DAS-v1.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.DAS EN.png
Versie: 1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 26-03-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.18
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Linda Mook
DCM::Name nl.zorg.DAS
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 28-07-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.DAS-v1.0
DCM::Version 1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

Publicatieversie 1.1 (01-12-2021)

ZIB-1248 DAS NL-CM:12.18.18 Locatie lijkt verkeerde omschrijvingen te hebben
ZIB-1404 DASMethodeCodelijst verwisselt termen
ZIB-1508 Het element 'Locatie' heeft een foutief DCM::ConceptId. Het id moet overgenomen worden uit de zib waar naar verwezen wordt.
ZIB-1567 Element naam aanpassen

Concept

De Disease Activity Score (DAS) is een gecombineerde index die rond 1990 in Nijmegen is ontwikkeld om de ziekteactiviteit bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) te meten. Het betreft een formule met 28 of 44 pijnlijke en gezwollen gewrichten, een bloedwaarde voor ontsteking (BSE of CRP) en de globale beleving van ziekteactiviteit door de patiënt. De DAS geeft een getal tussen 0 en 10, waarmee wordt aangegeven hoe actief de reumatoïde artritis op dit moment is. De score is gevalideerd voor gebruik in klinische trials in combinatie met de EULAR-responscriteria.

Purpose

Naast veelvuldig gebruik in trials wordt de DAS gebruikt om ziekteactiviteit van RA-patiënten in de dagelijkse klinische praktijk te meten, waarmee de in richtlijnen aanbevolen “treat-to-target” strategie wordt ondersteund. Ook wordt de DAS gebruikt als uitkomstmaat voor de zorg voor RA-patiënten in een landelijke kwaliteitsregistratie.

Patient Population

Volwassen patiënten met reumatoïde artritis (RA).

Information Model


#2435#2436LaboratoriumUitslag-v7.0(2024NL)LaboratoriumUitslag-v7.0(2024NL)#LocatieCodelijst#2415#2430AnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#DASMethodeCodelijst#2419#2420#2422#2440#2438#2418#2417#2441#2433DAS-v1.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.18.1 Arrowdown.pngDAS Rootconcept van de bouwsteen DAS. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DAS.
443349002 'Disease Activity Score' bij reumatoïde artritis
PQ.png NL-CM:12.18.15 Arrowright.pngDASWaarde 0..1 De uitkomst (waarde).
763259004 Disease Activity Score
CD.png NL-CM:12.18.14 Arrowright.pngDASMethode 1 De specificatie van de gebruikte methode DAS.

Er zijn verschillende DAS scores. Elke type heeft een andere formule. DAS-28 of DAS-44 staat voor 28 of 44 pijnlijke en gezwollen gewrichten. Eén bloedwaarde voor ontsteking (een BSE of een CRP laboratorium uitslag) en de globale beleving van ziekteactiviteit door de patiënt via een Visual Analog Scale (VAS).

443349002 'Disease Activity Score' bij reumatoïde artritis
List2.png DASMethodeCodelijst
ST.png NL-CM:12.18.21 Arrowright.pngDASFormule 0..1 De specificatie van het type DAS.

Er zijn verschillende DAS scores. Elke type heeft een andere formule.

Folder.png NL-CM:12.18.2 Arrowdown.pngAangedaanGewricht 0..* Container van het concept AangedaanGewricht. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept AangedaanGewricht.
118952005 Bevinding betreffende gewricht
Verwijzing.png NL-CM:12.18.16 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 Gewrichten uit die pijnlijk en/of gezwollen zijn.
Block.png AnatomischeLocatie
CD.png NL-CM:20.7.4 Arrowright.pngLocatie De locatie en lateraliteit van gewrichten in het lichaam.
363698007 Locatie van bevinding
List2.png LocatieCodelijst
BL.png NL-CM:12.18.4 Arrowright.pngGezwollen 0..1 Indicator die aangeeft dat het gewricht gewollen is.
271771009 Gewrichtszwelling
BL.png NL-CM:12.18.3 Arrowright.pngPijnlijk 0..1 Indicator die aangeeft dat het gewricht pijnlijk is.
110288007 Gevoeligheid van gewricht
INT.png NL-CM:12.18.11 Arrowright.pngAantalPijnlijkeGewrichten 0..1 Aantal pijnlijke gewrichten gerapporteerd door de patiënt.
442521001 Aantal gevoelige gewrichten voor evaluatie van reumatoïde artritis
INT.png NL-CM:12.18.12 Arrowright.pngAantalGezwollenGewrichten 0..1 Aantal gezwollen gewrichten.
442194005 Aantal gezwollen gewrichten voor evaluatie van reumatoïde artritis
Folder.png NL-CM:12.18.22 Arrowdown.pngOntstekingIndicator 0..1 Container van het concept OntstekingIndicator. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept OntstekingIndicator.
Verwijzing.png NL-CM:12.18.20 Arrowright.pngBSE::LaboratoriumUitslag (0..1) Het C-reactief proteïne (CRP) is een laboratorium bepaling waardevol voor het vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of om het effect van een medische behandeling op de ontsteking te volgen. De erytrocytbezinkingssnelheid, ook wel bezinking (sedimentatie) of BSE is de snelheid (mm/uur) waarmee de rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken. Beide bepalingen kunnen worden gebruikt om de DAS te berekenen.
4537-7 Erytrocyten bezinkingssnelheid [snelheid] in bloed d.m.v. Westergren
4539-3 Erytrocyten bezinkingssnelheid.Zeta [snelheid] in bloed d.m.v. zetafuge
Block.png LaboratoriumUitslag
Verwijzing.png NL-CM:12.18.19 Arrowright.pngCRP::LaboratoriumUitslag (0..1) Het C-reactief proteïne (CRP) is een laboratorium bepaling waardevol voor het vaststellen van de aanwezigheid van een ontsteking of om het effect van een medische behandeling op de ontsteking te volgen. De erytrocytbezinkingssnelheid, ook wel bezinking (sedimentatie) of BSE is de snelheid (mm/uur) waarmee de rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken. Beide bepalingen kunnen worden gebruikt om de DAS te berekenen.
1988-5 C reactief proteïne [massa/volume] in serum of plasma
30522-7 C reactief proteïne [massa/volume] in serum of plasma d.m.v. hoge gevoeligheid
Block.png LaboratoriumUitslag
TS.png NL-CM:12.18.17 Arrowright.pngDASDatumTijd 0..1 De datum en eventueel tijd waarop de DAS score meting is vastgesteld.
439771001 Datum van gebeurtenis
INT.png NL-CM:12.18.8 Arrowright.pngVASAlgemeneGezondheid 0..1 De VAS score voor algemene gezondheid zoals ervaren door de patiënt op een schaal van 1 tot 100
446661009 Score op visuele analoge schaal

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DAS
DatumTijd Methode Waarde Aantal gewrichten OntstekingIndicator
    Pijnlijk Gezwollen BSE (mm/hr) CRP (mg/l)
01/08/2020 DAS 28-CRP 5,34 8 2 20
01/08/2020 DAS28-BSE 4,78 8 2 4
Aangedaan Gewricht
Pijnlijk Gezwollen
L R L R
Schoudergewricht
Ellebooggewricht
Polsgewricht
Metacarpofalangeaal gewricht van:
duim
wijsvinger
middelvinger
ringvinger
pink x
duim x
wijsvinger x x x
middelvinger x
ringvinger x x x
pink x
Kniegewricht
Aantal pijnlijk 8
Aantal gezwollen 2

References

Informatie over het DAS instrument [Online] Beschikbaar op: https://www.das-score.nl/das28/en/ [Geraadpleegd: 8 oktober 2019]

Valuesets

DASMethodeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
DAS28 - CRP 117651000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 DAS 28-CRP
DAS28 - BSE 117661000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 DAS28-BSE
DAS44 - CRP 117681000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 DAS44-CRP
DAS44 - BSE 117691000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 DAS44-BSE

LocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.18.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Structuur van articulatio temporomandibularis 53620006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kaakgewricht
Structuur van articulatio sternoclavicularis 7844006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Sternoclaviculair gewricht
Structuur van articulatio acromioclavicularis 85856004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Acromioclaviculair gewricht
Structuur van glenohumeraal gewricht 85537004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoudergewricht
Structuur van articulatio cubiti 16953009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ellebooggewricht
Structuur van articulatio radiocarpalis 74670003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Polsgewricht
Structuur van articulatio carpometacarpalis pollicis 30099006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Carpometacarpaal gewricht van duim
MCP-gewricht van duim 56310002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metacarpofalangeaal gewricht van duim
Structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus II 289002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metacarpofalangeaal gewricht van wijsvinger
Structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus III 6059006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metacarpofalangeaal gewricht van middelvinger
Structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus IV 13822002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metacarpofalangeaal gewricht van ringvinger
Structuur van metacarpofalangeaal gewricht van digitus V van hand 5493005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metacarpofalangeaal gewricht van pink
Structuur van interfalangeaal gewricht van digitus I van hand 115955008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Interfalangeaal gewricht van duim
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus II van hand 371270005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van wijsvinger
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus III van hand 371263005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van middelvinger
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus IV van hand 371267006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van ringvinger
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus V van hand 371233001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van pink
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van wijsvinger 371210002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van wijsvinger
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus III van hand 371218009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van middelvinger
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus IV van hand 371204002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van ringvinger
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus V van hand 371202003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van pink
Structuur van articulatio sacroiliaca 39723000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Sacroiliacaal gewricht
Structuur van heupgewricht 24136001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Heupgewricht
Structuur van kniegewricht 49076000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kniegewricht
Structuur van enkelgewricht 70258002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Enkelgewricht
Structuur van intertarsaal gewricht 27949001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 structuur van articulatio intertarsalis
Structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus I 27824001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metatarsofalangeaal gewricht van grote teen
Structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus II 71721008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metatarsofalangeaal gewricht van tweede teen
Structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus III 81247008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metatarsofalangeaal gewricht van derde teen
Structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus IV 45230000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metatarsofalangeaal gewricht van vierde teen
Structuur van metatarsofalangeaal gewricht van digitus V 50133002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Metatarsofalangeaal gewricht van kleine teen
Structuur van interfalangeaal gewricht van digitus I van voet 363670009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Interfalangeaal gewricht van grote teen
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus II van voet 371292009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van tweede teen
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus III van voet 371255009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van derde teen
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus IV van voet 371288002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van vierde teen
Structuur van proximaal interfalangeaal gewricht van digitus V van voet 371284000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Proximaal interfalangeaal gewricht van kleine (vijfde) teen
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus II van voet 371216008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van tweede teen
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus III van voet 371219001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van derde teen
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus IV van voet 371205001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van vierde teen
Structuur van distaal interfalangeaal gewricht van digitus V van voet 371203008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Distaal interfalangeaal gewricht van kleine (vijfde) teen

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:41:14 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht