GlasgowComaScale-v3.2(2020NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.GlasgowComaScale EN.png
Versie: 3.2
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.8
DCM::KeywordList Glascow coma schaal
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.GlasgowComaScale
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 25-06-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.GlasgowComaScale-v3.1
DCM::Version 3.2
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013) -

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-227 DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.
ZIB-228 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-229 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-230 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-231 De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-232 De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-311 waardebereik TotaalScore
ZIB-361 Naamgeving concept Opmerking aangepast

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (16-07-2015)

ZIB-414 Richting relatie tussen constraints en waardelijsten is fout

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-466 Uitbreiding met dataelement "ConditiesTijdensMeting"
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-1050 Total score codering voor GCS
ZIB-1085 aanpassen en actualiseren codelijsten GCS (o.a. voor baby en peuter)

Concept

Vijftienpuntschaal waarmee het bewustzijnsniveau van een persoon, van volkomen helder tot diep bewusteloos, kan worden weergegeven in een cijfer, de zogenaamde EMV-score.
De Glasgow comascore ofwel EMV (Eye-Motor-Verbal) score is een maat voor de mate van het bewustzijn, gebaseerd op oog-, verbale en bewegingsreacties op specifieke voorgeschreven hoorbare en voelbare prikkels.

Purpose

De Glasgow comascore biedt de mogelijkheid om een klinische observatie betreffende de bewustzijnstoestand van een patiënt vast te leggen met een gevalideerd instrument dat gebruikt maakt van de reacties van een patiënt op stimuli.

Evidence Base

De Glasgow Coma Scale wordt gebruikt om gebruikt om het bewustzijn van een patiënt te beoordelen aan de hand van drie componenten:

 1. de ogen openen;
 2. op vragen antwoorden;
 3. bewegingsreactie.

De drie responswaarden worden afzonderlijk en als totaal beschouwd. Het totaal wordt de EMV-score genoemd. De minimale totale score is 3 en de maximaal mogelijke is 15. Voor zuigelingen (0-2 jaar) en peuters (2-5 jaar) wordt een aangepaste schaal gebruikt.

De EMV score kan worden weergegeven als een samenstelling van elk de deelscores bijvoorbeeld E3M2V4 (opent ogen bij aanspreken, heeft een strekreactie van de armen op pijn en produceert onbegrijpelijke geluiden).

Als een van de EMV onderdelen niet kan worden beoordeeld - bijvoorbeeld als het subject geïntubeerd is en niet in staat om verbaal te reageren, of verlamd/verslapt en niet in staat om de motor vraag te beantwoorden, dan wordt de deelscore wel opgenomen (score NT), en aangevuld met een extra toelichting. Er moet dan GEEN totaalscore worden doorgegeven.
Voor een geïntubeerde patiënt wordt V1T gebruikt, waarbij t = 'tube'.
Klinische besluitvorming moet worden gebaseerd op elk van de specifieke gegevens van de ogen, motorische en verbale reacties en de expliciete toelichting als niet kan worden beoordeeld.

Normaalwaarden voor de totaal score, afhankelijk van de leeftijd:
0-6 maanden : 9 of hoger
6 maanden : 10 of hoger
6-12 maanden : 11 of hoger
1-2 jaar : 12 of hoger
2-5 jaar : 13 of hoger
> 5 jaar : 14 of hoger

Information Model


#ConditiesTijdensMetingCodelijst#13803#GCS VerbalCodelijstBaby#GCS VerbalCodelijstKleuter#13811#13806#13812#GCS VerbalCodelijst#13805#GCS MotorCodelijst#GCS EyesCodelijst#13801#13800#13799#GCS MotorCodelijstKleuter#GCS MotorCodelijstBabyGlasgowComaScale-v3.2Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.8.1 Arrowdown.pngGlasgowComaScale Rootconcept van de bouwsteen GlasgowComaScale. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GlasgowComaScale.
35088-4 Glasgow coma scale
TS.png NL-CM:12.8.8 Arrowright.pngGlasgowComaScaleDatumTijd 1 Tijdstip waarop de EMV score werd bepaald.
CO.png NL-CM:12.8.2 Arrowright.pngGCS_Eyes 0..1 Beste response van de ogen op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ConditiesTijdensMeting.
281395000 Score op openen van ogen binnen glasgowcomaschaal
List2.png GCS_EyesCodelijst
CO.png NL-CM:12.8.4 Arrowright.pngGCS_Motor 0..1 Beste motorische response op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ConditiesTijdensMeting.
281396004 Score op motorische respons binnen glasgowcomaschaal
List2.png GCS_MotorCodelijst
List2.png GCS_MotorCodelijstBaby
List2.png GCS_MotorCodelijstKleuter
CO.png NL-CM:12.8.6 Arrowright.pngGCS_Verbal 0..1 Beste verbale response op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ConditiesTijdensMeting.
281397008 Verbale score binnen glasgowcomaschaal
List2.png GCS_VerbalCodelijst
List2.png GCS_VerbalCodelijstBaby
List2.png GCS_VerbalCodelijstKleuter
INT.png NL-CM:12.8.10 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De som van de EMV scores, uitgedrukt als getal in het bereik 3-15. De waarde hoeft niet te worden vastgelegd, omdat deze altijd op grond van de deelscores berekend kan worden, en omdat het vastleggen van het totaal bij een niet goed te bepalen deelscore niet gebruikelijk is.
444323003 Modified Glasgow coma score
CD.png NL-CM:12.8.11 Arrowright.pngConditiesTijdensMeting 0..* Condities tijdens de meting die verhinderen dat een of meer van de subscores bepaald kan worden (niet testbaar), zoals bijvoorbeeld intubatie van het bepalen van GCS_Verbal.
List2.png ConditiesTijdensMetingCodelijst
ST.png NL-CM:12.8.9 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking over de (context van de) meting van de EMV score, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de interpretatie.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

GlasgowComa ScaleDatumTijd GCS_Eyes GCS_Motor GCS_ Verbal TotaalScore Toelichting
08-02-2013 6:43 2 4 5 11 Beste score voor intubatie, kleding stond in brand
GlasgowComa ScaleDatumTijd GCS_Eyes GCS_Motor GCS_ Verbal TotaalScore Toelichting
07-02-2013 11:34 4 4 NT patiënt is doof
GlasgowComa ScaleDatumTijd GCS_Eyes GCS_Motor GCS_ Verbal TotaalScore Toelichting
07-02-2013 8:00 1 1 1 3 Zonder spierverslappers na 2 uur reanimatie

References

 1. Glasgow Coma Scale (GCS) [Online] op https://www.openehr.org/ckm/ [Geraadpleegd: 22 mei 2020].
 2. Paediatric Glasgow Coma Scale (pGCS) [online] beschikbaar viahttps://www.openehr.org/ckm/ [Geraadpleegd: 22 mei 2020].
 3. Performance of the Pediatric Glasgow Coma Scale Score in the Evaluation of Children With Blunt Head Trauma, Dominic A. Borgialli, et. all. 2016 by the Society for Academic Emergency Medicine, doi: 10.1111/acem.13014
 4. <lihttps://www.glasgowcomascale.org [geraadpleegd: 22 mei 2020]

Valuesets

ConditiesTijdensMetingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.6 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Gesedeerd 17971005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 gesedeerd
Paralyse door spierrelaxans 40241000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 spierverslappers
Afasie 87486003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 afasie
Endotracheale tube aanwezig 419991009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 tube aanwezig
Aanwezigheid van tracheostoma 302108003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 tracheostoma aanwezig
other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 anders

GCS_EyesCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Spontaneous E4 4 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Spontaan [De ogen worden geopend zonder aansporing
To sound E3 3 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Bij aanspreken of aanroepen [De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patiënt]
To stimuli E2 2 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Bij een prikkel [De ogen worden pas geopend na geven van een fysieke prikkel]
No response E1 1 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Geen reactie [De ogen blijven gesloten onder elke omstandigheid]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Niet testbaar door een lokale beperkende factor

GCS_MotorCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Obeys M6 6 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Voert opdracht uit [Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd]
Localises pain M5 5 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Lokaliseren [In staat zijn de pijn duidelijk te lokaliseren]
Withdrawal response M4 4 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken [In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel]
Flexor response M3 3 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Buigreactie [Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.]
Extensor response M2 2 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Strekreactie [Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen]
No response[DEPRECATED] M1 1 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Geen reactie op pijnprikkel [Geen enkele lichamelijke reactie beweging op een pijnprikkel] [DEPRECATED]
No response M7 1 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Geen beweging op prikkel [Geen enkele beweging op een prikkel]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Not applicable

GCS_MotorCodelijstBaby

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.8 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Moves spontaneously and purposefully M6 6 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Normaal [beweegt zoals verwacht]
Localising M5 5 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken bij aanraking [Trekt terug bij aanraken]
Normal flexion M4 4 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken in respons op pijn [Maakt afwerende of wegtrekkende beweging bij een pijnprikkel]
Abnormal flexion M3 3 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Buigreactie [Langzame, buiging van armen en/of benen]
Abnormal extension M2 2 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Decerebrale strekreactie [strekken van armen en/of benen]
No response M1 1 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Geen beweging op prikkel [Geen enkele beweging op een prikkel]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Niet van toepassing

GCS_MotorCodelijstKleuter

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.7 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Obeys commands M6 6 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Voert opdracht tot bewegen uit [Een eenvoudig verzoek tot bewegen wordt uitgevoerd]
Localising M5 5 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken bij aanraking [Trekt terug bij aanraken]
Normal flexion M4 4 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken in respons op pijn [Maakt afwerende of wegtrekkende beweging bij een pijnprikkel]
Abnormal flexion M3 3 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Buigreactie [Langzame, buiging van armen en/of benen]
Abnormal extension M2 2 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Decerebrale strekreactie [strekken van armen en/of benen]
No response M1 1 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Geen beweging op prikkel [Geen enkele beweging op een prikkel]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Niet van toepassing

GCS_VerbalCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oriented V5 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Georiënteerd [Helder en duidelijk bewust van de situatie]
Confused [DEPRECATED] V4 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Verward [Verwarde conversatie maar wel in staat om te antwoorden op de vragen] [DEPRECATED]
Confused V7 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Verward [verward maar communiceert coherent]
Inappropriate speech V3 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Inadequaat [Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen]
Incomprehensible sounds [DEPRECATED] V2 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onverstaanbaar [De spraak is niet te verstaan] [DEPRECATED]
Kreunen V6 2 CGS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [geen spraak, alleen kreunen]
No response V1 1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale respons]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Not applicable

GCS_VerbalCodelijstBaby

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oriented [DEPRECATED] V5 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Lachen en huilen [Lacht of huilt zachtjes] [DEPRECATED]
Coos/babbles V10 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kirt/brabbelt
Confused V4 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilen [Huilt en is onpasselijk] [DEPRECATED]
Irritatable cries V9 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilt prikkelbaar
Inappropriate speech [DEPRECATED] V3 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Niet adequaat huilen [Aanhoudend huilen of krijsen] [DEPRECATED]
Cries to pain V8 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilt van de pijn
Incomprehensible sounds [DEPRECATED] V2 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [Kreunen en onrustig/rusteloos] [DEPRECATED]
Moans V7 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Jammert/kreunt
No response V1 1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Not applicable

GCS_VerbalCodelijstKleuter

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oriented [DEPRECATED] V5 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Adequate woorden en zinnen [Woorden of kleine zinnen in context van de situatie] [DEPRECATED]
Orientated V10 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Georiënteerd [Helder en duidelijk bewust van de situatie]
Confused [DEPRECATED] V4 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onjuiste woorden [Verwarde woorden] [DEPRECATED]
Confused V9 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Verward [verward maar communiceert coherent]
Inappropriate speech [DEPRECATED] V3 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilen [Aanhoudend huilen of krijsen] [DEPRECATED]
Words V8 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Inadequaat [Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen]
Incomprehensible sounds [DEPRECATED] V2 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [Alleen kreunen] [DEPRECATED]
Sounds V7 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onjuiste woorden [onjuiste woorden of geluiden zoals kreunen]
No response V1 1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]
Not applicable NA 0 NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Not applicable

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
 • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/09/2020 19:44:33 met ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht