MedicationUse2-v2.0(2022EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenGeneral information

Name: nl.zorg.MedicationUse2 NL.png
Version: 2.0
HCIM Status:Final
Release: 2022
Release status: Prepublished
Release date: 10-06-2022


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.11
DCM::KeywordList Medicatie, Gebruik
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.MedicatieGebruik2
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 06-05-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.2
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-618 Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking
ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Publicatieversie 1.1 (31-01-2020)

ZIB-906 Typo engelse term medicatie gebruik zib
ZIB-888 terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Publicatieversie 1.1.1 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"

Publicatieversie 1.2 (01-12-2021)

ZIB-1261 Medicatieafspraak waardelijst MedicatieafspraakStopTypeCodelijst bevat vervallen SNOMED CT codes
ZIB-1454 Onduidelijkheid codes bij StopType codelijsten
ZIB-1575 Deprecated termen en waardelijsten uit de prepublicatie halen

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1685 Medicatiebouwstenen MA, TA, MGB - engelse vertaling van 'tot en met'
ZIB-1725 Verzameling errata bouwsteen Medicatiegebruik

Concept

MedicationUse is a statement on the historic, current or intended use of a certain medicine.

Purpose

The goal of the medication use is to provide insight into the patient’s pattern of use.

Information Model


HealthProfessional-v3.5.2(2022EN)#ReasonModificationOrDiscontinuationOfUseCodeList#MedicationUseStopTypeCodeList#13447#13449InstructionsForUse-v2.0(2022EN)#13450PharmaceuticalProduct-v2.2(2022EN)#13455#13448#13445TimeInterval-v1.1.1(2022EN)#13451#13453MedicationUse2-v2.0Model(2022EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:9.11.21338 Arrowdown.pngMedicationUse Root concept of the MedicationUse information model. This root concept contains all data elements of the MedicationUse information model.
422979000 Medication regimen behavior finding
Verwijzing.png NL-CM:9.11.23290 Arrowright.pngPrescriber::HealthProfessional 0..1 The health professional that entered the medication agreement with the patient.
Block.png HealthProfessional
Verwijzing.png NL-CM:9.11.21339 Arrowright.pngProductUsed::PharmaceuticalProduct 1 The product used. This is usually medication. Food, blood products, aids and bandages do not strictly fall under the category of medication, but can be recorded as well.

In principle, this will be the prescribed product, but the product used may differ from the prescribed product.

Block.png PharmaceuticalProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.11.22504 Arrowright.pngInstructionsForUse 0..1 Instructions for the use of the medication, e.g. dose and route of administration. In the event of medication use, this is the pattern of use established by the patient or which the patient followed.
Block.png InstructionsForUse
TS.png NL-CM:9.11.22398 Arrowright.pngMedicationUseDateTime 1 Date on which this use is entered.
Verwijzing.png NL-CM:9.11.22663 Arrowright.pngPeriodOfUse::TimeInterval 0..1 Medication use can be recorded for a certain moment or over a certain period. Thus, medication use can be recorded multiple times during the use of medication. The usage period is the period or moment over which the data is recorded.

Start date: This is the time at which the agreement was to take effect (or took effect or will take effect). Duration: The intended duration of use. E.g. 5 days or 8 weeks. It is not allowed to indicate the duration in months, because different months have a variable duration in days. End date: The time at which the period of use ends (or ended or will end). To avoid confusion between 'to' and 'up until and including', the submission of time is always mandatory for the end date.

Block.png TimeInterval
BL.png NL-CM:9.11.22492 Arrowright.pngAsAgreedIndicator 0..1 Is the medicine used as outlined in the medication agreement?
BL.png NL-CM:9.11.22399 Arrowright.pngUseIndicator 1 Is this medicine used or not?
112221000146107 Patient takes medication as prescribed
ST.png NL-CM:9.11.22491 Arrowright.pngReasonForUse 0..1 The reason for using the medication, particularly in self-care medicine purchased by the patient themselves.
CD.png NL-CM:9.11.23132 Arrowright.pngMedicationUseStopType 0..1 Stop type, the manner in which this medication is discontinued (temporary or definitive).
List2.png MedicationUseStopTypeCodeList
CD.png NL-CM:9.11.22493 Arrowright.pngReasonModificationOrDiscontinuationOfUse 0..* Reason for changing or discontinuing use of medication.
153861000146102 Reason for change of medication usage
List2.png ReasonModificationOrDiscontinuationOfUseCodeList
ST.png NL-CM:9.11.21624 Arrowright.pngComment 0..1 Comments on the medication use.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

MedicatieGebruik DatumTijd GebruikIndicator VolgensAfspraak Indicator Medicatiegebruik Stoptype Gebruiksperiode Gebruiksproduct
Ingangsdatum Einddatum Gebruiksduur ProductCode
3-6-2014 16:19:07 Ja Mei 2014 1 maand Paracetamol tablet 500 mg
11-9-2012 17:21:00 Ja Ja 01-09-12 05-09-12 Pantoprazol injpdr 40 mg fl
19-9-2014 4:12:11 Nee Nee Definitief 17-09-14 Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml
RedenGebruik RedenWijzigen OfStoppen Gebruik GebruiksInstructie
Omschrijving ToedieningsWeg Aanvullende instructie Doseerinstructie
Doseerduur Dosering| Keerdosis Toedieningsschema |Frequentie |Interval |Toedientijd |Weekdag |Dagdeel
Pijn In de maand mei heb ik regelmatig paracetamol gebruikt.
Ulcusprofylaxe Vanaf 1 september 2012 gedurende 5 dagen 1x per dag om 8uur 40 mg (=1 st) iv 40 mg (=1 st) 1x per dag om 8.00 uur
(Mogelijke) bijwerking Tijdelijk gestopt vanwege toenemende bijwerkingen: duizeligheid en misselijkheid. subcutaan 2500 IE 1x per dag om 18.00 uur

Valuesets

MedicationUseStopTypeCodeList

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.1 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Drug therapy temporarily stopped 113381000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Drug therapy definitely stopped 113371000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

ReasonModificationOrDiscontinuationOfUseCodeList

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.11.2 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Medication commenced 266709005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Starten medicamenteuze behandeling [DEPRECATED]
Administration of medication contraindicated 438833006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Contra-indicatie
Medication interaction 79899007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Interactie
Adverse reaction to drug 62014003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheid
Hypersensitivity condition 473010000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Overgevoeligheid [DEPRECATED]
Lack of drug action 58848006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen of onvoldoende effect
Drug action too strong 112251000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Te sterk effect
At risk of medication side effect 704417003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 (Mogelijke) bijwerking [DEPRECATED]
Insufficient route of drug administration 112191000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedieningsweg voldoet niet
Drug treatment not indicated 183966005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Indicatie vervallen
Medication management changed 112751000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Beleidswijziging
Admission to establishment 305335007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname
Patient requested modification of treatment 159711000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen Verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen
Patient requested treatment 184003006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Wens patiënt [DEPRECATED]
Patient takes medication as prescribed 112221000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak
Patient agreed with treatment 112211000146102 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volgens afspraak [DEPRECATED]
Treatment previous prescriber continued 112261000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hervatten beleid vorige voorschrijver
Verandering in labwaarde 160131000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verandering in labwaarde
Drug not available - out of stock 182856006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddel niet voorradig
Incorrect registration of medication 159691000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Foutieve registratie van medicatie
Planned procedure 405613005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Procedure waaronder ingreep, interferentie met gepland labonderzoek, etc.
Overig OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

--

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Pre-release 2022-1
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20220131 [R] (January 2022 Release)
  • LOINC version 2.67

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 10/06/2022 12:42:21 with ZibExtraction v. 8.0.8196.20371


Back 16.png Back to HCIM list