DecubitusWond-v3.6(2023NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.DecubitusWond EN.png
Versie: 3.6
ZIB Status:Final
Publicatie: 2023
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 15-10-2023


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.1
DCM::KeywordList Decubitus, doorligwond, wond
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.DecubitusWond
DCM::PublicationDate 15-10-2023
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 12-09-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.DecubitusWond-v3.5
DCM::Version 3.6
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-533 Toestaan dat de bouwsteen meer dan één foto kan bevatten
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

ZIB-828 wondfoto toevoegen aan zib brandwond

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-1116 Geen informatie

Publicatieversie 3.5 (10-06-2022)

ZIB-1674 Terminologie codes ontbreken in de zib
ZIB-1765 Deprecated SNOMED codes

Publicatieversie 3.6 (15-10-2023)

ZIB-1980 Terminologie code voor wond foto

Concept

Een decubituswond is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht.
Decubitus gaat gepaard met veel ziektelast en vermindert de kwaliteit van leven voor patiënten. Adequate risico-inschatting, preventie en behandeling van decubitus leiden tot een lagere incidentie en prevalentie van decubitus.

Purpose

Informatie over de decubitus is van belang bij het inzetten of continueren van de optimale wondbehandeling, curatief en preventief, en om de voortgang van de wondgenezing goed te kunnen monitoren.

Evidence Base

Voor het beschrijven van de wond wordt gebruik gemaakt van de indeling in 4 categoriën, , gebaseerd op het internationale NPUAP/EPUAP decubitus classificatiesysteem:

  • Categorie 1: niet wegdrukbare roodheid bij een intacte huid;
  • Categorie 2: verlies van een deel van de huidlaag of blaar;
  • Categorie 3: verlies van een volledige huidlaag (vet zichtbaar);
  • Categorie 4: verlies van een volledige weefsellaag (spier/bot zichtbaar).

Information Model


#DecubitusCategorieCodelijstAnatomischeLocatie-v1.0.3(2023NL)#3140#3132#3133#3131#3139#3138#3142#3141#3136DecubitusWond-v3.6Model(2023NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:19.1.1 Arrowdown.pngDecubitusWond Rootconcept van de bouwsteen DecubitusWond. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DecubitusWond.
1163215007 Decubitus
CD.png NL-CM:19.1.2 Arrowright.pngDecubitusCategorie 1 Beschrijving van de toestand van decubituswond, oplopend van categorie 1 tot en met 4.
45780-4 Pressure injury stage [Minimum Data Set]
List2.png DecubitusCategorieCodelijst
TS.png NL-CM:19.1.3 Arrowright.pngOntstaansDatum 0..1 De datum waarop de decubituswond is ontstaan.
Verwijzing.png NL-CM:19.1.14 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De locatie op het lichaam waar de decubituswond zich bevindt.
363698007 Locatie van bevinding
Block.png AnatomischeLocatie
TS.png NL-CM:19.1.8 Arrowright.pngDatumLaatsteVerbandwissel 0..1 De datum waarop het verband de laatste maal verwisseld is.
PQ.png NL-CM:19.1.9 Arrowright.pngWondlengte 0..1 De lengte van de decubituswond.
39126-8 Lengte [lengte] in wond
PQ.png NL-CM:19.1.10 Arrowright.pngWondbreedte 0..1 De breedte van de decubituswond.
39125-0 Breedte [lengte] in wond
PQ.png NL-CM:19.1.11 Arrowright.pngWonddiepte 0..1 De diepte van de decubituswond.
39127-6 Diepte [lengte] in wond
ED.png NL-CM:19.1.12 Arrowright.pngWondFoto 0..* Een foto van de decubituswond als visuele informatie.
72170-4 Photographic image
9561000146103 Medische foto
ST.png NL-CM:19.1.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de decubituswond.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem}

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DecubitusWond
AnatomischeLocatie Hiel
Lateraliteit Links
DecubitusCategorie Decubitus categorie 2
Wondlengte 3 cm
Wondbreedte 2 cm
Wonddiepte -
OntstaansDatum 01-09-2014
Toelichting Blaar met vocht op hiel.

References

1. V&VN (2011) Landelijke multidisciplinaire richtlijn. Decubitus preventie en behandeling. [Online] Beschikbaar op:www.diliguide.nl/document/1613/file/pdf/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

DecubitusCategorieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.1.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Decubitus graad 1 1163217004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus graad 1
Decubitis graad 2 1163220007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus graad 2
Decubitus graad 3 1163222004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus graad 3
Decubitus graad 4 1163224003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus graad 4
Niet-gradeerbare decubitus 1163226001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-gradeerbare decubitus
Verdenking op decubitus van onderhuids weefsel 723073000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verdenking op decubitus van onderhuids weefsel
Decubitus graad 1 [DEPRECATED] 421076008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 1 [DEPRECATED]
Decubitus graad 2 [DEPRECATED] 420324007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 2 [DEPRECATED]
Decubitus graad 3 [DEPRECATED] 421927004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 3 [DEPRECATED]
Decubitus graad 4 [DEPRECATED] 420597008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Decubitus categorie 4 [DEPRECATED]

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2023-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20230930 [R] (september 2023-editie)
  • LOINC version 2.76

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 31/10/2023 18:14:28 met ZibExtraction v. 9.3.8704.31782


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht