DOSScore-v1.0(2019NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.DOSScore EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2019
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 29-01-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 11-10-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.7
DCM::KeywordList DOS, delier
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.DOSScore
DCM::PublicationDate 29-01-2020
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Supersedes
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017) .

Concept

De DOSS (Delirium Observatie Screening Schaal) is een hulpmiddel om te bepalen of er sprake is van een delier. De DOSS bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delier weergeven. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt.

Purpose

Het delier is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delier zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De DOSS is bedoeld om de aard en ernst van de symptomen van een delier te kwalificeren en kwantificeren. Hierdoor kan snel een behandeling worden ingezet. De DOSS wordt gebruikt als risicosignalering en als evaluatie instrument.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn gebaseerd op de DOS scorelijst.

Information Model


#11956#11963#11953#11959#11955#11965#11957#11967#11966#11954#11950#11952#11960#11964#11962#11958#11961DOSScore-v1.0Model(2019NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.7.1 Arrowdown.pngDOSScore Rootconcept van de bouwsteen DOSScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DOSScore.
INT.png NL-CM:18.7.3 Arrowright.pngDOSScoreTotaal 0..1 Per dienst wordt een totaal score berekend (minimaal 0 en maximaal 13). De totaal scores van drie diensten (dag, late en nachtdienst) worden opgeteld tot de totaal score van deze dag (minimaal 0 en maximaal 39).

De DOS schaal eindscore wordt berekend door de totaal score van deze dag te delen door 3 (minimaal 0 en maximaal 13).

Een DOS schaal eindscore < 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk niet delirant is. Een DOS schaal eindscore > 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk wel delirant is.

TS.png NL-CM:18.7.5 Arrowright.pngDOSScoreDatumTijd 1 De datum waarop de DOS score is vastgelegd.
INT.png NL-CM:18.7.6 Arrowright.pngZaktWeg 0..1 DOS observatie: patiënt zakt weg tijdens gesprek of bezigheden.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.7 Arrowright.pngSnelAfgeleid 0..1 DOS observatie: patiënt is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving.

Iemand is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving wanneer hij/zij verbaal of nonverbaal reageert op geluiden of bewegingen die geen betrekking op hem/haar hebben en die van dien aard zijn dat je geen reactie van hem/haar zou verwachten.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.8 Arrowright.pngHeeftAandacht 0..1 DOS observatie: patiënt heeft aandacht voor gesprek of handeling.

Iemand heeft aandacht voor gesprek of handeling als hij /zij verbaal of nonverbaal blijk geeft het gesprek of de handeling te volgen.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.9 Arrowright.pngVraagAntwoordNietAf 0..1 DOS observatie: patiënt maakt vraag of antwoord niet af.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.10 Arrowright.pngAntwoordenNietPassend 0..1 DOS observatie: patiënt geeft antwoorden die niet passen bij de vraag.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.11 Arrowright.pngReageertTraag 0..1 DOS observatie: patiënt reageert traag op opdrachten.

Iemand reageert traag op opdrachten wanneer het handelen is vertraagd en/of er momenten van stilte/inactiviteit zijn voordat tot handelen wordt overgegaan.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.12 Arrowright.pngDenktErgensAnders 0..1 DOS observatie: patiënt denkt ergens anders te zijn.

Iemand denkt ergens anders te zijn als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.13 Arrowright.pngBeseftDagdeel 0..1 DOS observatie: patiënt beseft wel welk dagdeel het is.

Iemand beseft welk dagdeel het is als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.14 Arrowright.pngHerinnertRecent 0..1 DOS observatie: patiënt herinnert zich recente gebeurtenis.

Iemand herinnert zich recente gebeurtenissen wanneer hij/zij bijvoorbeeld juist kan vertellen of er bezoek is geweest of wat hij/zij gegeten heeft.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.15 Arrowright.pngRusteloos 0..1 DOS observatie: patiënt is plukkerig, rommelig, rusteloos.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.16 Arrowright.pngTrektDraden 0..1 DOS observatie: patiënt trekt aan infuus, sonde, catheter, enz.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.17 Arrowright.pngSnelGeemotioneerd 0..1 DOS observatie: patiënt is snel of plotseling geëmotioneerd.

Iemand is snel of plotseling geëmotioneerd wanneer hij/zij reageert met een heftige emotie zonder aanleiding of wanneer de heftigheid van de emotie niet in overeenstemming lijkt met de aanleiding.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

INT.png NL-CM:18.7.18 Arrowright.pngHallucinaties 0..1 DOS observatie: patiënt ziet/hoort dingen die er niet zijn.

Iemand ziet/hoort dingen die er niet zijn wanneer hij/zij hiervan verbaal (navragen!) of nonverbaal blijk geeft.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

ST.png NL-CM:18.7.2 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de DOS score.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DOSScore
ZaktWeg 1
SnelAfgeleid 1
HeeftAandacht 0
VraagAntwoordNietAf -
AntwoordenNietPassend 1
ReageertTraag -
DenktErgensAnders 0
BeseftDagdeel 0
HerinnertRecent 0
Rusteloos 0
TrektDraden 0
SnelGeemotioneerd 1
Hallucinaties 0
DOSScoreDienst Dagdienst
DOSScoreTotaal 4
DOSScoreDatumTijd 19-12-2016 10:35
Toelichting -

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2019-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20190731 [R] (July 2019 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 03/02/2020 01:12:41 met ZibExtraction v. 4.0.7338.2051


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht