VermogenTotZichWassen-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.VermogenTotZichWassen EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.10
DCM::KeywordList Wassen, ADL, beperking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VermogenTotZichWassen
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.VermogenTotZichWassen-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-531 Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen
ZIB-541 Toevoegen code voor 'Gehele lichaam' aan waardenlijst voor lichaamsdeel
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct

Concept

Zich zelfstandig kunnen wassen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, drinken en zich kleden, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over beperkingen in het vermogen om zich zelfstandig te kunnen wassen is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals KATZ-ADL en de BarthelIndex. De KATZ-ADL wordt vooral gebruikt bij kwetsbare ouderen en de BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.
Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot zich wassen met een driepuntsschaal. Bij KATZ-ADL valt dit onder het aspect Wassen en bij de BarthelIndex onder het aspect Uiterlijke Verzorging. Het vermogen wordt bij deze twee instrumenten gescoord op een schaal met minder punten.

Information Model


#TeWassenLichaamsdeelCodelijst#9109#ZichWassenCodelijst#9111#9113VermogenTotZichWassen-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.10.1 Arrowdown.pngVermogenTotZichWassen Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotZichWassen. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotZichWassen.
CO.png NL-CM:4.10.2 Arrowright.pngZichWassen 1 Het wassen en afdrogen van het gehele lichaam, of lichaamsdelen, waaronder baden, douchen, wassen van handen en voeten, gezicht en haar.

In het concept TeWassenLichaamsdeel kan nader aangegeven worden voor welk lichaamsdeel de beperking geldt.

284785009 Ability to wash self
List2.png ZichWassenCodelijst
CD.png NL-CM:4.10.3 Arrowright.pngTeWassenLichaamsdeel 0..* Het lichaamsdeel of de lichaamsdelen waarvoor ondersteuning bij wassen gewenst/noodzakelijk is.
38866009 body part structure
List2.png TeWassenLichaamsdeelCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotZichWassen
ZichWassen Volledig afhankelijk
TeWassenLichaamsdeel Bovenlichaam

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

TeWassenLichaamsdeelCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.10.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Entire body as a whole 38266002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gehele lichaam
Entire face 302549007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gezicht
Entire upper body 362874006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bovenlichaam
Entire lower body 362875007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onderlichaam

ZichWassenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.10.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independent in washing self 19831000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Needs help with washing self 16621000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to wash self 284787001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:55:19 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht