AfnameGegevens-v1.0(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.process.AfnameGegevens EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Zib-centrum
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Zib-centrum
DCM::CreationDate 22-03-2024
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.22.3
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.process.AfnameGegevens
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Zib-centrum
DCM::RevisionDate
DCM::Supersedes *
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-04-2024)

ZIB-2191 Toevoegen 'Gegevens afnamespecialist' aan Monster of nieuwe Zib AfnameMateriaal
ZIB-2192 Toevoegen 'Gegevens inleveraar' aan Monster of nieuwe Zib AfnameMateriaal
ZIB-2193 Toevoegen 'Afnamelocatie' / 'Locatie van vergaring' aan Monster of nieuwe Zib AfnameMateriaal
ZIB-2195 Geen informatie
ZIB-2196 Toevoegen 'Opmerkingen t.a.v. afname' aan Monster of nieuwe Zib AfnameMateriaal
ZIB-2197 Toevoegen 'Toestand van de patiënt' aan Monster of nieuwe Zib AfnameGegevens

Concept

Gegevens die worden vastgelegd over het afnemen van een monster. Indien de afname door de patiënt zelf is uitgevoerd dan kunnen het hier ook gegevens betreffen tijdens de aanname van het monster. Gegevens die worden vastgelegd ten tijde van de afname die context bieden bij het afgenomen materiaal, bijvoorbeeld of de patiënt nuchter was of niet, kunnen ook worden vastgelegd.

Purpose

Het vastleggen van de relevante gegevens over de afname of aanname van een monster bij een patiënt.

Evidence Base

Het vastleggen van afnamegegevens vind plaats bij het afnemen van een monster. Dit monster kan de basis zijn voor een laboratorium onderzoek. Monster wordt op dit moment alleen binnen de LaboaratoriumUitslag zib uitslag gemodelleeerd. Echter wordt onderkent dat er use cases zijn waarin Monster een zelfstandige bouwsteen zou kunnen zijn en is de verwachting dat dit in een van de volgende zib publicaties ook gerealiseerd gaat worden.

Information Model


#4527Zorgverlener-v4.0(2024NL)Contactpersoon-v4.1(2024NL)Zorgaanbieder-v3.6(2024NL)#4520#NuchterStatusCodelijst#4528TijdsInterval-v1.3(2024NL)#4523#AfnameprocedureCodelijst#4530#4529#4532AfnameGegevens-v1.0Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:22.3.1 Arrowdown.pngAfnameGegevens Dit is een verwijzing naar het rootconcept van de bouwsteen AfnameGegevens.
TS.png NL-CM:22.3.2 Arrowright.pngAfnameDatumTijd 0..1 Datum en tijdstip van afname van het materiaal.
399445004 Datum van monsterafname
TS.png NL-CM:22.3.3 Arrowright.pngAannameDatumTijd 0..1 Datum en tijdstip waarop het materiaal bij het laboratorium of prikpunt is afgegeven. Het gaat hierbij om materiaal dat door de patiënt zelf verzameld is.
Verwijzing.png NL-CM:22.3.4 Arrowright.pngVerzamelperiode::TijdsInterval 0..1 Indien het materiaal niet op één tijdstip afgenomen is maar gedurende een bepaalde tijd verzameld is, kan deze periode in dit concept vastgelegd worden. Een voorbeeld is 24 uurs urine.
Block.png TijdsInterval
Verwijzing.png NL-CM:22.3.5 Arrowright.pngAfnemer::Zorgverlener 1 Zorgverlener die het materiaal heeft afgenomen bij de patiënt. Dit kan ook de zorgverlener zijn die het materiaal beoordeelt na dat de patiënt of contactpersoon het materiaal inlevert. 
Block.png Zorgverlener
CD.png NL-CM:22.3.6 Arrowright.pngAfnameprocedure 0..1 Indien relevant voor de uitslag kan de wijze van verkrijgen van het monster opgegeven worden.
118171006 Afnamemethode
List2.png AfnameprocedureCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:22.3.7 Arrowright.pngAfnamelocatie::Zorgaanbieder 0..1 Locatie waar het materiaal is afgenomen van de patient of locatie waar het materiaal is geaccepteerd nadat de patiënt of contactpersoon het materiaal heeft ingediend.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:22.3.8 Arrowright.pngInleveraar::Contactpersoon 0..1 Persoon niet zijnde de patiënt die het materiaal heeft ingeleverd. Indien de patiënt de inleveraar dan wordt dat niet vastgelegd. Deze wordt voornamelijk vastgelegd om juridiische redenen.
Block.png Contactpersoon
PQ.png NL-CM:22.3.9 Arrowright.pngVerzamelvolume 0..1 Totale volume van het verzamelde materiaal. Indien het noodzakelijk is om de absolute hoeveelheid van een bepaalde stof in het afgenomen of verzamelde materiaal te bepalen, dient het volume hiervan opgegeven te worden.
CD.png NL-CM:22.3.10 Arrowright.pngNuchterStatus 0..1 Status met betrekking tot het al dan niet nuchter zijn. Nuchter zijn betekent dat de patiënt niet heeft gegeten en/of gedronken in de met de patient afgesproken periode voorafgaand aan de afname van het materiaal. Voor sommige bepalingen is het belangrijk dat de patient nuchter is. 
49541-6 Nuchter - status [aanwezigheid] d.m.v. rapportage
List2.png NuchterStatusCodelijst
ST.png NL-CM:22.3.11 Arrowright.pngToelichting 0..1 Additionele informatie die belangrijk is in de context van de afname en die niet in één van de andere elementen beschreven kan worden.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AfnameGegevens
Afname
DatumTijd
Afnemer::Zorgverlener Afname
procedure
Aanname
DatumTijd
Inleveraar::
Contactpersoon
NuchterStatus
ZorgverlenerIdentificatienummer Naamgegevens.Achternaam
03-01-2024 09:00 12309851 28520004 | venapunctie voor bloedtest (verrichting) N
94131000146101 | afname van urine voor kweek (verrichting) | 12-06-2023 09:00 Jansen

Instructions

Bij het implementeren van AfnameGegevens moet altijd een referentie worden toegevoegd naar het gene dat afgenomen is, namelijk het monster.

Issues

AfnameGegevens zou een verwijzing moeten krijgen naar het monster, echter is Monster nog onderdeel van de zib LaboratoriumUitslag. In een volgende publicatie zal Monster een eigen zib worden en kan de verwijzing worden toegevoegd.

References

1. HL7 FHIR r4 specimen.collection. [Online] Beschikbaar op: https://hl7.org/fhir/R4/specimen-definitions.html#Specimen.collection [Geraadpleegd: 26 maart 2024]. 2. OpenEHR CKM Specimen cluster [online] Beschikbaar op: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.331 [Geraadpleegd: 26 maart 2024].

Valuesets

AfnameprocedureCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.22.3.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <71388002|Verrichting| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

NuchterStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.22.3.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Patient was fasting prior to the procedure. F hl7VS-relevantClincialInformation 2.16.840.1.113883.21.440 Patient was fasting prior to the procedure.
The patient indicated they did not fast prior to the procedure. NF hl7VS-relevantClincialInformation 2.16.840.1.113883.21.440 The patient indicated they did not fast prior to the procedure.

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 09:48:55 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht