Wond-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Wond EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.2
DCM::KeywordList Wond, wondzorg, WCS,TIME, ulcus
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Wond
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Wond-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-533 Toestaan dat de bouwsteen meer dan één foto kan bevatten
ZIB-572 Toevoegen code voor Skin Tear
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

.

Concept

Een wond is een onderbreking van de continuïteit van de huid, veelal veroorzaakt door externe invloeden.
Een veelgebruikte model om de wondkenmerken vast te leggen is het TIME (Tissue’, ‘Infection’, ‘Moisture’, ‘Edge’) model, waarbij de wond systematisch wordt beschreven. Bij wondweefsel (T uit het TIME model) wordt gebruik gemaakt van de indeling van het WCS model (Woundcare Consultant Society, WCS Kenniscentrum Wondzorg). Het WCS model is niet geschikt voor de beschrijving oncologische ulcera. Hiervoor bestaat een andere classificatie.
Oncologische ulcera zijn huiddefecten die zijn ontstaan door het tumorproces. Zij onderscheiden zich van oncologische wonden die ontstaan ten gevolge van de behandeling van kanker, bijvoorbeeld radiotherapie, chemotherapie of chirurgie.

Het concept beschrijft geen decubituswonden en brandwonden. Hiervoor kunnen de betreffende bouwstenen gebruikt worden.

Purpose

Gegevens over de wond worden vastgelegd om deze informatie te delen met overige zorgverleners. Met deze gegevens kan de wondgenezing gemonitord worden en wordt inzicht gegeven in het ingezette beleid. In een overdrachtssituatie faciliteert het de continuering van de behandeling.

Evidence Base

Hoewel voor alle typen wonden die in de lijst met wondsoorten staan, het TIME model toepast kan worden, is de wondweefselclassificatie (T uit het TIME model) voor verschillende typen verschillend.

Bij chirurgische wond, traumatische wond, diabetische voet en ulcus cruris wordt de WCS classificatie gebruikt. Hierbij worden de volgende waarden gebruikt:

  • Rode wond: granulerend weefsel
  • Gele wond: met infectieverschijnselen of fibrinebeslag
  • Zwarte wond: met necrose

(Bron: www.wcs.nl)

Bij oncologische ulcera wordt het weefsel als volgt geclassificeerd:

  • Graad I: intacte epidermis met dreigende aantasting van de huid door onderliggend tumorweefsel
  • Graad II: beginnende aantasting subcutis
  • Graad III: diepe doorgroei met aantasting subcutis
  • Graad IV: droge en/of vervloeide necrose tot 30% van het wondoppervlak
  • Graad V: droge en/of vervloeide necrose op meer dan 30% van het wondoppervlak

(Bron: www.oncoline.nl)

Information Model


#WondRandCodelijst#WondAnatomischeLocatieCodelijst#12329#WondSoortCodelijst#10125#10129#10130#10131#10132#10133#WondWeefselWCSCodelijst#WondVochtigheidCodelijst#10120#10117#10119MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)#10321#WondWeefselOncoUlcerCodelijst#10720#10721#10722#10723#11574#WondDrainTypeCodelijst#WondLateraliteitCodelijstWond-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:19.2.1 Arrowdown.pngWond Rootconcept van de bouwsteen Wond. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Wond.
CD.png NL-CM:19.2.5 Arrowright.pngWondSoort 1 De beschrijving van het type wond.
List2.png WondSoortCodelijst
CD.png NL-CM:19.2.4 Arrowright.pngWondWeefsel 0..1 De beschrijving van het weefsel van de wond. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het WCS-model. Voor oncologische ulcera wordt een andere classificatie gebruikt.
List2.png WondWeefselOncoUlcerCodelijst
List2.png WondWeefselWCSCodelijst
BL.png NL-CM:19.2.7 Arrowright.pngWondInfectie 0..1 Indicatie of sprake is van een infectie van de wond.
405009004 Infection status
CD.png NL-CM:19.2.6 Arrowright.pngWondVochtigheid 0..1 De beschrijving van de vochtigheid van de wond.
298007001 Moistness of wound
List2.png WondVochtigheidCodelijst
CD.png NL-CM:19.2.11 Arrowright.pngWondRand 0..1 De beschrijving van de toestand van de randen van de wond.
449747006 Wound edge finding
List2.png WondRandCodelijst
PQ.png NL-CM:19.2.12 Arrowright.pngWondlengte 0..1 De lengte van de wond.
401238003 Length of wound
PQ.png NL-CM:19.2.13 Arrowright.pngWondbreedte 0..1 De breedte van de wond.
401239006 Width of wound
PQ.png NL-CM:19.2.14 Arrowright.pngWonddiepte 0..1 De diepte van de wond.
425094009 Depth of wound
CD.png NL-CM:19.2.8 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De plaats van de wond op het lichaam.
363698007 Finding site
List2.png WondAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png NL-CM:19.2.18 Arrowright.pngLateraliteit 0..1 Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
272741003 Laterality
List2.png WondLateraliteitCodelijst
TS.png NL-CM:19.2.2 Arrowright.pngWondOntstaansdatum 0..1 De datum waarop de wond is ontstaan.
TS.png NL-CM:19.2.3 Arrowright.pngDatumLaatsteVerbandwissel 0..1 De datum van de laatste verbandwissel.
Verwijzing.png NL-CM:19.2.17 Arrowright.pngDrain::MedischHulpmiddel 0..1 Een drain is een hulpmiddel dat geplaatst wordt om bloed en wondvocht uit het wondgebied af te voeren.
258646005 Wound drain
Block.png MedischHulpmiddel
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType Type drain dat bij de wond toegepast is.
List2.png WondDrainTypeCodelijst
ED.png NL-CM:19.2.15 Arrowright.pngWondFoto 0..* Een foto van de wond.
ST.png NL-CM:19.2.9 Arrowright.pngToelichting 0..1 De toelichting op de wond.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Wond
WondSoort Chirurgische wond
AnatomischeLocatie Bovenbuik
Lateraliteit Rechts
WondOntstaansdatum 10-10-2014
WondWeefsel Gele wond
WondInfectie Nee
WondVochtigheid Vochtige wond
WondRand Ondermijning
Wondlengte 5 cm
Wondbreedte 2 cm
Wonddiepte 1 cm
DatumLaatsteVerbandwissel 18-10-2014
Toelichting Wond lekt steeds minder.

References

1. Richtlijn Wondzorg (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2013) [Online] Beschikbaar op:http://www.heelkunde.nl/uploads/o1/hI/o1hIRR2oR4QDojTm5pGjGA/Richtlijn-Wondzorg-final.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. Richtlijn Oncologische ulcera (2010) [Online] Beschikbaar op:http://www.oncoline.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.php&id=32570&richtlijn_id=769 [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

3. WCS [Online] Beschikbaar op:www.wcs.nl [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

4. Oncoline [Online] Beschikbaar op:www.oncoline.nl [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

WondAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.6 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <442083009|Anatomical or acquired body structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

WondDrainTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.7 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <<32712000|drain| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

WondLateraliteitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.8 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Left 7771000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Links
Right 24028007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts
Right and left 51440002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts en links

WondRandCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Wound epithelialisation 449743005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Epithelisatie
Skin irritation 367466007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Irritatie
Wound tissue undermining 449752001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ondermijning
Macerated skin 3644009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verweking
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

WondSoortCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Surgical wound 112633009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Chirurgische wond
Wound 416462003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Traumatische wond
Ulcer of lower extremity 95344007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ulcus cruris
Secondary malignant neoplasm of skin 94579000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Oncologische ulcer
Radiation ulcer 403722002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Stralingswond
Diabetic foot ulcer 371087003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ulcus van diabetische voet
Skin tear 428220001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Skin tear
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

WondVochtigheidCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Droge wond DROOG WondVochtigheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 Droge wond
Vochtige wond VOCHTIG WondVochtigheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 Vochtige wond
Natte wond NAT WondVochtigheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 Natte wond

WondWeefselOncoUlcerCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Graad I GRAAD1 OncoUlcerWeefsel 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 Graad I
Graad II GRAAD2 OncoUlcerWeefsel 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 Graad II
Graad III GRAAD3 OncoUlcerWeefsel 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 Graad III
Graad IV GRAAD4 OncoUlcerWeefsel 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 Graad IV
Graad V GRAAD5 OncoUlcerWeefsel 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 Graad V

WondWeefselWCSCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.2.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Rode wond ROOD WondWeefselWCS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 granulerend weefsel
Gele wond GEEL WondWeefselWCS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 met infectieverschijnselen of fibrinebeslag
Zwarte wond ZWART WondWeefselWCS 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 met necrose

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:55:55 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht