Familieanamnese-v2.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Familieanamnese EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 15-02-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.6.1
DCM::KeywordList familieanamnese, anamnese
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Familieanamnese
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 2.0 (01-04-2015)

ZIB-73 wijzigingsverzoek familieanamnese
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Concept

De familieanamnese beschrijft de gezondheidsproblemen van biologische verwanten die relevant zijn. De familieanamnese bevat informatie over de medische aandoeningen van het familielid en de biologische relatie tussen de patiënt en het beschreven familielid.

Purpose

Het vastleggen van gezondheidsproblemen bij familieleden van de patiënt. Dit gegeven kan relevant zijn bij het inschatten van het risico op het optreden van deze gezondheidsproblemen bij patiënt zelf. Ook kan dit gegeven mede van invloed zijn op de keuze welke diagnostiek wel of niet gedaan hoeft te worden: bij een hoog-risico patiënt zal bijvoorbeeld eerder uitgebreide diagnostiek gedaan worden, terwijl bij een laag-risico patiënt volstaan kan worden met een eenvoudigere test.

Information Model


#BiologischeRelatieCodelijst#11301#11300#11299#11304#11303#11308#11306OverdrachtConcern-v1.2(2015NL)#11298#11307Familieanamnese-v2.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:6.1.1 Arrowdown.pngFamilieanamnese Rootconcept van de bouwsteen Familieanamnese. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Familieanamnese.
TS.png NL-CM:6.1.2 Arrowright.pngDatum 0..1 Datum van afname van de familieanamnese. Een vage datum is toegestaan.
Folder.png NL-CM:6.1.3 Arrowdown.pngFamilielid 1..* Container van het concept familielid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept familielid.
CD.png NL-CM:6.1.4 Arrowright.pngBiologischeRelatie 1 Geeft de biologische relatie van het familielid tot de patiënt.
List2.png BiologischeRelatieCodelijst
ST.png NL-CM:6.1.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting met, voor de familieanamnese relevante, informatie betreffende het familielid.
48767-8 Annotation comment
BL.png NL-CM:6.1.10 Arrowright.pngOverlijdensIndicator 0..1 Indicator die aangeeft of het familielid overleden is.
TS.png NL-CM:6.1.11 Arrowright.pngOverlijdensdatum 0..1 De datum waarop het familielid overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan.
Folder.png NL-CM:6.1.6 Arrowdown.pngAandoening 1..* Container van het concept Aandoening. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Aandoening.
Verwijzing.png NL-CM:6.1.7 Arrowright.pngProbleem::ProbleemNaam 1 Het gezondheidsprobleem van het betreffende familielid dat in het kader van de familieanamnese wordt vastgelegd.
Block.png OverdrachtConcern
BL.png NL-CM:6.1.9 Arrowright.pngIsDoodsoorzaak 0..1 Aanduiding of het beschreven gezondheidsprobleem de doodsoorzaak is van het familielid.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Familieanamnese
Datum Familielid Aandoening
BiologischeRelatie Toelichting Overlijdens
Indicator
OverlijdensDatum Probleem Is
Doodsoorzaak
ProbleemType ProbleemNaam Probleem
Status
Probleem
StatusDatum
1-2-2013 Tante / moeders-
zijde
Ja 1997 Diagnose mammacarcinoom Actueel 1995 Ja
1-2-2013 Biologische moeder moeder heeft vijf zusters Diagnose mammacarcinoom Actueel 21-3-1999
1-2-2013 Biologische vader Ja 2005 Diagnose myocardinfarct Niet actueel 16-6-2001

Instructions

De leeftijd waarop een familielid een aandoening heeft gekregen of de leeftijd bij overlijden kan indien gewenst in het 'toelichting' veld vermeld worden.

De waardelijst BiologischeRelatieCodelijst bevat een aantal concepten die zowel voor biologische als voor niet biologische relaties gebruikt kunnen worden: een broer van een stiefvader zal bijvoorbeeld als oom vermeld staan bij gebrek aan specifieke codes voor stiefoom en echte oom. Bij het opstellen van de familieanamnese zal er dus op toegezien moeten worden dat uitsluitend de biologische relaties beschouwd worden.

Valuesets

BiologischeRelatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.6.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Aunt AUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante
Cousin COUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht
Family Member FAMMEMB RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Familielid
Grandchild GRNDCHILD RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Kleinkind
Grandparent GRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder
Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder
Great grandparent GGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder
Half-brother HBRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Halfbroer
Half-sister HSIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Halfzus
MaternalAunt MAUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante/moederszijde
MaternalCousin MCOUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht aan moederszijde
MaternalGrandparent MGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Gootouder aan moederszijde
MaternalGreatgrandparent MGGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder aan moederszijde
MaternalUncle MUNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom/moederszijde
Natural child NCHILD RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologisch kind
Natural daugther DAU RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische dochter
Natural son SON RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische zoon
Natural father NFTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische vader
Natural mother NMTH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische moeder
Natural brother NBRO RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische broer
Natural sister NSIS RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Biologische zus
Niece/nephew NIENEPH RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht, kind van oom/tante
PaternalAunt PAUNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Tante/vaderszijde
PaternalCousin PCOUSN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Neef/nicht aan vaderszijde
PaternalGrandparent PGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder aan vaderszijde
PaternalGreatgrandparent PGGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder aan vaderszijde
PaternalUncle PUNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom/vaderszijde
Significant other SIGOTHR RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Ander familielid van belang
Uncle UNCLE RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Oom

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:21:52 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht