JuridischeSituatie-v1.0(2019NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.JuridischeSituatie EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2019
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 06-07-2019


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 20-4-2018
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.17
DCM::KeywordList Juridische status, wettelijke vertegenwoordiger, voogdij
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList
DCM::Name nl.zorg.JuridischeSituatie
DCM::PublicationDate 06-07-2019
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 25-4-2018
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (26-02-2019)

ZIB-670 Graag afzonderlijke zib maken van data element juridische status

.

Concept

Een juridische situatie kan een juridische status and/of vertegenwoordiging betreffen.

De juridische status geeft aan op basis waarvan de patiënt zorg ontvangt dan wel op basis waarvan de patiënt in een zorginstelling verblijft. Dit kan zowel op vrijwillige als onvrijwillige basis, echter wordt een juridische status altijd door een rechter uitgebracht.

Vertegenwoordiging is van belang in situaties waarbij een persoon juridisch niet bevoegd is om toestemming te geven en/of feitelijk niet of niet volledig is in staat dat te doen. Een vertegenwoordiger ondersteunt en neemt beslissingen die in het belang zijn van de vertegenwoordigde, in gevallen dat hij/zij dit zelf (tijdelijk of permanent) niet kan.

Purpose

Hulpverleners moeten op de hoogte zijn van het bestaan van een juridische status hetzij vertegenwoordiging omdat dit mede bepaalt wat voor zorg aan de patiënt verleend mag worden. Zo kan bij het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen onderbouwing met een juridische status nodig zijn. Bij een wilsonbekwame patiënt moet duidelijk zijn dat er een vertegenwoordiger is voor de verdere besluitvorming: in dit geval volgt de hulpverlener de beslissing van de vertegenwoordiger van de wilsonbekwame patiënt, tenzij dat niet verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.

Information Model


#JuridischeStatusCodelijst#12426#12425#12434#12435#12436#VertegenwoordigingCodelijstJuridischeSituatie-v1.0Model(2019NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.17.1 Arrowdown.pngJuridischeSituatie Rootconcept van de bouwsteen JuridischeSituatie. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen JuridischeSituatie.
CD.png NL-CM:7.17.2 Arrowright.pngJuridischeStatus (0..1) De juridische status die voor de patiënt van toepassing is. De juridische status geeft aan op basis waarvan de patiënt zorg ontvangt dan wel op basis waarvan de patiënt in een zorginstelling verblijft. Dit kan zowel op vrijwillige als onvrijwillige basis, echter wordt een juridische status altijd door een rechter uitgebracht. Ook zijn forensische zorgtitels denkbaar op basis waarvan een patiënt/cliënt zorg ontvangt. Hierbij kan worden gedacht aan een tbs-maatregel.

De codering van de juridische status is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.

303186005 Juridische status van patiënt
List2.png JuridischeStatusCodelijst
TS.png NL-CM:7.17.3 Arrowright.pngDatumAanvang 0..1 De datum waarop de juridische situatie van de patiënt start.
TS.png NL-CM:7.17.4 Arrowright.pngDatumEinde 0..1 De datum waarop de juridische situatie van de patiënt eindigt.
CD.png NL-CM:7.17.5 Arrowright.pngVertegenwoordiging (0..1) In sommige situaties is een persoon juridisch niet bevoegd om toestemming te geven en/of feitelijk niet of niet volledig in staat dat te doen. Een vertegenwoordiger ondersteunt en neemt beslissingen die in het belang zijn van de vertegenwoordigde, in gevallen dat hij/zij dit zelf (tijdelijk of permanent) niet kan. De vertegenwoordiger dient de patiënt zo veel als mogelijk bij de vervulling van zijn/haar taken te betrekken en de feitelijke bekwaamheid van de patiënt moet zo veel als mogelijk worden gehonoreerd. In de Wgbo is aangegeven wie als vertegenwoordiger kunnen optreden en geeft hierbij een dwingende volgorde.

De codering van de vertegenwoordiging is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.

List2.png VertegenwoordigingCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

JuridischeSituatie
JuridischeStatus Onder toezichtstelling (ots)
DatumAanvang 01-01-2018
DatumEinde 01-01-2020
Vertegenwoordiging

Instructions

Binnen de GGZ wordt gebruik gemaakt van een landelijk registratiesysteem bij het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies, nl. Argusregistratie. In deze context moeten de codelijsten ArgusInterventieCodelijst en ArgusInstemmingCodelijst gebruikt worden. In de overige gevallen dienen de codelijsten SoortInterventieCodelijst en ToestemmingCodelijst gebruikt te worden.

References

1. Handreiking Argus [Online] Beschikbaar op:http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunt-dwang-en-drang/handreiking-argus-def.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015] 2. Argus [Online] Beschikbaar op:http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunten/dwang-en-drang.html [Geraadpleegd: 13 februari 2015] 3. Handreiking "Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…" (V&VN, 2013) [Online] Beschikbaar op:http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2014%20Documenten/WEB_VenVN_Handl_VBI.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

JuridischeStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.17.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging 1 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging
RM op eigen verzoek 2 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 RM op eigen verzoek
RM met voorwaardelijk ontslag 3 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 RM met voorwaardelijk ontslag
Onder toezichtstelling (ots) 4 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Onder toezichtstelling (ots)
In bewaringstelling (ibs) 5 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 In bewaringstelling (ibs)
Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs 11 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs
Strafrechterlijke justitiële contacten: overig 12 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

VertegenwoordigingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.17.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Voogdij 6 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Voogdij
Bewindvoering 7 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Bewindvoering
Mentorschap 8 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Mentorschap
Onder curatele stelling 9 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Onder curatele stelling
Zaakwaarneming 10 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Zaakwaarneming

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2019-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20190131 [R] (January 2019 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 07/07/2019 10:46:00 met ZibExtraction v. 3.0.7127.3724


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht