VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0.1(2020NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen EN.png
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 19-11-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.34
DCM::KeywordList IADL,
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 15-06-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0
DCM::Version 1.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (01-09-2020)

ZIB-1115 Serie zibs vermogen tot datatype CO klopt niet

.

Concept

Bij de zorg voor een patiënt met een bepaalde aandoening of beperking worden vaak ‘verpleegtechnische’ handelingen door ouders, kinderen en/of mantelzorgers uitgevoerd. Volwassenen en oudere kinderen kunnen soms zelf ook bepaalde handelingen moeten uitvoeren. Het leren om handelingen uit te voeren vraagt om gerichte training/scholing. Bekwaamheid betreft niet alleen de correcte uitvoer van een bepaalde handeling, maar ook kennis over wat te doen bij complicaties. De beoordeling van de mate waarin de handeling zelfstandig uitgevoerd kan worden heeft uitsluitend betrekking op de aangegeven handeling.

Purpose

Informatie over de mate van bekwaamheid van het uitvoeren van een bepaalde verpleegtechnische handeling is nodig om ouders, kinderen en/of mantelzorgers passende ondersteuning te bieden bij de verzorging van de patiënt.

Evidence Base

Om aan te duiden op wie de vastgelegde bekwaamheid betrekking heeft, wordt gebruikt gemaakt van één van de impliciete concepten van de bouwsteen, namelijk het subject van de gegevens. Meestal is dit de patient en zal deze niet expliciet vermeld worden. Indien de gegevens betrekking hebben op een ander kan dit worden aangegeven door middel van een verwijzing naar b.v. de bouwsteen contactpersoon.

Information Model


#VerrichtenVPKHandelingCodelijst#11697#11699VerpleegkundigeInterventie-v3.2(2020NL)VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen-v1.0.1Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.34.1 Arrowdown.pngVermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen.
Verwijzing.png NL-CM:4.34.3 Arrowright.pngVerpleegkundigeInterventie 1 Specificatie van de verpleegkundige handelingen waar bekwaamheid betrekking op heeft
Block.png VerpleegkundigeInterventie
CD.png NL-CM:4.34.2 Arrowright.pngVerrichtenVPKHandeling 1 Kwalificatie vanmate van onafhankelijkheid bij de uitvoer van bepaalde (verpleegtechnische) handelingen.
303074009 Vermogen tot persoonlijke gezondheidszorg
List2.png VerrichtenVPKHandelingCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotVerpleegkundigeHandelingen
MateVanBekwaamheid Met hulp
Betrokkene::ContactPersoon
Relatie Moeder
VerpleegkundigeActie
Activiteit Katheteriseren
Startdatum 18-12-2016
Frequentie 3 maal daags
Toelichting Toezicht bij uitvoer, en instructie hygiënisch werken

Valuesets

VerrichtenVPKHandelingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.34.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
In staat tot onafhankelijk zorgen voor persoonlijke gezondheid 27911000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Heeft hulp nodig bij zorgen voor persoonlijke gezondheid 27931000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Niet in staat om te zorgen voor persoonlijke gezondheid 27951000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/09/2020 20:39:43 met ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht