Pijnscore-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.Pijnscore EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.9
DCM::KeywordList pijn, pijnscore, vas, nrs, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Pijnscore
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Pijnscore-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-114 Aanpassing GOG bouwsteen OverdrachtPijnScore; aanscherpen definities, toevoegen meetmethode, aanpassen naam rootconcept naar pijnscore, en concept pijnscore naar pijnscorewaarde.
ZIB-263 Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-371 Concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben hetzelfde ID.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-524 Toevoegen Anatomische Locatie en PijnContext teneinde de bouwsteen Pijnbeleving te laten vervallen

Concept

De pijnscore is een algemene maat voor de pijnbeleving, geen beschrijving van specifieke, gelocaliseerde pijn.

Als goed reproduceerbare maat voor de beleving van pijn worden gebruikt:

  1. NRS (Numeric Rating Scale) waarbij de patiënt een cijfer geeft aan de pijn op een schaal van 1 (geen pijn) en 10 (ondraaglijke pijn).
  2. VAS (Visual Analogue Score) , waarbij de patiënt op een lat met een lijn aangeeft hoe de pijn ervaren wordt en op de achterkant van de lat staat een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn).


De uitslag van beide scores hebben dezelfde betekenis, maar de visueel analoge methode (VAS) wordt als betrouwbaarder aangemerkt dan de NRS pijnscore.

Purpose

Het doel van de pijnscore is het kwantificeren en objectiveren van de subjectieve pijnbeleving van de patiënt.

Information Model


#13001#12996#PijnLateraliteitCodelijst#PijnAnatomischeLocatieCodelijst#PijnMeetmethodeCodelijst#13002#13004#13000#12997#13003Pijnscore-v3.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.9.1 Arrowdown.pngPijnScore Rootconcept van de bouwsteen Pijnscore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Pijnscore.
INT.png NL-CM:12.9.2 Arrowright.pngPijnscoreWaarde 1 De score is een algemene maat voor de pijnbeleving, geen beschrijving van specifieke, gelocaliseerde pijn.

Afhankelijk van de gebruikte meetmethode geeft het de door de patiënt beleefde mate van pijn aan op een schaal van 0 tot en met 10: 0 = geen pijn en 10 = de ergst voorstelbare pijn. Voor de tussenliggende waarden zijn geen omschrijvingen in gebruik, zodat de waarde als een getal en niet als een code wordt weergegeven.

Soms wordt een waardebereik van 0-100 gebruikt i.p.v. 0-10.

225908003 Pain score
TS.png NL-CM:12.9.3 Arrowright.pngPijnscoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de pijnscore gemeten is.
CD.png NL-CM:12.9.4 Arrowright.pngPijnMeetmethode 1 De meetmethode beschrijft de gebruikte methodiek om de pijnscore vast te leggen. Bij de meting wordt gebruik gemaakt van een visualisatie van de pijnschaal.


List2.png PijnMeetmethodeCodelijst
CD.png NL-CM:12.9.6 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 Anatomische locatie die de focus is van de verrichting.
363698007 Finding site
List2.png PijnAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png NL-CM:12.9.7 Arrowright.pngLateraliteit 0..1 Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
272741003 Laterality
List2.png PijnLateraliteitCodelijst
ST.png NL-CM:12.9.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de pijnscore meting, bijvoorbeeld opmerkingen betreffende de omstandigheden en storende factoren die het meetresultaat kunnen beïnvloeden.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

PijnscoreDatum Tijd PijnscoreWaarde PijnMeetmethode AnatomischeLocatie Lateraliteit Toelichting
08-02-2013 6:43 7 VAS10 Enkel Rechts Bij bewegen

References

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.symptom-pain.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 december 2014].

Valuesets

PijnAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.9.2
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

PijnLateraliteitCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.9.3
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Left 7771000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Links
Right 24028007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts
Right and left 51440002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts en links

PijnMeetmethodeCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.9.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
NRS NRS PijnMeetmethode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 NRS
VAS10 VAS10 PijnMeetmethode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 VAS10
VAS100 VAS100 PijnMeetmethode 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 VAS100


Deze bouwsteen in overige publicaties

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/01/2018 15:34:25


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht