DecubitusWond-v3.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.DecubitusWond EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2016
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-5-2016


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.1
DCM::KeywordList Decubitus, doorligwond, wond
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.DecubitusWond
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Concept

Een decubituswond is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht.
Decubitus gaat gepaard met veel ziektelast en vermindert de kwaliteit van leven voor patiënten. Adequate risico-inschatting, preventie en behandeling van decubitus leiden tot een lagere incidentie en prevalentie van decubitus.

Purpose

Informatie over de decubitus is van belang bij het inzetten of continueren van de optimale wondbehandeling, curatief en preventief, en om de voortgang van de wondgenezing goed te kunnen monitoren.

Evidence Base

Voor het beschrijven van de wond wordt gebruik gemaakt van de indeling in 4 categoriën, , gebaseerd op het internationale NPUAP/EPUAP decubitus classificatiesysteem:

  • Categorie 1: niet wegdrukbare roodheid bij een intacte huid;
  • Categorie 2: verlies van een deel van de huidlaag of blaar;
  • Categorie 3: verlies van een volledige huidlaag (vet zichtbaar);
  • Categorie 4: verlies van een volledige weefsellaag (spier/bot zichtbaar).

Information Model


#DecubitusAnatomischeLocatieCodelijst#10087#10088#10089#10090VerpleegkundigeInterventie-v3.0(2016NL)#DecubitusCategorieCodelijst#10177VerpleegkundigeInterventie-v3.0(2016NL)#10724#10681#10725#10726#10727DecubitusWond-v3.0Model(2016NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:19.1.1 Arrowdown.pngDecubitusWond Rootconcept van bouwsteen DecubitusWond. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DecubitusWond.
400192002 Decubitus ulcer
CO.png NL-CM:19.1.2 Arrowright.pngDecubitusCategorie 1 Beschrijving van de toestand van decubituswond, oplopend van categorie 1 tot en met 4.
List2.png DecubitusCategorieCodelijst
TS.png NL-CM:19.1.3 Arrowright.pngOntstaansDatum 0..1 De datum waarop de decubituswond is ontstaan.
CD.png NL-CM:19.1.4 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De locatie op het lichaam waar de decubituswond zich bevindt.
List2.png DecubitusAnatomischeLocatieCodelijst
TS.png NL-CM:19.1.8 Arrowright.pngDatumLaatsteVerbandwissel 0..1 De datum waarop het verband de laatste maal verwisseld is.
PQ.png NL-CM:19.1.9 Arrowright.pngWondlengte 0..1 De lengte van de decubituswond.
401238003 Length of wound
PQ.png NL-CM:19.1.10 Arrowright.pngWondbreedte 0..1 De breedte van de decubituswond.
401239006 Width of wound
PQ.png NL-CM:19.1.11 Arrowright.pngWonddiepte 0..1 De diepte van de decubituswond.
425094009 Depth of wound
Verwijzing.png NL-CM:19.1.6 Arrowright.pngBehandeling::VerpleegkundigeActie 0..* De acties die worden uitgevoerd om de decubituswond te behandelen.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
Verwijzing.png NL-CM:19.1.7 Arrowright.pngPreventie::VerpleegkundigeActie 0..* De preventieve acties om verergering van de decubituswond te voorkomen.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
ED.png NL-CM:19.1.12 Arrowright.pngWondFoto 0..1 Een foto van de decubituswond als visuele informatie.
ST.png NL-CM:19.1.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de decubituswond.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DecubitusWond
AnatomischeLocatie Linkerhiel
DecubitusCategorie Decubitus categorie 2
Wondlengte 3 cm
Wondbreedte 2 cm
Wonddiepte -
OntstaansDatum 01-09-2014
Behandeling
Activiteit Dagelijkse wondcontrole en verbandwissel.
Preventie
Activiteit Ad-matras, toepassen van wisselligging.
Toelichting Blaar met vocht op hiel.

References

1. V&VN (2011) Landelijke multidisciplinaire richtlijn. Decubitus preventie en behandeling. [Online] Beschikbaar op:www.diliguide.nl/document/1613/file/pdf/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

DecubitusAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <<91723000|anatomical structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

DecubitusCategorieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Pressure ulcer stage 1 421076008 1 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 1
Pressure ulcer stage 2 420324007 2 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 2
Pressure ulcer stage 3 421927004 3 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 3
Pressure ulcer stage 4 420597008 4 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 4

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 15:45:18 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht