Documentatie Zorg Informatie Bouwstenen

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Documentatie

De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.

Inleiding

De documentatie pagina's beschrijven wat er over een zorginformatie bouwsteen (zib) vastgelegd moet worden en hoe dat in het hiervoor gebruikte tool, Enterprise Architect, gedaan wordt.
Tot de beoogde doelgroep van deze informatie behoren onder meer informatici die nieuwe zibs willen maken b.v. om deze aan te bieden als kandidaat-zib.
Wat een zib is en hoe deze worden toegepast komt in deze pagina's niet aan de orde. Dit is onder meer beschreven in de architectuur documenten en op de wiki van het zib centrum.

De wijze van beschrijven van de zorginformatiebouwstenen is gebaseerd op de "ISO/TS 13972 Health informatics -- Detailed clinical models, characteristics and processes" standaard en op de "Richtlijn Detailed Clinical Model, versie 2010"