DOSScore-v1.1(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.DOSScore EN.png
Versie: 1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 11-10-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.7
DCM::KeywordList DOS, delier
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.DOSScore
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 06-06-2022
DCM::Supersedes nl.zorg.DOSScore-v1.0
DCM::Version 1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.1 (10-06-2022)

ZIB-1674 Terminologie codes ontbreken in de zib

Concept

De DOSS (Delirium Observatie Screening Schaal) is een hulpmiddel om te bepalen of er sprake is van een delier. De DOSS bevat 13 observaties van gedrag (verbaal en non-verbaal) die de symptomen van het delier weergeven. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt.

Purpose

Het delier is een van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delier zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen. De DOSS is bedoeld om de aard en ernst van de symptomen van een delier te kwalificeren en kwantificeren. Hierdoor kan snel een behandeling worden ingezet. De DOSS wordt gebruikt als risicosignalering en als evaluatie instrument.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn gebaseerd op de DOS scorelijst.

Information Model


#11956#11963#11953#11959#11955#11965#11957#11967#11966#11954#11950#11952#11960#11964#11962#11958#11961DOSScore-v1.1Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.7.1 Arrowdown.pngDOSScore Rootconcept van de bouwsteen DOSScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DOSScore.
160591000146109 'Delirium observation screening'-beoordelingsschaal
INT.png NL-CM:18.7.3 Arrowright.pngDOSScoreTotaal 0..1 Per dienst wordt een totaal score berekend (minimaal 0 en maximaal 13). De totaal scores van drie diensten (dag, late en nachtdienst) worden opgeteld tot de totaal score van deze dag (minimaal 0 en maximaal 39).

De DOS schaal eindscore wordt berekend door de totaal score van deze dag te delen door 3 (minimaal 0 en maximaal 13).

Een DOS schaal eindscore < 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk niet delirant is. Een DOS schaal eindscore > 3 betekent dat de patiënt waarschijnlijk wel delirant is.

55681000146102 DOS-score
TS.png NL-CM:18.7.5 Arrowright.pngDOSScoreDatumTijd 1 De datum waarop de DOS score is vastgelegd.
INT.png NL-CM:18.7.6 Arrowright.pngZaktWeg 0..1 DOS observatie: patiënt zakt weg tijdens gesprek of bezigheden.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007006 DOSScore ZaktWeg
INT.png NL-CM:18.7.7 Arrowright.pngSnelAfgeleid 0..1 DOS observatie: patiënt is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving.

Iemand is snel afgeleid door prikkels uit de omgeving wanneer hij/zij verbaal of nonverbaal reageert op geluiden of bewegingen die geen betrekking op hem/haar hebben en die van dien aard zijn dat je geen reactie van hem/haar zou verwachten.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007007 DOSScore SnelAfgeleid
INT.png NL-CM:18.7.8 Arrowright.pngHeeftAandacht 0..1 DOS observatie: patiënt heeft aandacht voor gesprek of handeling.

Iemand heeft aandacht voor gesprek of handeling als hij /zij verbaal of nonverbaal blijk geeft het gesprek of de handeling te volgen.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet

18007008 DOSScore HeeftAandacht
INT.png NL-CM:18.7.9 Arrowright.pngVraagAntwoordNietAf 0..1 DOS observatie: patiënt maakt vraag of antwoord niet af.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007009 DOSScore VraagAntwoordNietAf
INT.png NL-CM:18.7.10 Arrowright.pngAntwoordenNietPassend 0..1 DOS observatie: patiënt geeft antwoorden die niet passen bij de vraag.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007010 DOSScore AntwoordenNietPassend
INT.png NL-CM:18.7.11 Arrowright.pngReageertTraag 0..1 DOS observatie: patiënt reageert traag op opdrachten.

Iemand reageert traag op opdrachten wanneer het handelen is vertraagd en/of er momenten van stilte/inactiviteit zijn voordat tot handelen wordt overgegaan.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007011 DOSScore ReageertTraag
INT.png NL-CM:18.7.12 Arrowright.pngDenktErgensAnders 0..1 DOS observatie: patiënt denkt ergens anders te zijn.

Iemand denkt ergens anders te zijn als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007012 DOSScore DenktErgensAnders
INT.png NL-CM:18.7.13 Arrowright.pngBeseftDagdeel 0..1 DOS observatie: patiënt beseft wel welk dagdeel het is.

Iemand beseft welk dagdeel het is als hij/zij in woorden of handelen dit laat blijken.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet

18007013 DOSScore BeseftDagdeel
INT.png NL-CM:18.7.14 Arrowright.pngHerinnertRecent 0..1 DOS observatie: patiënt herinnert zich recente gebeurtenis.

Iemand herinnert zich recente gebeurtenissen wanneer hij/zij bijvoorbeeld juist kan vertellen of er bezoek is geweest of wat hij/zij gegeten heeft.

Score: 1: nooit 0: soms-altijd -: weet niet

18007014 DOSScore HerinnertRecent
INT.png NL-CM:18.7.15 Arrowright.pngRusteloos 0..1 DOS observatie: patiënt is plukkerig, rommelig, rusteloos.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007015 DOSScore Rusteloos
INT.png NL-CM:18.7.16 Arrowright.pngTrektDraden 0..1 DOS observatie: patiënt trekt aan infuus, sonde, catheter, enz.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007016 DOSScore TrektDraden
INT.png NL-CM:18.7.17 Arrowright.pngSnelGeemotioneerd 0..1 DOS observatie: patiënt is snel of plotseling geëmotioneerd.

Iemand is snel of plotseling geëmotioneerd wanneer hij/zij reageert met een heftige emotie zonder aanleiding of wanneer de heftigheid van de emotie niet in overeenstemming lijkt met de aanleiding.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007017 DOSScore SnelGeemotioneerd
INT.png NL-CM:18.7.18 Arrowright.pngHallucinaties 0..1 DOS observatie: patiënt ziet/hoort dingen die er niet zijn.

Iemand ziet/hoort dingen die er niet zijn wanneer hij/zij hiervan verbaal (navragen!) of nonverbaal blijk geeft.

Score: 0: nooit 1: soms-altijd -: weet niet

18007018 DOSScore Hallucinaties
ST.png NL-CM:18.7.2 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op de DOS score.
48767-8 Verklarend commentaar [interpretatie] in {systeem}

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DOSScore
ZaktWeg 1
SnelAfgeleid 1
HeeftAandacht 0
VraagAntwoordNietAf -
AntwoordenNietPassend 1
ReageertTraag -
DenktErgensAnders 0
BeseftDagdeel 0
HerinnertRecent 0
Rusteloos 0
TrektDraden 0
SnelGeemotioneerd 1
Hallucinaties 0
DOSScoreDienst Dagdienst
DOSScoreTotaal 4
DOSScoreDatumTijd 19-12-2016 10:35
Toelichting -

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20220930 [R] (september 2022-editie)
  • LOINC version 2.72

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 17/10/2022 23:12:22 met ZibExtraction v. 8.1.8325.41206


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht