O2Saturatie-v4.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.O2Saturatie EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.10
DCM::KeywordList zuurstofsaturatie, vitale parameters, saturatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.O2Saturatie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 11-11-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.O2Saturatie-v3.1
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) - Publicatieversie 1.1 (01-07-2013) -

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 4.0 (01-12-2021)

ZIB-1217 Consistent maken van de zib
ZIB-1476 DefinitionCode voor ExtraOxygenAdministration

Concept

De arteriële zuurstofsaturatie, kortweg saturatie, is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën of slagaders gebonden is. De meting wordt meestal uitgevoerd als een transcutane meting met een saturatiemeter of pulsoximeter. De saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is bij gezonde personen meer dan 95%.

Purpose

Het meten en bewaken van de zuurstofsaturatie vindt plaats om de oxygenatie, ofwel de hoeveelheid gebonden zuurstof in het slagaderlijke bloed, te monitoren.
Bij deze zib gaat het om de perifeer gemeten zuurstof saturatie (SpO2). Voor de zuurstofsaturatie gemeten als bloedgasmeting (SaO2) moet de zib LaboratoriumUitslag gebruikt worden.

Information Model


AnatomischeLocatie-v1.0.3(2024NL)#2459#2461#2460#2463#2458O2Saturatie-v4.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.10.1 Arrowdown.pngO2Saturatie Rootconcept van de bouwsteen O2Saturatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen O2Saturatie.
250554003 Zuurstofsaturatiemeting van perifeer bloed
PQ.png NL-CM:12.10.2 Arrowright.pngSpO2Waarde 1 Het element bevat de waarde van de indirect, perifeer gemeten O2-saturatie.

De O2-saturatie geeft in % de mate aan waarin de hemoglobine in het bloed verzadigd is met zuurstof, de ratio van oxy-hemoglobine en hemoglobine. De meting wordt uitgevoerd op plaatsen waar de huid voldoende licht doorlaat, zoals een vinger, teen of oorlel.

59408-5 Zuurstofverzadiging [massafractie] in arterieel bloed d.m.v. pulsoxymetrie
431314004 Perifere zuurstofsaturatie
TS.png NL-CM:12.10.3 Arrowright.pngSpO2SaturatieDatumTijd 1 Het moment van waarneming van de SpO2.
ST.png NL-CM:12.10.4 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de meting van de saturatie.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)
BL.png NL-CM:12.10.5 Arrowright.pngExtraZuurstofToediening 0..1 Indicatie of de meting gedaan werd in een situatie waar sprake was van extra zuurstof toediening.
266702001 Toedienen van extra zuurstof
Verwijzing.png NL-CM:12.10.6 Arrowright.pngMeetlocatie::AnatomischeLocatie 1 Lichaamslocatie waar de SpO2 is gemeten.
Block.png AnatomischeLocatie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

O2SaturatieDatumTijd SpO2Waarde ExtraZuurstofToediening Toelichting
08-02-2013 6:43 92% Ja Stijgt snel bij aanspreken

References

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.indirect_oximetry.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 december 2014].

Traceability to other Standards

Deze zorginformatie bouwsteen is in lijn met de bouwsteen blauwdruk Meting v1.0.

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:38 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht