GlasgowComaScale-v1.2.1(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.GlasgowComaScale EN.png
Versie: 1.2.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.8
DCM::KeywordList Glascow coma schaal
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.GlasgowComaScale
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 16-7-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013) -

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013) -

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-227 DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.
ZIB-228 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-229 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-230 De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-231 De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-232 De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-311 waardebereik TotaalScore
ZIB-361 Naamgeving concept Opmerking aangepast

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (16-07-2015)

ZIB-414 Richting relatie tussen constraints en waardelijsten is fout

Concept

Vijftienpuntschaal waarmee het bewustzijnsniveau van een persoon, van volkomen helder tot diep bewusteloos, kan worden weergegeven in een cijfer, de zogenaamde EMV-score.
De Glasgow comascore ofwel EMV (Eye-Motor-Verbal) score is een maat voor de mate van het bewustzijn, gebaseerd op oog-, verbale en bewegingsreacties op specifieke voorgeschreven hoorbare en voelbare prikkels.

Purpose

De Glasgow comascore biedt de mogelijkheid om een klinische observatie betreffende de bewustzijnstoestand van een patiënt vast te leggen met een gevalideerd instrument dat gebruikt maakt van de reacties van een patiënt op stimuli.

Evidence Base

De Glasgow Coma Scale wordt gebruikt om gebruikt om het bewustzijn van een patiënt te beoordelen aan de hand van drie componenten:

  1. de ogen openen;
  2. op vragen antwooden;
  3. bewegingsreactie.

De drie responswaarden worden afzonderlijk en als totaal beschouwd. Het totaal wordt de EMV-score genoemd. De minimale totale score is 3 en de maximaal mogelijke is 15. Voor zuigelingen (0-2 jaar) en peuters (2-5 jaar) wordt een aangepaste schaal gebruikt.

De EMV score kan worden weergegeven als een samenstelling van elk de deelscores bijvoorbeeld E3M2V4 (opent ogen bij aanspreken, heeft een strekreactie van de armen op pijn en produceert onbegrijpelijke geluiden).
Als een van de EMV onderdelen niet kan worden beoordeeld - bijvoorbeeld als het subject geïntubeerd is en niet in staat om verbaal te reageren, of verlamd/verslapt en niet in staat om de motor vraag te beantwoorden, dan wordt de deelscore wel opgenomen (score 1), maar aangevuld met een extra toelichting.
Voor een geïntubeerde patiënt wordt V1T gebruikt, waarbij t = 'tube'.
Klinische besluitvorming moet worden gebaseerd op elk van de specifieke gegevens van de ogen, motorische en verbale reacties en de expliciete toelichting als niet kan worden beoordeeld.

Normaalwaarden voor de totaal score, afhankelijk van de leeftijd:
0-6 maanden : 9 of hoger
6-12 maanden : 11 of hoger
1-2 jaar : 12 of hoger
2-5 jaar : 13 of hoger
> 5 jaar : 14 of hoger

Information Model


#GCS VerbalCodelijstBaby#GCS VerbalCodelijstKleuter#9347#9345#9346#9353#9349#GCS VerbalCodelijst#9351#9352#GCS MotorCodelijst#GCS EyesCodelijst#9350#9348#9344GlasgowComaScale-v1.2.1Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.8.1 Arrowdown.pngGlasgowComaScale Rootconcept van de bouwsteen GlasgowComaScale. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GlasgowComaScale.
386554004 Glasgow coma scale (assessment scale)
TS.png NL-CM:12.8.8 Arrowright.pngGlasgowComaScaleDatumTijd 1 Tijdstip waarop de EMV score werd bepaald.
CO.png NL-CM:12.8.2 Arrowright.pngGCS_Eyes 0..1 Beste response van de ogen op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ToelichtingEscore.
281395000 Glasgow coma score eye opening subscore (observable entity)
List2.png GCS_EyesCodelijst
ST.png NL-CM:12.8.3 Arrowright.pngToelichtingEscore 0..1 Reden, dat geen oog response getest kon worden. Dit wordt als vrije tekst doorgegeven. Een veel gebruikte notatie is de afkorting: c (voor closed) indien de ogen gesloten zijn.
CO.png NL-CM:12.8.4 Arrowright.pngGCS_Motor 0..1 Beste motorische response op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ToelichtingMscore.
281396004 Glasgow Coma Score motor response subscore
List2.png GCS_MotorCodelijst
ST.png NL-CM:12.8.5 Arrowright.pngToelichtingMscore 0..1 Reden, dat geen motorische response getest kon worden. Dit wordt als vrije tekst doorgegeven.
CO.png NL-CM:12.8.6 Arrowright.pngGCS_Verbal 0..1 Beste verbale response op een stimulus. Het element is verplicht, maar er hoeft geen getalmatige waarde toegekend te zijn. Als er geen waarde is toegekend, dan wordt de reden hiervan vermeld in het concept ToelichtingVscore.
281397008 Glasgow coma score verbal response subscore (observable entity)
List2.png GCS_VerbalCodelijst
List2.png GCS_VerbalCodelijstBaby
List2.png GCS_VerbalCodelijstKleuter
ST.png NL-CM:12.8.7 Arrowright.pngToelichtingVscore 0..1 Reden, dat geen verbale response getest kon worden. Dit wordt als vrije tekst doorgegeven.

Een veel gebruikte notatie is de toevoeging 'Tube' bij een geïntubeerde patiënt.

INT.png NL-CM:12.8.10 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De som van de EMV scores, uitgedrukt als getal in het bereik 3-15. De waarde hoeft niet te worden vastgelegd, omdat deze altijd op grond van de deelscores berekend kan worden, en omdat het vastleggen van het totaal bij een niet goed te bepalen deelscore niet gebruikelijk is.
ST.png NL-CM:12.8.9 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking over de (context van de) meting van de EMV score, zoals eventuele problemen of factoren die van invloed kunnen zijn op de interpretatie.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

GlasgowComa ScaleDatumTijd GCS_Eyes GCS_Motor GCS_ Verbal TotaalScore Toelichting
08-02-2013 6:43 2 4 5 11 Beste score voor intubatie, kleding stond in brand
GlasgowComa ScaleDatumTijd GCS_Eyes GCS_Motor GCS_ Verbal TotaalScore Toelichting
07-02-2013 11:34 4 4 1 Lijkt adequaat
GlasgowComa ScaleDatumTijd GCS_Eyes GCS_Motor GCS_ Verbal TotaalScore Toelichting
07-02-2013 8:00 1 1 1 3 Zonder spierverslappers na 2 uur reanimatie

References

1. openEHR-EHR-OBSERVATION.glasgow_coma.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Glasgow Coma Schaal [Online] Beschikbaar op: http://www.tabellenboekje.nl/menselijk-lichaam-tabel-glasgow-coma-schaal.php#glasgow-coma-schaal-volwassen [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Valuesets

GCS_EyesCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Spontaneous E4 4 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Spontaan [De ogen worden spontaan geopend]
To verbal stimuli, command, speech E3 3 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Bij aanspreken of aanroepen [De ogen worden pas geopend op aanspreken van de patiënt]
To pain only E2 2 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Bij pijn [De ogen worden pas geopend bij een pijnprikkel]
No response E1 1 GCS_Eyes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 Geen reactie [De ogen blijven gesloten]

GCS_MotorCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Obeys M6 6 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Voert opdracht uit [Een eenvoudig bevel wordt uitgevoerd]
Localises pain M5 5 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Lokaliseren [In staat zijn de pijn duidelijk te localiseren]
Withdrawal response M4 4 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Terugtrekken [In staat om een afwerende of wegtrekkende beweging te maken op een pijnprikkel]
Flexor response M3 3 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Buigreactie [Armen en handen op krampachtige manier geplooid. Meestal benen gestrekt.]
Extensor response M2 2 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Strekreactie [Armen en handen op krampachtige manier geplooid met naar buitengedraaide hand. Mogelijk alle spieren van het lichaam gespannen]
No response M1 1 GCS_Motor 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 Geen reactie op pijnprikkel [Geen enkele lichamelijke reactie op een pijnprikkel]

GCS_VerbalCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oriented V5 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Georiënteerd [Helder en duidelijk bewust van de situatie]
Confused V4 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Verward [Verwarde conversatie maar wel in staat om te antwoorden op de vragen]
Inappropriate speech V3 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Inadequaat [Woorden zijn te verstaan maar vormen geen zinnen]
Incomprehensible sounds V2 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onverstaanbaar [De spraak is niet te verstaan]
No response V1 1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]

GCS_VerbalCodelijstBaby

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oriented V5 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Lachen en huilen [Lacht of huilt zachtjes]
Confused V4 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilen [Huilt en is onpasselijk]
Inappropriate speech V3 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Niet adequaat huilen [Aanhoudend huilen of krijsen]
Incomprehensible sounds V2 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [Kreunen en onrustig/rusteloos]
No response V1 1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]

GCS_VerbalCodelijstKleuter

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.8.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oriented V5 5 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Adequate woorden en zinnen [Woorden of kleine zinnen in context van de situatie]
Confused V4 4 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Onjuiste woorden [Verwarde woorden]
Inappropriate speech V3 3 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Huilen [Aanhoudend huilen of krijsen]
Incomprehensible sounds V2 2 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Kreunen [Alleen kreunen]
No response V1 1 GCS_Verbal 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 Geen reactie [Geen enkel verbale response]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:22:03 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht