ContactPerson-v3.4(2020EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version ''here''.

General information

Name: nl.zorg.ContactPerson NL.png
Version: 3.4
HCIM Status:Final
Release: 2020
Release status: Published
Release date: 01-09-2020

Attention!! For this HCIM an erratum exists. You can find it in the Errata section of the release.


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 13-8-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1
DCM::KeywordList contactpersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger, wettelijke vertegenwoordiger
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Contactpersoon
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 29-07-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.Contactpersoon-v3.3
DCM::Version 3.4
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-64 OverdrachtContactpersoon - OID aanpassing van RolCodelijst
ZIB-66 OverdrachtContactpersoon - RolCodelijst-naam in EA model
ZIB-69 Issue Bouwsteen OverdrachtContactpersoon
ZIB-155 Codes uit RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon nalopen
ZIB-156 ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.
ZIB-221 Tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ uit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Rol verwijderen.
ZIB-222 Tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCodeuit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Relatie verwijderen.
ZIB-223 Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-429 Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.
ZIB-443 Aanpassing in codes in BiologischeRelatieCodelijst
ZIB-525 Toevoegen stief- en adoptie ouders aan RelatieCodelijst
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-629 Toevoegen mantelzorger en geestelijk verzorger aan Rolcodelijst

Publicatieversie 3.2.1 (06-07-2019)

ZIB-762 Contactpersoon wordt gebruikt als Relatedpersoon

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

ZIB-698 Rol Tolk toevoegen
ZIB-960 Kardinaliteit adresgegevens diverse zibs: zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-1094 rolkode advocaat toevoegen aan ZIB Contactpersoon
ZIB-1189 DefinitionCodes alle administratieve zibs

Concept

A contact is a  person not being a healthcare professional who is involved in the patient’s care, such as family members, caregivers, mental caretakers, guardians and legal representatives.

In addition to identification information such as the name, address and contact information can also be entered. The relationship to the patient and the role this person has can be entered as well.

Purpose

Recording the relevant data for identification of contacts and other persons involved in the patient's care.

Information Model


#RelationshipCodelistAddressInformation-v1.1(2020EN)ContactInformation-v1.2(2020EN)NameInformation-v1.1(2020EN)#RoleCodelist#11440#11441#11442ContactPerson-v3.4Model(2020EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:3.1.1 Arrowdown.pngContact Root concept of the Contact information model. This root concept contains all data elements of the Contact information model.
70862002 Contact person
Verwijzing.png NL-CM:3.1.4 Arrowright.pngNameInformation 0..1 Full name of the contact.
Block.png NameInformation
Verwijzing.png NL-CM:3.1.6 Arrowright.pngContactInformation 0..1 The contact’s telephone number and/or e-mail address.
Block.png ContactInformation
Verwijzing.png NL-CM:3.1.5 Arrowright.pngAddressInformation 0..* Contact’s address information.
Block.png AddressInformation
CD.png NL-CM:3.1.2 Arrowright.pngRole 0..* Defines the role of the contact in relation to the patient.
List2.png RoleCodelist
CD.png NL-CM:3.1.3 Arrowright.pngRelationship 0..* Defines the contact’s familial relationship to the patient.
List2.png RelationshipCodelist

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Contactpersoon
Rol Eerste contactpersoon
Relatie Dochter
Naam  
Geslachtsnaam van Putten
GeslachtsnaamPartner van der Giessen
Voornamen J.P.M.
Adres  
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Postcode 1012 NX
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Land Nederland
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer
EmailAdres giesput@myweb.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres

Valuesets

RelationshipCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Adoptive father ADOPTF RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Adoptievader
Adoptive mother ADOPTM RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Adoptiemoeder
Aunt AUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante
Brother BRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Broer
Brother-in-law BROINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zwager
Cousin COUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante
Daughter DAUC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Dochter
Daughter in-law DAUINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoondochter
Domestic partner DOMPART RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Partner
Father FTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Vader
Father-in-law FTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonvader
Foster daughter DAUFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegdochter
Foster father FTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegvader
Foster mother MTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegmoeder
Foster son SONFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegzoon
Granddaughter GRNDDAU RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleindochter
Grandfather GRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Opa
Grandmother GRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oma
Grandson GRNDSON RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleinzoon
Great grandfather GGRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootvader
Great grandmother GGRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootmoeder
Husband HUSB RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenoot
Mother MTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Moeder
Mother-in-law MTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonmoeder
Nephew NEPHEW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef, zoon van broer/zus
Niece NIECE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Nicht, dochter van broer/zus
Sister SIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zuster
Sister-in-law SISINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzuster
Son SONC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zoon
Son in-law SONINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzoon
Stepfather STPFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Stiefvader
Stepmother STPMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Stiefmoeder
Uncle UNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom
Wife WIFE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenote
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

RoleCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Eerste relatie/contactpersoon 1 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Eerste relatie/contactpersoon
Tweede relatie/contactpersoon 2 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Tweede relatie/contactpersoon
Curator (juridisch) 3 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Curator (juridisch)
Financieel (gemachtigd) 4 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Financieel (gemachtigd)
Financieel (toetsing) 5 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Financieel (toetsing)
Leefeenheid 6 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Leefeenheid
Hulpverlener 7 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Hulpverlener
Anders 9 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Anders
Voogd 11 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Voogd
Bewindvoerder 14 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Bewindvoerder
Mentor 15 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Mentor
Buur 19 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Buur
Vriend(in)/kennis 20 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Vriend(in)/kennis
Cliëntondersteuner 21 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Cliëntondersteuner
Contactpersoon 23 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Contactpersoon
Wettelijke vertegenwoordiger 24 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Wettelijke vertegenwoordiger
Mantelzorger 100001 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Mantelzorger
Geestelijk verzorger 100002 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Geestelijk verzorger
Tolk 100003 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Tolk
Advocaat 100004 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Advocaat

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Release 2020
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
  • LOINC version 2.67

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 29/09/2020 21:32:24 with ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Back to HCIM list