ContactPerson-v4.0(2023EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenGeneral information

Name: nl.zorg.ContactPerson NL.png
Version: 4.0
HCIM Status:Final
Release: 2023
Release status: Prepublished
Release date: 15-10-2023


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 13-8-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1
DCM::KeywordList contactpersoon, vertegenwoordiger, mantelzorger, wettelijke vertegenwoordiger
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Contactpersoon
DCM::PublicationDate 15-10-2023
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 13-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Contactpersoon-v3.5
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-64 OverdrachtContactpersoon - OID aanpassing van RolCodelijst
ZIB-66 OverdrachtContactpersoon - RolCodelijst-naam in EA model
ZIB-69 Issue Bouwsteen OverdrachtContactpersoon
ZIB-155 Codes uit RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon nalopen
ZIB-156 ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.
ZIB-221 Tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ uit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Rol verwijderen.
ZIB-222 Tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCodeuit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Relatie verwijderen.
ZIB-223 Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-429 Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.
ZIB-443 Aanpassing in codes in BiologischeRelatieCodelijst
ZIB-525 Toevoegen stief- en adoptie ouders aan RelatieCodelijst
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-629 Toevoegen mantelzorger en geestelijk verzorger aan Rolcodelijst

Publicatieversie 3.2.1 (06-07-2019)

ZIB-762 Contactpersoon wordt gebruikt als Relatedpersoon

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

ZIB-698 Rol Tolk toevoegen
ZIB-960 Kardinaliteit adresgegevens diverse zibs: zorgverlener, zorgaanbieder, contactpersoon

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-1094 rolkode advocaat toevoegen aan ZIB Contactpersoon
ZIB-1189 DefinitionCodes alle administratieve zibs

Publicatieversie 3.5 (01-12-2021)

ZIB-1378 RolCodelijst heeft numerieke codes (1,2,3,..) in plaats van strings (01,02,03,...)
ZIB-1438 RelatieCodelijst
ZIB-1470 Codering voor Mantelzorger
ZIB-1495 Verbetering vertaling zuster -> zus

Publicatieversie 4.0 (15-10-2023)

ZIB-1546 Geen informatie

Concept

A contact is a person who is (indirectly) involved in the care of the patient or represent the patient, but does not professionally act as a healthcare provider.

Purpose

Recording the relevant data for identification of contacts and other persons involved in the patient's care.

Information Model


#RelationshipCodelistAddressInformation-v1.1(2023EN)ContactInformation-v1.3.1(2023EN)NameInformation-v1.1.1(2023EN)#RoleCodelist#751#752#753#4423#RoleSnomedCodelist#RelationshipSnomedCodelistContactPerson-v4.0Model(2023EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:3.1.1 Arrowdown.pngContact Root concept of the Contact information model. This root concept contains all data elements of the Contact information model.
70862002 Contact person
Verwijzing.png NL-CM:3.1.4 Arrowright.pngNameInformation 0..1 Full name of the contact.
Block.png NameInformation
Verwijzing.png NL-CM:3.1.6 Arrowright.pngContactInformation 0..1 The contact’s telephone number and/or e-mail address.
Block.png ContactInformation
Verwijzing.png NL-CM:3.1.5 Arrowright.pngAddressInformation 0..* Contact’s address information.
Block.png AddressInformation
CD.png NL-CM:3.1.2 Arrowright.pngRole 0..* Specifies the role of the contact in relation to the patient.
List2.png RoleCodelist
List2.png RoleSnomedCodelist
CD.png NL-CM:3.1.3 Arrowright.pngRelationship 0..* Specifies the relevant family or social relationship to the patient.
List2.png RelationshipCodelist
List2.png RelationshipSnomedCodelist
ST.png NL-CM:3.1.7 Arrowright.pngComment 0..1 Additional information about the contact. For example, information such as 'the father is also a medical doctor' can be included here. In addition, if the contact works at an organization, the organization can be mentioned here. If the organization is listed as a contact and no actual contact is known, this can also be stated here. In this case, the name information can be left blank.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Contactpersoon
Rol Eerste contactpersoon
Relatie Dochter
Naam  
Geslachtsnaam van Putten
GeslachtsnaamPartner van der Giessen
Voornamen J.P.M.
Adres  
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Postcode 1012 NX
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Land Nederland
TelefoonEmail  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer
EmailAdres giesput@myweb.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres

Valuesets

RelationshipCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.1 Binding: Deprecated
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Adoptive father ADOPTF RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Adoptievader
Adoptive mother ADOPTM RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Adoptiemoeder
Aunt AUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante
Brother BRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Broer
Brother-in-law BROINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zwager
Cousin COUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante
Daughter DAUC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Dochter
Daughter in-law DAUINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoondochter
Domestic partner DOMPART RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Partner
Father FTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Vader
Father-in-law FTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonvader
Foster daughter DAUFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegdochter
Foster father FTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegvader
Foster mother MTHFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegmoeder
Foster son SONFOST RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Pleegzoon
Granddaughter GRNDDAU RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleindochter
Grandfather GRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Opa
Grandmother GRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oma
Grandson GRNDSON RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleinzoon
Great grandfather GGRFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootvader
Great grandmother GGRMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootmoeder
Husband HUSB RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenoot
Mother MTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Moeder
Mother-in-law MTHINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonmoeder
Nephew NEPHEW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef, zoon van broer/zus
Niece NIECE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Nicht, dochter van broer/zus
Sister SIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zus
Sister-in-law SISINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzus
Son SONC RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Zoon
Son in-law SONINLAW RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Schoonzoon
Stepfather STPFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Stiefvader
Stepmother STPMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Stiefmoeder
Uncle UNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom
Wife WIFE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Echtgenote
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Note: This value list is no longer a valid choice and will become obsolete in the next release.

RelationshipSnomedCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.4 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Adoptive brother 17925003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptie broer
Adopted child 393547004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptiekind (x)
Adoptive father 609005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptievader
Adoptive mother 21464003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptiemoeder
Adoptive parent 41953004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptieouder (x)
Adoptive sibling 79508001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptie broer of zus
Adoptive sister 76022008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Adoptie zus
Aunt 25211005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tante
Brother 70924004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Broer
Brother-in-law 300461000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zwager
Cousin 55538000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Neef/nicht, zoon/dochter van oom/tante
Daughter 66089001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Dochter
Daughter-in-law 1258961002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoondochter
Partner in relationship 262043009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Partner
Domestic partner 414043009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geregistreerd partner
Ex-partner 300761000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ex-partner (x)
Father 66839005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vader
Father-in-law 5171000124108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoonvader
Foster daughter 31831004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pleegdochter
Foster father 8458002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pleegvaderh
Foster mother 38265003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pleegmoeder
Foster son 12241003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pleegzoon
Foster child 39062003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pleegkind (x)
Foster parent 90921004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pleegouder (x)
Acquaintance 48385004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vriend(in)/kennis
Grandchild 86372007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kleinkind (x)
Granddaughter 44181008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kleindochter
Grandfather 34871008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opa
Grandmother 113157001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Oma
Grandparent 38312007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Grootouder (x)
Grandson 70578009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kleinzoon
Great grandfather 50261002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgrootvader
Great grandmother 78652007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgrootmoeder
Husband 127849001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Echtgenoot
Mother 72705000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Moeder
Mother-in-law 5181000124106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoonmoeder
Neighbor 427568008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Buur
Male cousin 47801002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Neef, zoon van broer/zus
Female cousin 2959006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Nicht, dochter van broer/zus
Parent 40683002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ouder (x)
Parent in-law 5161000124101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoonouder (x)
Roommate 300521000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Huisgenoot
Sibling 375005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kind van hetzelfde ouderpaar (x)
Sister 27733009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zus
Sister-in-law 300471000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoonzus
Son 65616008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zoon
Son-in-law 1258960001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schoonzoon
Spouse 127848009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Huwelijkspartner
Stepbrother 76087000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefbroer
Stepchild 86764008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefkind
Stepdaughter 22573006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefdochter
Stepfather 30578000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefvader
Stepmother 65412001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefmoeder
Stepparent 74128007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefouder (x)
Stepsibling 88510002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefbroer of stiefzus (x)
Stepsister 46363003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefzus
Stepson 8674003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stiefzoon
Uncle 38048003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Oom
Wife 127850001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Echtgenote
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

RoleCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.2 Binding: Deprecated
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Eerste relatie/contactpersoon 01 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Eerste relatie/contactpersoon
Tweede relatie/contactpersoon 02 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Tweede relatie/contactpersoon
Curator (juridisch) 03 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Curator (juridisch)
Financieel (gemachtigd) 04 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Financieel (gemachtigd)
Financieel (toetsing) 05 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Financieel (toetsing)
Leefeenheid 06 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Leefeenheid
Hulpverlener 07 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Hulpverlener
Anders 09 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Anders
Voogd 11 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Voogd
Bewindvoerder 14 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Bewindvoerder
Mentor 15 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Mentor
Buur 19 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Buur
Vriend(in)/kennis 20 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Vriend(in)/kennis
Cliëntondersteuner 21 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Cliëntondersteuner
Contactpersoon 23 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Contactpersoon
Wettelijke vertegenwoordiger 24 COD821-VEKT 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472 Wettelijke vertegenwoordiger
Mantelzorger [DEPRECATED] 100001 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Mantelzorger (DEPRECATED)
Informal caregiver 407542009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mantelzorger
Geestelijk verzorger 100002 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Geestelijk verzorger
Tolk 100003 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Tolk
Advocaat 100004 ExtraRolcodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 Advocaat

Note: This value list is no longer a valid choice and will become obsolete in the next release.

RoleSnomedCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.3.1.3 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
First contact person 300481000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eerste contactpersoon
Second contact person 300531000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Secundair contactpersoon
Deputy 1269519005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Curator
Personal welfare deputy 300561000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mentor
Holder of medical power of attorney 310141000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schriftelijk gemachtigde zorg en behandeling
Property and financial affairs deputy 300551000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bewindvoerder
Representative managing another's affairs 300591000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zaakwaarnemer
Holder of financial power of attorney 300581000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Schriftelijk gemachtigde financieel
Representative in case of mental incapacity 310371000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vertegenwoordiger bij wilsonbekwaamheid
Guardian 394619001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Voogd
Legal advocate based on parental authority 310361000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Wettelijk vertegenwoordiger op grond van ouderlijk gezag
Informal caregiver 407542009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Mantelzorger
Spiritual advisor 768733004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geestelijk verzorger
Interpreter 40570005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tolk
Lawyer 12877000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Advocaat
Teacher 106304008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Docent
Patient confidant 300601000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Patiëntvertrouwenspersoon
Employer 394571004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Werkgever
Companion 300491000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Begeleider
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Prerelease 2023-1
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20230930 [R] (september 2023-editie)
  • LOINC version 2.76

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 31/10/2023 18:33:39 with ZibExtraction v. 9.3.8704.31782


Back 16.png Back to HCIM list