngPijnMeetmethode 1 De meetmethode beschrijft de gebruikte methodiek om de pijnscore vast te leggen. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van een visualisatie van de pijnschaal.
List2.png PijnMeetmethodeCodelijst
ST.png NL-CM:12.9.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de pijnscore meting, bijvoorbeeld opmerkingen betreffende de omstandigheden en storende factoren die het meetresultaat kunnen beïnvloeden.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

PijnscoreDatum Tijd PijnscoreWaarde PijnMeetmethode Toelichting
08-02-2013 6:43 7 VAS10 Bij bewegen

Instructions

Pijnscore kan vanaf zib 2020 gebruikt worden als bouwsteen binnen de zib Pijnkenmerken. Hierin worden details over de pijn vastgelegd. Als naast Pijnscore ook andere kenmerken van de pijn vastgelegd worden, moet de zib Pijnkenmerken gebruikt worden. Onder andere het concept AnatomischeLocatie dat eerder in Pijnscore was opgenomen bevindt zich nu in Pijnkenmerken.

References

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.symptom-pain.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 december 2014].

Valuesets

PijnMeetmethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.9.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
NRS NRS PijnMeetmethode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 NRS
VAS10 VAS10 PijnMeetmethode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 VAS10
VAS100 VAS100 PijnMeetmethode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 VAS100

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:43:14 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht