Patient-v3.2(2020EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version ''here''.

General information

Name: nl.zorg.Patient NL.png
Version: 3.2
HCIM Status:Final
Release: 2020
Release status: Published
Release date: 01-09-2020


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 14-6-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.1
DCM::KeywordList Patient, zorgverlener, contact
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Patient
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 16-07-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.Patient-v3.1.1
DCM::Version 3.2
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

ZIB-33 Wijzigingsverzoek betreffende Generieke Overdrachtsgegevens

Publicatieversie 2.0 (01-04-2015)

ZIB-62 commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1: dubbel id 0.1.33
ZIB-67 Wijzigingsverzoek Klinische Bouwsteen Patient document
ZIB-96 Cardinaliteit PatientIdentificatienummer in OverdrachtPatient anapassen naar 0..*
ZIB-97 Concept Voornamen opsplitsen in Voornamen en Initialen in OverdrachtPatient
ZIB-98 Achternaam en voorvoegsel als losse concepten uitwerken in OverdrachtPatient
ZIB-99 Example of the Instrument in OverdrachtPatient aanpassen qua naam Soort adres
ZIB-100 VIP indicator in OverdrachtPatient laten vervallen
ZIB-102 DCM::ExampleValue toevoegne bij concept MeerlingIndicator in OverdrachtPatient
ZIB-121 In de bouwsteen OverdrachtPatient het concept Aanhef laten vervallen.
ZIB-257 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-258 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-259 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel).
ZIB-260 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.
ZIB-261 In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority.
ZIB-262 AdressoortCodelijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.
ZIB-303 foutje in bouwsteen patient
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-349 VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd
ZIB-350 Aanpassing concept namen in container Naamgegevens
ZIB-351 NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 2.0.1 (22-05-2015)

ZIB-385 Inconsistent gebruik van de naam AdresSoortCodelijst.
ZIB-374 Het concept AanduidingBijHuisnummer is afgeleid van ST, maar heeft een valueset; dit zou CD moeten zijn.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-429 Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.
ZIB-430 Aanpassen naamgeving concept PatientIdentificatienummer
ZIB-442 Tweetal tekstuele aanpassingen in AdresSoortCodeLijst
ZIB-471 Terminologiekoppeling Patiënt
ZIB-491 Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.1.1 (01-10-2018)

ZIB-647 Wijziging naam concept Patient?

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-961 Kardinaliteit naamgegevens bij patient, 1..1 is te strikt ivm kwaliteitsregistraties
ZIB-1029 Patient Geboortedatum en Geslacht verplichting onterecht
ZIB-1189 DefinitionCodes alle administratieve zibs

Concept

A person who receives medical, psychological, paramedical or nursing care. In some care settings, the term client or participant is used instead of the term patient.

Purpose

Recording relevant information to identify the patient for administrative purposes and process support.

Evidence Base

Although the term Patient is not used in all care settings, it has been decided not to change the name of the zib to Person as the overall name for Patient, Client, Participant, etc. because the concept Person is broader than the concept referred to here. Healthprofessionals and contact persons are ultimately also Persons.
The name and address information is based on the information set of the Municipal Personal Records Database (GBA) and on the Dutch Implementation Guide: HL7v3 Basic Components.

The information for the legally required verification of a social security number provided by the SBV-Z also follows GBA specifications.

Furthermore, the AZR (AWBZ-wide healthcare registration) data set used in AWBZ healthcare served as a base in determining the set.

Use of patient and personal details must follow the Personal Data Protection Act. This law prohibits processing non-essential personal data and mandates decent and reasonable processing of obtained personal data (Kohnstamm, 2006). Patient data recorded in (electronic) patient records or in digital messages must be handled in the context of the Personal Data Protection Act. Furthermore, healthcare centers must meet the Information Security NEN 7510 standard. Observance of the PDPA is monitored by the Dutch Data Protection Authority (CBP). The CBP and the Healthcare Inspectorate (IGZ) are jointly responsible for monitoring information security in healthcare (CBP, IGZ, 2008).
For those reasons, some personal data, seen in some countries as administrative data, are not included in this information model but in the information models for the Social Anamnesis.

Information Model


NameInformation-v1.1(2020EN)AddressInformation-v1.1(2020EN)ContactInformation-v1.2(2020EN)#10759#10760#10756#10762#GenderCodelist#10764#10758#10761Patient-v3.2Model(2020EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:0.1.1 Arrowdown.pngPatient Root concept of the Patient information model. This root concept contains all data elements of the Patient information model.
116154003 Patient
Verwijzing.png NL-CM:0.1.6 Arrowright.pngNameInformation 0..1 Patient's full name.
Block.png NameInformation
Verwijzing.png NL-CM:0.1.4 Arrowright.pngAddressInformation 0..* Patient's address information.
Block.png AddressInformation
Verwijzing.png NL-CM:0.1.5 Arrowright.pngContactInformation 0..1 Patient’s telephone number(s) or e-mail address(es).
Block.png ContactInformation
II.png NL-CM:0.1.7 Arrowright.pngPatientIdentificationNumber 0..* The patient’s identification number. In transfer situations, use of the social security number (BSN) must comply with the Use of Social Security Numbers in Healthcare Act (Wbsn-z). In other situations, other number systems can be used, such as internal hospital patient numbers for example.
AA2.png Burgerservicenummer
TS.png NL-CM:0.1.10 Arrowright.pngDateOfBirth 0..1 Patient’s date of birth. The date of birth is mandatory for a patient. A vague date (such as only the year) is permitted.
21112-8 Birth date
CD.png NL-CM:0.1.9 Arrowright.pngGender 0..1 Patient’s administrative gender.
46098-0 Sex
List2.png GenderCodelist
BL.png NL-CM:0.1.31 Arrowright.pngMultipleBirthIndicator 0..1 An indication stating whether the patient is of a multiple birth.
BL.png NL-CM:0.1.32 Arrowright.pngDeathIndicator 0..1 An indication stating whether the patient has died.
397709008 Patient died
TS.png NL-CM:0.1.33 Arrowright.pngDateOfDeath 0..1 The date on which the patient died. A ‘vague’ date, such as only the year, is permitted.
81954-0 Date of death [Date]

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Patiënt  
Naamgegevens  
PatiëntIdentificatienummer 111222333
Achternaam Putten
Voorvoegsels van
AchternaamPartner Giessen
VoorvoegselsPartner van der
Voornamen Johanna Petronella Maria
Initialen J.P.M.
Roepnaam Jo
Geslacht Vrouw
Geboortedatum 28-04-1934
MeerlingIndicator Ja
OverlijdensIndicator Nee
DatumOverlijden
Adresgegevens*  
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Postcode 1012 NX
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Land Nederland
Adresgegevens*  
Straat Stationsstraat
Huisnummer 11
Woonplaats Alphen aan den Rijn
Gemeente
Postcode 2406 AB
AdresSoort Officieel adres
Land
Telefoonnummers*  
Telefoonnummer +31611234567
NummerSoort Mobiel telefoonnummer
EmailAdressen*  
EmailAdres giesput@myweb.nl
EmailSoort Privé e-mailadres

Instructions

If both a name and an identification number are given, the name must match the name registered under that identification number, for verification purposes.

References

1. DCM Patientgegevens V0.91. [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/Nictiz/DCMPatientgegevens_V_0.91loNL.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op:http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Assigning authorities

The identifying numbers are issued by the following authorities

Burgerservicenummer

Identifying number ID system OID
Burgerservicenummer OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3

Valuesets

GenderCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.1 Binding: Required
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Undifferentiated UN AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Ongedifferentieerd
Male M AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Man
Female F AdministrativeGender 2.16.840.1.113883.5.1 Vrouw
Unknown UNK NullFlavors 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Release 2020
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
  • LOINC version 2.67

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 29/09/2020 21:35:12 with ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Back to HCIM list