HealthcareProvider-v3.4(2020EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version ''here''.

General information

Name: nl.zorg.HealthcareProvider NL.png
Version: 3.4
HCIM Status:Final
Release: 2020
Release status: Published
Release date: 01-09-2020


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 14-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.2
DCM::KeywordList zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Zorgaanbieder
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 16-07-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.Zorgaanbieder-v3.3
DCM::Version 3.4
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-36 Aanpassen DCM::DefinitionCode, deze overlapt met bouwsteen OverdrachtPatient.
ZIB-26 Gebruik van GLN voor concept Location

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-71 Issue Bouwsteen Overdracht Zorgaanbieder - ZorgaanbiederIdentificatieNummer
ZIB-125 Toevoegen Concept Specialisme in bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder.
ZIB-285 In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.
ZIB-286 In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-422 Typo in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-429 Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.
ZIB-449 Toevoegen van de locatie aan zorgaanbieder
ZIB-512 Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar?
ZIB-528 ZorgaanbiederIdentificatieNummer, beschrijving is beperkt
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen
ZIB-583 Cardinaliteit OrganisatieNaam

Publicatieversie 3.1.1 (31-12-2017)

ZIB-616 Foutje in voorbeeld
ZIB-619 Hoofdletter inconsistentie

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-678 Codes voor Apotheekinstelling en Huisartsinstelling aan OrganisatieTypeCodelijst toevoegen.

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

ZIB-960 Kardinaliteit adresgegevens diverse zibs: zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-894 HealthcareProvider - OrganisationLocation
ZIB-1171 Zorgaanbieder: waardelijst OrganisatieTypeCodelijst
ZIB-1189 DefinitionCodes alle administratieve zibs

Concept

A healthcare provider is an organization that offers and provides medical, paramedic and/or nursing care to patients/clients. Examples include: hospitals, nursing homes, doctor’s offices.

Purpose

Recording relevant information to identify the organization for administrative purposes.

Information Model


#13140#DepartmentSpecialtyCodelist#13135AddressInformation-v1.1(2020EN)ContactInformation-v1.2(2020EN)#OrganizationTypeCodelist#13137#13141#13138#13136#13833#13834HealthcareProvider-v3.4Model(2020EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:17.2.1 Arrowdown.pngHealthcareProvider Root concept of the Healthcare Provider information model. This root concept contains all data elements of the Healthcare Provider information model.
257622000 Healthcare facility
II.png NL-CM:17.2.2 Arrowright.pngHealthcareProviderIdentificationNumber 0..* The organization’s identification number. For Dutch healthcare providers, the URA number or the AGB number is used, if possible. Depending on the context other ID's are also possible. For foreign or non-affiliated healthcare providers, another unique identification number can be used. This must be accompanied by the name and/or code of the issuing organization.
AA2.png UZI register abonneenummer (URA)
AA2.png Vektis AGB-zorgverlener tabel
ST.png NL-CM:17.2.3 Arrowright.pngOrganizationName 0..1 Name of the organization. If an identification number is given, the name must match the name that corresponds to the identification number.
CD.png NL-CM:17.2.7 Arrowright.pngDepartmentSpecialty 0..1 The specialty of the healthcare provider’s department. The departmental specialty can be filled in if further indication of the healthcare provider is needed. This refers to the recognized medical specialties as stated in the BIG Act.
List2.png DepartmentSpecialtyCodelist
Verwijzing.png NL-CM:17.2.6 Arrowright.pngContactInformation 0..1 The information needed to contact the healthcare organization via telephone and/or e-mail.
Block.png ContactInformation
Verwijzing.png NL-CM:17.2.5 Arrowright.pngAddressInformation 0..* The physical address of the healthcare provider’s location.
Block.png AddressInformation
CD.png NL-CM:17.2.4 Arrowright.pngOrganizationType 0..1 The type of healthcare provider, such as general hospital, or nursing home. If this field is filled in and an AGB code is used for the HealthcareProviderIdentificationNumber, the type must match the type implicitly contained in the AGB code.
List2.png OrganizationTypeCodelist
Folder.png NL-CM:17.2.9 Arrowdown.pngOrganizationLocation 0..1 Container of the OrganizationLocation concept.This container contains all data elements of the OrganizationLocation concept.
ST.png NL-CM:17.2.8 Arrowright.pngLocationName 0..1 Name of the location, in case a healthcare organization has more than one location.
INT.png NL-CM:17.2.10 Arrowright.pngLocationNumber 0..1 Number of the location Number, if a numerical location identification is used next to or instead of a location name.

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Zorgaanbieder
ZorgaanbiederIdentificatienummer 06020806
OrganisatieType Ziekenhuis
AfdelingSpecialisme Cardiologie
OrganisatieNaam Erasmus Universitair Medisch Centrum
Adres  
Straat s-Gravendijkwal
Huisnummer 230
Woonplaats Rotterdam
Gemeente
Postcode 3015 CE
AdresSoort Werkadres
Land
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31107040704
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres info@erasmus.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres

References

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op:http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Assigning authorities

The identifying numbers are issued by the following authorities

UZI register abonneenummer (URA)

Identifying number ID system OID
UZI register abonneenummer (URA) OID: 2.16.528.1.1007.3.3

Vektis AGB-zorgverlener tabel

Identifying number ID system OID
Vektis AGB-zorgverlener tabel OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1

Valuesets

DepartmentSpecialtyCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4 Binding: Required
Conceptname Codesystem name Codesystem OID
Alle waarden COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) 2.16.840.1.113883.2.4.6.7

OrganizationTypeCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Ziekenhuis V4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Ziekenhuis
Universitair Medisch Centrum V5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Universitair Medisch Centrum
Algemeen ziekenhuis V6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Algemeen ziekenhuis
Brandwondencentrum BRA RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Brandwondencentrum
Zelfstandig behandelcentrum Z4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Zelfstandig behandelcentrum
Diagnostisch centrum Z5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Diagnostisch centrum
Echocentrum B2 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Echocentrum
Verplegings- of verzorgingsinstelling X3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verplegings- of verzorgingsinstelling
Verpleeghuis R5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verpleeghuis
Verzorgingstehuis M1 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verzorgingstehuis
Apotheekinstelling A1 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Apotheekinstelling
Openbare apotheek J8 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Openbare apotheek
Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek K9 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek
Huisartsinstelling H1 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsinstelling
Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk) Z3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
Apotheekhoudende huisartspraktijk K3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Apotheekhoudende huisartspraktijk
Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming) N6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Huisartsenpost (t.b.v. dienstwaarneming)
Laboratorium L1 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Laboratorium
Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis) P4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)
Revalidatiecentrum R8 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Revalidatiecentrum
Preventieve gezondheidszorg P6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Preventieve gezondheidszorg
Geestelijke Gezondheidszorg G5 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Geestelijke Gezondheidszorg
Verstandelijk gehandicaptenzorg G6 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verstandelijk gehandicaptenzorg
Thuiszorg T2 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Thuiszorg
Kraamzorg K4 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Kraamzorg
Hospice H2 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Hospice
Jeugdgezondheidszorg JGZ RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Jeugdgezondheidszorg
Verloskundigenpraktijk G3 RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Verloskundigenpraktijk
Dialysecentrum DIA RoleCodeNL 2.16.840.1.113883.2.4.15.1060 Dialysecentrum

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Release 2020
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
  • LOINC version 2.67

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 29/09/2020 21:36:50 with ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Back to HCIM list