MedicatieContraIndicatie-v2.0.1(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.MedicatieContraIndicatie EN.png
Versie: 2.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 15-06-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.14
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.MedicatieContraIndicatie
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 04-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.MedicatieContraIndicatie-v2.0
DCM::Version 2.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

Publicatieversie 1.1 (01-12-2021)

ZIB-1253 Voorbeelden in zib MedicatieContraIndicatie aanpassen
ZIB-1254 Paragraaf "Concept" aanpassen
ZIB-1268 Engelse omschrijving Melder::Zorgverlener niet correct
ZIB-1283 Haakje weghalen bij eerste bullet bij Instructie
ZIB-1401 Voorbeeld incorrect bij MedicatieContraIndicatie

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1608 Naam data-element EindDatum wijzigen naar EindDatumTijd
ZIB-1765 Deprecated SNOMED codes

Publicatieversie 2.0.1 (15-10-2023)

ZIB-1863 Schrijfwijze "contra-indication" consistent doorvoeren
ZIB-1960 Tekstuele wijzigingen zib MedicatieContraIndicatie
ZIB-2009 Spelfoutje (2x) contra-indication in elementen van MedicationContraIndication (2022)
ZIB-2010 Taalfoutje in beschrijving element van zib MedicationContraIndication (2022)

Concept

Een contra-indicatie (CI) voor medicatieveiligheid is een aandoening of kenmerk van een patiënt waarbij bepaalde geneesmiddelen niet, of alleen onder bepaalde voorwaarden, mogen worden toegepast.

Purpose

Bij medicamenteuze behandeling moet rekening worden gehouden met contra-indicaties. Deze zijn belangrijk voor medicatiebewaking

Evidence Base

Een aantal contra-indicaties voor medicatieveiligheid zijn aandoeningen die ook als probleem vastgelegd worden (zib Probleem) en/of als waarschuwing (zib Alert) en niet alleen als medicatie contra-indicatie.
Het is in Nederland belangrijk deze ook conform de G-standaard (thesaurus 40) als contra-indicatie vast te leggen. Deze bestanden worden namelijk gebruikt t.b.v medicatiebewaking. Door het gebruik ervan in deze applicaties worden belangrijke waarschuwingen/signalen gegeven aan zorgverleners.

Information Model


#MedicatieContraIndicatieNaamCodelijstZorgverlener-v4.0(2024NL)#2093#864#2095#2096#2094#2091MedicatieContraIndicatie-v2.0.1Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.14.1 Arrowdown.pngMedicatieContraIndicatie Rootconcept van de bouwsteen MedicatieContraIndicatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieContraIndicatie.
140401000146105 Contra-indicatie met betrekking op medicatiebewaking
TS.png NL-CM:9.14.2 Arrowright.pngBeginDatumTijd 0..1 De datum en eventueel tijd waarop de contra-indicatie voor medicatiebewaking is vastgesteld.
140821000146104 Datum waarop contra-indicatie is vastgesteld
TS.png NL-CM:9.14.3 Arrowright.pngEindDatumTijd 0..1 De datum en eventueel tijd waarop de contra-indicatie voor medicatiebewaking is aangemerkt als niet meer van toepassing.
140831000146102 Datum waarop contra-indicatie afgesloten is
ST.png NL-CM:9.14.4 Arrowright.pngRedenVanAfsluiten 0..1 Reden waarom de medicatie contra-indicatie is afgesloten.
157151000146104 Reden voor afsluiten van medische contra-indicatie
Verwijzing.png NL-CM:9.14.5 Arrowright.pngMelder::Zorgverlener 1 De zorgverlener die de verantwoordelijkheid neemt voor wat is vastgelegd als contra-indicatie.
Block.png Zorgverlener
CD.png NL-CM:9.14.6 Arrowright.pngMedicatieContraIndicatieNaam 1 De naam en code van de contra-indicatie uit de Nationale Contra-indicatielijst (G-standaard Thesaurus 40).
129850005 Risico op negatieve respons op medicatie
List2.png MedicatieContraIndicatieNaamCodelijst
ST.png NL-CM:9.14.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de contra-indicatie die belangrijk is voor de interpretatie ervan en die niet in een van de andere elementen uitgedrukt kan worden. Bijvoorbeeld een toelichting op een einddatum van een contra-indicatie in de toekomst.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MedicatieContraIndicatie
Contra Indicatie BeginDatum EindDatum Reden van Afsluiten Toelichting Zorgverlener::Melder
Naam Specialisme Zorgaanbieder
(1320)
Zwangerschap
08-06-2020 08-03-2021 D. Bakker Huisarts Huisartsenpraktijk Bakker
(0210)
Sportbeoefening
01-08-2015 Handboogschieten K. Vriendwijk Huisarts Huisartsenpraktijk ‘t Zonnetje
(113)
Morbide obesitas
31-12-2016 21-09-2019 Heeft gewicht verloren T. de Groot Huisarts Zorginstelling De beste zorg
(1355)
Bariatrische chirurgie
10-04-2019 L. de Jong Chirurg Ziekenhuis Kwaliteit en Veiligheid

Instructions

In de G-standaard Thesaurus 40 hanteert Z-Index 2 begrippen.

  1. de contra-indicatie aard: de lijst met items waar naar wordt verwezen vanuit MedicatieContraIndicatieNaam en
  2. de contra-indicatie: de combinatie van vastgelegde contra-indicatie aard + het geneesmiddel (de contra-indicatiecodes uit bestand 655)

Deze laatste combinatie tussen contra-indicatie aard en medicatie wordt gelegd via deze zib MedicatieContraIndicatie met één of meer van de andere medicatie zibs. Bijvoorbeeld in een medicatie proces use-case rondom het voorschrijven en/of verstrekken van medicatie.

References

1. Medicatiebewaking [online] beschikbaar op https://www.z-index.nl/documentatie [Geraadpleegd: 19 juni 2020]

Valuesets

MedicatieContraIndicatieNaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.14.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
alle waarden G-standaard Contra Indicaties (Thesaurus 40) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:42:16 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht