VermogenTotZichWassen-v3.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.VermogenTotZichWassen EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2016
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-5-2016


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.10
DCM::KeywordList Wassen, ADL, beperking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VermogenTotZichWassen
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.VermogenTotZichWassen-v1.0
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Concept

Zich zelfstandig kunnen wassen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere eten, drinken en zich kleden, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over beperkingen in het vermogen om zich zelfstandig te kunnen wassen is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals KATZ-ADL en de BarthelIndex. De KATZ-ADL wordt vooral gebruikt bij kwetsbare ouderen en de BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.

Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot zich wassen met een vijfpuntsschaal. Bij KATZ-ADL valt dit onder het aspect Wassen en bij de BarthelIndex onder het aspect Uiterlijke Verzorging. Het vermogen wordt bij deze twee instrumenten gescoord op een schaal met minder punten.

Information Model


VerpleegkundigeInterventie-v3.0(2016NL)#TeWassenLichaamsdeelCodelijst#9109#ZichWassenCodelijst#9111#9113VermogenTotZichWassen-v3.0Model(2016NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.10.1 Arrowdown.pngVermogenTotZichWassen Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotZichWassen. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotZichWassen.
CO.png NL-CM:4.10.2 Arrowright.pngZichWassen 1 Het wassen en zo nodig drogen van het gehele lichaam, of lichaamsdelen, met gebruik van water of andere geschikte was- en droogmaterialen of methoden, zoals baden, douchen, wassen van handen en voeten, gezicht en haar.

In het concept TeWassenLichaamsdeel kan nader aangegeven worden voor welk lichaamsdeel de beperking geldt. Indien geen lichaamsdeel opgegeven wordt, geldt de beperking voor het gehele lichaam.

d510 Zich wassen
List2.png ZichWassenCodelijst
CD.png NL-CM:4.10.3 Arrowright.pngTeWassenLichaamsdeel 0..* Het lichaamsdeel of de lichaamsdelen waarvoor ondersteuning bij wassen gewenst/noodzakelijk is.
38866009 body part structure
List2.png TeWassenLichaamsdeelCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.10.4 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De verpleegkundige acties die nodig zijn bij de ondersteuning van de patiënt bij het zich wassen.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotZichWassen
ZichWassen Matige beperking (25-49%)
TeWassenLichaamsdeel Bovenlichaam
VerpleegkundigeActie
Activiteit Hulp met het wassen van de rug.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

TeWassenLichaamsdeelCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.10.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Entire face 302549007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gezicht
Entire upper body 362874006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Bovenlichaam
Entire lower body 362875007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onderlichaam

ZichWassenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.10.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d510.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d510.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d510.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d510.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d510.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 15:47:07 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht