O2Saturatie-v1.2(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.O2Saturatie EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.10
DCM::KeywordList zuurstofsaturatie, vitale parameters, saturatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.O2Saturatie
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) - Publicatieversie 1.1 (01-07-2013) -

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

De arteriële zuurstofsaturatie, kortweg saturatie, is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan het hemoglobine in de rode bloedcellen in de arteriën of slagaders gebonden is. De meting wordt meestal uitgevoerd als een transcutane meting met een saturatiemeter of pulsoximeter. De saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is bij gezonde personen meer dan 95%.

Purpose

Het meten en bewaken van de zuurstofsaturatie vindt plaats om de oxygenatie, ofwel de hoeveelheid gebonden zuurstof in het slagaderlijke bloed, te monitoren.

Information Model


#9454#9452#9455#9453#9451O2Saturatie-v1.2Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.10.1 Arrowdown.pngO2Saturatie Rootconcept van de bouwsteen O2Saturatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen O2Saturatie.
PQ.png NL-CM:12.10.2 Arrowright.pngSpO2Waarde 1 Het element bevat de waarde van de indirect, perifeer gemeten O2-saturatie.

De O2-saturatie geeft in % de mate aan waarin de hemoglobine in het bloed verzadigd is met zuurstof, de ratio van oxy-hemoglobine en hemoglobine. De meting wordt uitgevoerd op plaatsen waar de huid voldoende licht doorlaat, zoals een vinger, teen of oorlel.

250554003 Measurement of oxygen saturation at periphery
TS.png NL-CM:12.10.3 Arrowright.pngO2SaturatieDatumTijd 1 Het moment van waarneming van de SpO2.
ST.png NL-CM:12.10.4 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de meting van de saturatie.
BL.png NL-CM:12.10.5 Arrowright.pngExtraZuurstofToediening 0..1 Indicatie of de meting gedaan werd in een situatie waar sprake was van extra zuurstof toediening.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

O2SaturatieDatumTijd SpO2Waarde ExtraZuurstofToediening Toelichting
08-02-2013 6:43 92% Ja Stijgt snel bij aanspreken

References

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.indirect_oximetry.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 19 december 2014].

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:23:03 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht