MedicatieGebruik-v1.0.1(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.MedicatieGebruik EN.png
Versie: 1.0.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 19-12-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.2
DCM::KeywordList Medicatie, Feitelijk Gebruik, Gebruik
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.MedicatieGebruik
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 22-5-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.OverdrachtMedicatie-v1.1 (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.1)
DCM::Version 1.0.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-56 RFC Bouwsteen Medicatie
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)

ZIB-381 Onterecht een spatie achter "OID :" in tagged value notes van tagged value DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen.

Concept

MedicatieGebruik beschrijft de inname of toediening van een medicament, veelal in relatie tot een voorschrift, maar ook op eigen initiatief. Het beschrijft het patroon van inname van medicatie, zoals gerapporteerd door de patiënt zelf, een mantelzorger of een zorgverlener. Het vastleggen van medicatie gebruik geeft naast het gebruik van voorgeschreven medicatie ook inzicht in het gebruik van thuismedicatie.

Purpose

Het vastleggen van medicatiegegevens is zeer belangrijk onderdeel voor de continuïteit van zorg. Het raakt de kern van patiëntveiligheid. Zorgprofessionals in de samenwerkende keten moeten altijd over een actueel medicatieoverzicht beschikken.
Toepassing van de bouwsteen zal meestal betrekking hebben op:

 • Het vastleggen van de inname van zelfmedicatie of ‘drugs’.
 • Het vastleggen van de actueel gebruikte medicatie bij opname in een ziekenhuis.
 • De medicatieverificatie: het vastleggen van het actieve medicatieprofiel.

  Information Model


  MedicatieVoorschrift-v1.0.1(2015NL)MedicatieVoorschrift-v1.0.1(2015NL)#11150#MedicatieGebruikRedenVanOnderbrekenCodelijst#11158#MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst#11159#MedicatieGebruikStatusCodelijstMedicatieVoorschrift-v1.0.1(2015NL)#11154#11863MedicatieGebruik-v1.0.1Model(2015NL).png


  Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
  Block.png NL-CM:9.2.1 Arrowdown.pngMedicatieGebruik Rootconcept van de bouwsteen MedicatieGebruik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieGebruik.
  Verwijzing.png NL-CM:9.2.2 Arrowright.pngGebruiksProduct::Product 1 Het gebruikte middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden vastgelegd.

  In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar het daadwerkelijk gebruikte product kan afwijken van het voorgeschreven product.

  Block.png MedicatieVoorschrift
  Verwijzing.png NL-CM:9.2.3 Arrowright.pngVoorschrift::MedicatieVoorschrift 0..* De afspraak of order voor het gebruik van de medicatie.
  Block.png MedicatieVoorschrift
  Verwijzing.png NL-CM:9.2.4 Arrowright.pngGebruiksDosering::Dosering 0..* Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering de hoeveelheid en het gebruikspatroon, gerapporteerd door de patiënt of een zorgverlener.

  De gebruiksdosering betreft de gerapporteerde gebruiksdosering. De gebruiksdosering kan qua toedieningsschema van de voorschriftdosering afwijken indien de patiënt bij het gebruik anders besluit en dienovereenkomstig rapporteert.

  Block.png MedicatieVoorschrift
  CD.png NL-CM:9.2.5 Arrowright.pngMedicatieGebruikStatus 1 De status of statuscode is van belang om de planning van het gebruik aan te geven.

  Met dit attribuut wordt aangegeven of het gebruik actueel is, of tijdelijk onderbroken, of inmiddels gestopt. Het onderbreken van (thuis)gebruik vindt veelvuldig plaats bij opname, voorafgaande aan een ingreep en in reactie op monitoring (spiegelbepaling, effectmeting).

  Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

  • Actief: Het product wordt gebruikt.
  • Onderbroken: Het gebruik is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een operatie. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
  • Afgebroken: Het gebruik is gestopt om een specifieke reden.
  • Voltooid: Het gebruik is inmiddels afgesloten (volgens plan, voorschrift of afspraak).]
  • Niet gestart: Het gebruik van het product is niet gestart.
  List2.png MedicatieGebruikStatusCodelijst
  CD.png NL-CM:9.2.6 Arrowright.pngMedicatieGebruikRedenVanStoppen 0..1 Reden dat het gebruik van een medicijn beëindigd is.
  List2.png MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst
  CD.png NL-CM:9.2.7 Arrowright.pngMedicatieGebruikRedenVanOnderbreken 0..1 Reden dat het gebruik van een medicijn onderbroken is. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
  List2.png MedicatieGebruikRedenVanOnderbrekenCodelijst
  ST.png NL-CM:9.2.8 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot het medicatie gebruik.

  Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
  Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

  Example Instances

  GebruiksProduct GebruiksDosering MedicatieGebruikStatus Voorschrift
  ProductNaam StartDatum EindDatum Keerdosis | Toedieningsschema ToedieningsWeg Reden van Voorschrijven
  Probleem
  Paracetamol tablet 500 mg 05-2012 Zo nodig 500mg (=1st), max. 4x/dag Oraal Actief Hoofdpijn
  GebruiksProduct GebruiksDosering MedicatieGebruikStatus Voorschrift
  ProductNaam StartDatum EindDatum Keerdosis | Toedieningsschema ToedieningsWeg Reden van Voorschrijven
  Probleem
  Pantoprazol injpdr 40mg fl 11-09-2012 17:21 1x/dag(8u) 40mg (=1st) iv Actief Ulcusprofylaxe
  GebruiksProduct GebruiksDosering MedicatieGebruikStatus Voorschrift
  ProductNaam StartDatum EindDatum Keerdosis | Toedieningsschema ToedieningsWeg Reden van Voorschrijven
  Probleem
  Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml 19-09-2012 1x/dag(18u) 2500ie(=0,2ml) Subcutaan Actief Thrombose-
  profylaxe

  References

  1. GROOT, E. (2011) Dataset medicatieproces 2011. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

  2. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

  3. Dossier Medicatieoverzicht. [Online] Beschikbaar op: Oria.nl. [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

  4. G-standaard documentatie. [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

  Valuesets

  MedicatieGebruikRedenVanOnderbrekenCodelijst

  Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.3 Binding:
  Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
  Drug level too high DRUGHIGH ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Te hoge geneesmiddel spiegel
  Lab interference issues LABINT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Interferentie met gepland labonderzoek
  Patient is pregnant/breast feeding PREG ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt is zwangerschap of geeft borstvoeding
  Patient not-available NON-AVAIL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt is niet beschikbaar
  Response to monitoring MONIT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Reactie op monitoring
  Drug interacts with another drug SDDI ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Interactie met ander medicament
  Duplicate therapy SDUPTHER ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Een andere therapie maakt het gebruik tijdelijk overbodig
  Patient scheduled for surgery SURG ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patient is ingepland voor een ingreep
  Waiting for old drug to wash out WASHOUT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Tijdelijk onderbreken tot ander geneesmiddel geen werking meer uitoefent

  MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst

  Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.2 Binding:
  Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
  Intolerance SINTOL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Bijwerking, allergie of intolerantie
  Condition alert COND ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Contra-indicatie
  Drug interacts with another drug SDDI ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Interactie met ander medicament
  Dose change DOSECHG ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Dosiswijziging
  No longer required for treatment NOREQ ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Niet langer vereist voor de behandeling
  Ineffective INEFFECT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Niet effectief
  Formulary policy FP ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Ander voorschrijfbeleid
  Product discontinued DISCONT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product niet meer leverbaar
  Not covered NOTCOVER ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product wordt niet vergoed
  Patient refuse PREFUS ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patiënt heeft geweigerd

  MedicatieGebruikStatusCodelijst

  Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.1 Binding:
  Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
  Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
  Suspended suspended ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Onderbroken
  Aborted aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Afgebroken
  Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Voltooid
  Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet gestart

  Deze bouwsteen in overige publicaties

  Bouwsteen verwijzingen

  Deze bouwsteen verwijst naar

  Deze bouwsteen wordt gebruikt in

  --

  Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

  Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
  Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

  Downloads

  De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

  Over deze informatie

  De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
  De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
  Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:22:21 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989