VermogenTotEten-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.VermogenTotEten EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 13-3-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.7
DCM::KeywordList Eten, ADL, beperking
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.VermogenTotEten
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Zelfstandig eten kunnen bereiden en nuttigen is een onderdeel van zelfzorg. Beperkingen in dit vermogen duiden op een verminderde zelfredzaamheid op dit gebied.
Deze activiteit wordt samen met activiteiten zoals onder andere drinken, zich kleden en zich wassen, ook aangeduid als algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin een persoon al deze activiteiten zelfstandig kan verrichten zijn een maat voor de totale zelfredzaamheid.

Purpose

Informatie over beperkingen in het vermogen om zelfstandig eten te kunnen bereiden en nuttigen is van belang bij het bepalen van de aard en intensiteit van de zorg die aan de patiënt geboden moet worden. In een overdrachtsituatie biedt het de ontvangende organisatie de mogelijkheid te anticiperen op de zwaarte van de te leveren zorg waardoor de continuïteit van de zorgverlening gerealiseerd kan worden.
Indien beleid is ingezet om de zelfredzaamheid te verbeteren, biedt de vastgelegde mate van zelfstandigheid de mogelijkheid de doeltreffendheid van de behandeling vast te stellen.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Naast deze bouwsteen zijn er meer instrumenten om zelfredzaamheid vast te leggen, zoals KATZ-ADL en de BarthelIndex. De KATZ-ADL wordt vooral gebruikt bij kwetsbare ouderen en de BarthelIndex wordt met name gebruikt voor patiënten met een beroerte.

Deze bouwsteen evalueert het vermogen tot eten met een vijfpuntsschaal. Bij KATZ-ADL valt dit onder het aspect Voeden en bij de BarthelIndex onder het aspect EtenDrinken. Het vermogen wordt bij deze twee instrumenten gescoord op een schaal met minder punten.

Information Model


#EetBeperkingenCodelijst#EtenCodelijstVerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#8636#8635#8631VermogenTotEten-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.7.1 Arrowdown.pngVermogenTotEten Rootconcept van de bouwsteen VermogenTotEten. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VermogenTotEten.
CO.png NL-CM:4.7.3 Arrowright.pngEten 1 Eten is het op gecoördineerde wijze tot zich nemen van geserveerd voedsel, naar de mond brengen en op een volgens de cultuur acceptabele wijze consumeren, voedsel in stukken snijden of breken, flessen en blikken openen, eetgerei gebruiken en maaltijden nuttigen.
d550 Eten
List2.png EtenCodelijst
CD.png NL-CM:4.7.4 Arrowright.pngEetBeperkingen 0..* Eetbeperkingen verbijzonderen de beperkingen ten aanzien van eten.
288843005 Eating abilities
List2.png EetBeperkingenCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.7.2 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De verpleegkundige acties die nodig zijn bij de ondersteuning van de patiënt bij het eten.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VermogenTotEten
Eten Lichte beperking (5-24%)
EetBeperkingen Snijden/openen
Eetgerei hanteren
VerpleegkundigeActie
Activiteit Hulp nodig bij klaarmaken van brood.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

EetBeperkingenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Difficulty taking food to mouth 289010002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Naar de mond brengen
Difficulty using cutlery to feed self 289046006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eetgerei hanteren
Difficulty cutting up food 289078003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Snijden/openen

EtenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.7.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d550.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d550.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d550.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d550.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d550.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:42:22 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht