MUSTScore-v3.0(2018NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.MUSTScore EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 26-02-2019


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 12-2-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.5
DCM::KeywordList Ondervoeding, ondervoedingsscore, MUST, malnutrition
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.MUSTScore
DCM::PublicationDate 26-02-2019
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.nfu.MUSTScore-v1.0
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Concept

De Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) is een (gevalideerd) diagnostisch screeningsinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt.
Voor dit screeningsinstrument wordt bij elke patiënt de Body Mass Index (BMI) en het
percentage gewichtsverlies berekend en wordt de patiënt een ziektefactor toegekend. De MUST ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding.

(Bron: Richtlijn Behandeling en screening ondervoeding.)

Purpose

De MUST score wordt toegepast om de mate van ondervoeding of het risico hierop vast te stellen. Om ondervoeding snel en adequaat te kunnen behandelen is het van belang dat ondervoeding tijdig gesignaleerd wordt.

Patient Population

De MUST wordt gebruikt bij patiënten in de leeftijd vanaf 18 jaar.
Voor kinderen wordt gebruik gemaakt van het instrument STRONGkids.

Information Model


#8037#ZiekteScoreCodelijst#MUSTGewichtsverliesScoreCodelijst#8036#8033#8028#BMIScoreCodelijst#8035#8026#8027MUSTScore-v3.0Model(2018NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.5.1 Arrowdown.pngMUSTScore Rootconcept van de bouwsteen MUSTScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MUSTScore.
444297006 Malnutrition universal screening tool score
CO.png NL-CM:4.5.3 Arrowright.pngBMIScore 0..1 De Body Mass Index (BMI), ook wel queteletindex (QI) genoemd, is de index die de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een persoon weergeeft. Dit BMI wordt uitgedrukt in kg/m2.
List2.png BMIScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.5.4 Arrowright.pngGewichtsverliesScore 0..1 Het percentage ongewenst gewichtsverlies in de afgelopen 3-6 maanden.
List2.png MUSTGewichtsverliesScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.5.5 Arrowright.pngZiekteScore 0..1 Door ziekte kan voedingsinname verlaagd zijn waardoor er risico bestaat op ondervoeding.

Het concept ZiekteScore wordt gebruikt als indicatie dat de patiënt ernstig ziek is en er sprake is van of kans is op meer dan 5 dagen geen voedselinname.

List2.png ZiekteScoreCodelijst
INT.png NL-CM:4.5.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 6.
TS.png NL-CM:4.5.6 Arrowright.pngMUSTScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de MUST score bepaald is.
ST.png NL-CM:4.5.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

MUSTScore
MUSTScoreDatumTijd 27-01-2013
BMIScore 2 (BMI<18,5 kg/m2)
GewichtsverliesScore 1 (Gewichtsverlies 5-10%)
ZiekteScore 0 (Niet ziek)
TotaalScore 3
Toelichting -

References

1. Stuurgroep Ondervoeding [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. Bapen [Online] Beschikbaar op:http://www.bapen.co.uk [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

3. Richtlijn Behandeling en screening ondervoeding. [Online] Beschikbaar op:http://stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Richtlijn_screenen_en_behandeling_van_ondervoeding_juni_2011.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

BMIScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
BMIHigh B0 0 MUST_BMI 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 BMI >20 kg/m2
BMIAverage B1 1 MUST_BMI 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 BMI tussen 18,5-20 kg/m2
BMILow B2 2 MUST_BMI 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 BMI < 18,5 kg/m2

MUSTGewichtsverliesScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
LossLow G0 0 MUST_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 Gewichtsverlies <5%
LossAverage G1 1 MUST_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 Gewichtsverlies = 5-10%
LossHigh G2 2 MUST_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 Gewichtsverlies >10%

ZiekteScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.5.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
NotAcutelyIll Z0 0 MUST_Ziekte 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 Niet ziek
AcutelyIll Z1 2 MUST_Ziekte 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 Ziek

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018-2
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 12/03/2019 17:06:57 met ZibExtraction v. 3.0.7010.25883


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht