VermogenTotEten-v3.1(2018NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.VermogenTotEten EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-10-2018


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 13-3-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.7
DCM::KeywordList Eten, ADL, beperking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VermogenTotEten
DCM::PublicationDate 01-10-2018
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.VermogenTotEten-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-531 Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen

Concept

Zelfstandig eten kunnen bereiden en nuttigen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere drinken, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over beperkingen in het vermogen om zelfstandig eten te kunnen bereiden en nuttigen is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor de continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICNP begrippen.

Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals KATZ-ADL en de BarthelIndex. De KATZ-ADL wordt vooral gebruikt bij kwetsbare ouderen en de BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.

Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot eten met een driepuntsschaal. Bij KATZ-ADL valt dit onder het aspect Voeden en bij de BarthelIndex onder het aspect EtenDrinken. Het vermogen wordt bij deze twee instrumenten gescoord op een schaal met minder punten.

Information Model


#EetBeperkingenCodelijst#EtenCodelijst#8636#8635#8631VermogenTotEten-v3.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.7.1 Arrowdown.pngVermogenTotEten Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotEten. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotEten.
CO.png NL-CM:4.7.3 Arrowright.pngEten 1 Zichzelf voeden: het brengen van voedsel naar de mond en het voeden van zichzelf tot men verzadigd is.
288883002 Ability to eat
List2.png EtenCodelijst
CD.png NL-CM:4.7.4 Arrowright.pngEetBeperkingen 0..* Eetbeperkingen verbijzonderen de beperkingen ten aanzien van eten.
288843005 Eating abilities
List2.png EetBeperkingenCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotEten
Eten Hulp nodig
EetBeperkingen Snijden/openen
Eetgerei hanteren

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

EetBeperkingenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Difficulty taking food to mouth 289010002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Naar de mond brengen
Difficulty using cutlery to feed self 289046006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eetgerei hanteren
Difficulty cutting up food 289078003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Snijden/openen

EtenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Independent feeding 165224005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Onafhankelijk
Feeding assisted 129033007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hulp nodig
Unable to feed self 289001005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig afhankelijk

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018 #1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 31/10/2018 11:55:53 met ZibExtraction v. 2.0.6878.20949


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht