DOSScore-v1.2(2024NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.DOSScore EN.png
Versie: 1.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2024
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-04-2024


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 11-10-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.7
DCM::KeywordList DOS, delier
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.DOSScore
DCM::PublicationDate 15-04-2024
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.DOSScore-v1.1
DCM::Version 1.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (10-06-2022)

ZIB-1674 Terminologie codes ontbreken in de zib

Publicatieversie 1.2 (15-10-2023)

ZIB-1925 Tekstuele wijzigingen zib DOSScore
ZIB-1977 Hoe om te gaan met "-" in de waarnemingen voor DOSScore?
ZIB-1978 Definitie bepaling ZIB DOSScore niet consistent met modellering

Concept

De DOSS (Delirium Observatie Screening Schaal) is een hulpmiddel om te bepalen of er sprake is van een delier. De DOSS bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delier weergeven. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt.

Purpose

Het delier is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delier zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De DOSS is bedoeld om de aard en ernst van de symptomen van een delier te kwalificeren en kwantificeren. Hierdoor kan snel een behandeling worden ingezet. De DOSS wordt gebruikt als risicosignalering en als evaluatie-instrument.

Evidence Base

De DOSS bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delier weergeven. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt. Per dienst wordt een totaalscore berekend (minimaal 0 en maximaal 13). De totaalscores van drie diensten (dag-, late- en nachtdienst) worden opgeteld tot de totaalscore van deze dag (minimaal 0 en maximaal 39). In deze zib wordt van één dienst de totale score en onderliggende scores gedefinieerd.

Voor een DOS schaal eindscore zullen er 3 instantiaties van deze zib, voor elke dienst één, gecombineerd moeten worden (DOS SCHAAL EINDSCORE = TOTAAL SCORE DEZE DAG/ 3). Een DOS schaal eindscore < 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk niet delirant is. Een DOS schaal eindscore > 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk wel delirant is. DOS SCHAAL EINDSCORE is geen onderdeel van dit concept en kan afgeleid of berekend worden op basis van de 3 zib instantiaties.

Information Model


#3171#3178#3168#3174#3170#3180#3172#3182#3181#3169#3164#3166#3175#3179#3177#3173#3176DOSScore-v1.2Model(2024NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.7.1 Arrowdown.pngDOSScore Rootconcept van de bouwsteen DOSScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DOSScore.
160591000146109 'Delirium observation screening'-beoordelingsschaal
INT.png NL-CM:18.7.3 Arrowright.pngDOSScoreTotaal 0..1 De totaalscore van deze dienst (minimaal 0 en maximaal 13).
55681000146102 DOS-score
TS.png NL-CM:18.7.5 Arrowright.pngDOSScoreDatumTijd 1 De datum waarop de DOS-score is vastgelegd.
INT.png NL-CM:18.7.6 Arrowright.pngZaktWeg 0..1 DOS-observatie: patiënt zakt weg tijdens gesprek of bezigheden.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007006 DOSScore ZaktWeg
INT.png NL-CM:18.7.7 Arrowright.pngSnelAfgeleid 0..1 DOS-observatie: patiënt is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving.

Iemand is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving wanneer hij/zij verbaal of nonverbaal reageert op geluiden of bewegingen die geen betrekking op hem/haar hebben en die van dien aard zijn dat je geen reactie van hem/haar zou verwachten.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007007 DOSScore SnelAfgeleid
INT.png NL-CM:18.7.8 Arrowright.pngHeeftAandacht 0..1 DOS-observatie: patiënt heeft aandacht voor gesprek of handeling.

Iemand heeft aandacht voor gesprek of handeling als hij /zij verbaal of nonverbaal blijk geeft het gesprek of de handeling te volgen.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007008 DOSScore HeeftAandacht
INT.png NL-CM:18.7.9 Arrowright.pngVraagAntwoordNietAf 0..1 DOS-observatie: patiënt maakt vraag of antwoord niet af.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007009 DOSScore VraagAntwoordNietAf
INT.png NL-CM:18.7.10 Arrowright.pngAntwoordenNietPassend 0..1 DOS-observatie: patiënt geeft antwoorden die niet passen bij de vraag.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007010 DOSScore AntwoordenNietPassend
INT.png NL-CM:18.7.11 Arrowright.pngReageertTraag 0..1 DOS-observatie: patiënt reageert traag op opdrachten.

Iemand reageert traag op opdrachten wanneer het handelen is vertraagd en/of er momenten van stilte/inactiviteit zijn voordat tot handelen wordt overgegaan.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007011 DOSScore ReageertTraag
INT.png NL-CM:18.7.12 Arrowright.pngDenktErgensAnders 0..1 DOS-observatie: patiënt denkt ergens anders te zijn.

Iemand denkt ergens anders te zijn als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007012 DOSScore DenktErgensAnders
INT.png NL-CM:18.7.13 Arrowright.pngBeseftDagdeel 0..1 DOS-observatie: patiënt beseft wel welk dagdeel het is.

Iemand beseft welk dagdeel het is als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007013 DOSScore BeseftDagdeel
INT.png NL-CM:18.7.14 Arrowright.pngHerinnertRecent 0..1 DOS-observatie: patiënt herinnert zich recente gebeurtenis.

Iemand herinnert zich recente gebeurtenissen wanneer hij/zij bijvoorbeeld juist kan vertellen of er bezoek is geweest of wat hij/zij gegeten heeft.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007014 DOSScore HerinnertRecent
INT.png NL-CM:18.7.15 Arrowright.pngRusteloos 0..1 DOS-observatie: patiënt is plukkerig, rommelig, rusteloos.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007015 DOSScore Rusteloos
INT.png NL-CM:18.7.16 Arrowright.pngTrektDraden 0..1 DOS-observatie: patiënt trekt aan infuus, sonde, catheter, enz.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007016 DOSScore TrektDraden
INT.png NL-CM:18.7.17 Arrowright.pngSnelGeemotioneerd 0..1 DOS-observatie: patiënt is snel of plotseling geëmotioneerd.

Iemand is snel of plotseling geëmotioneerd wanneer hij/zij reageert met een heftige emotie zonder aanleiding of wanneer de heftigheid van de emotie niet in overeenstemming lijkt met de aanleiding.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007017 DOSScore SnelGeemotioneerd
INT.png NL-CM:18.7.18 Arrowright.pngHallucinaties 0..1 DOS-observatie: patiënt ziet/hoort dingen die er niet zijn.

Iemand ziet/hoort dingen die er niet zijn wanneer hij/zij hiervan verbaal (navragen!) of nonverbaal blijk geeft.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd (is het antwoord "weet niet" dan dit concept niet instantiëren)

18007018 DOSScore Hallucinaties
ST.png NL-CM:18.7.2 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de DOS-score.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem} (tekstueel)

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DOSScore
ZaktWeg 1
SnelAfgeleid 1
HeeftAandacht 0
VraagAntwoordNietAf -
AntwoordenNietPassend 1
ReageertTraag -
DenktErgensAnders 0
BeseftDagdeel 0
HerinnertRecent 0
Rusteloos 0
TrektDraden 0
SnelGeemotioneerd 1
Hallucinaties 0
DOSScoreTotaal 4
DOSScoreDatumTijd 19-12-2016 10:35
Toelichting -

References

1. DOS vragenlijst. Beschikbaar op:https://www.vmszorg.nl/wp-content/uploads/2017/07/DOSS-observatieschaal.pdf [Geraadpleegd: 11 juli 2023]. 2. Richtlijn Delier Volwassenen. Beschikbaar op:https://www.venvn.nl/media/gteiurur/richtlijn-delier.pdf [Geraadpleegd: 11 juli 2023].

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.<BR>Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 25/04/2024 10:18:09 met ZibExtraction v. 9.3.8880.19756


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht