VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1.1(2018NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen EN.png
Versie: 3.1.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2018
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 01-10-2018


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 5-5-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.3
DCM::KeywordList Vrijheidsbeperkendemaatregelen, wilsbekwaamheid, interventies
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen
DCM::PublicationDate 01-10-2018
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1
DCM::Version 3.1.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd

Publicatieversie 3.1.1 (01-10-2018)

ZIB-732 Geen informatie

Concept

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn maatregelen (fysiek of verbaal) die gebruikt worden om de betrokkene bewust in zijn/haar vrijheid te beperken.
Onder deze definitie vallen vele vormen van vrijheidsbeperking, zoals (niet uitputtend)

  • dwangbehandeling (bijv. gedwongen medicatie)
  • beperking in bewegingsvrijheid (bv. bedhekken volledig omhoog, tafelblad aan stoel)
  • fixatie (bijvoorbeeld armspalk ter voorkoming dat infuus wordt verwijderd)
  • inzet van elektronische hulpmiddelen voor bewaking waar patient zich bevindt

In het ziekenhuis gaat het meestal om het gebruik van bedhekken, een onrustband (band om de taille) of een tentbed. Meestal wordt in combinatie met vrijheidsbeperkende interventies ook rustgevende medicatie toegediend. Bij kleine kinderen gaat het veelal om fixatie van bijv handen ter voorkoming van het uittrekken van bijvoorbeeld een maagsonde.
Voor het toepassen ervan in ziekenhuizen door verpleegkundigen heeft de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) een richtlijn gepubliceerd.
De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) beschermt de rechten van cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg en in de psychogeriatrie. De wet is uitsluitend van toepassing in BOPZ-aangemerkte instellingen en geldt ook voor sommige (gesloten) afdelingen in het verpleeghuis. Voor de registratie van de maatregelen wordt binnen de GGZ instellingen gebruik gemaakt van een landelijk registratiesysteem, de Argusregistratie.
Voor het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies moet altijd toestemming gevraagd worden aan patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Het risicogedrag van de betrokkene, dat de aanleiding vormt voor de maatregelen, wordt niet in dit concept beschreven.

Purpose

Het toepassen van vrijheidsbeperkende interventies is risicovol en kan schade voor de patiënt opleveren indien niet zorgvuldig toegepast. Verpleegkundigen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren van risico's, het observeren van het effect van de interventies en eventuele bijstelling van het beleid t.a.v. vrijheidsbeperkende interventies. Het vastleggen van alle gegevens omtrent de interventie is van groot belang voor inzicht in besluitvorming, toepassing en controle en evaluatie van de interventie. Bij overdracht naar een volgende instelling kunnen vooraf de juiste voorbereidingen worden getroffen voor het veilig continueren van de zorg en het beperken van de risico’s voor patiënt en zijn omgeving.

Information Model


#ArgusInstemmingCodelijst#ArgusInterventieCodelijst#SoortInterventieCodelijst#12473#ToestemmingCodelijst#12476#12468#12466#12475#12467#JuridischeStatusCodelijst#12471#12463#12470VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.1.1Model(2018NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:14.3.1 Arrowdown.pngVrijheidsbeperkendeMaatregelen Rootconcept van de bouwsteen VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen VrijheidsbeperkendeMaatregelen.
CD.png NL-CM:14.3.2 Arrowright.pngJuridischeStatus 0..1 De juridische situatie die voor de patiënt van toepassing is gedurende de interventie. De codering van de juridische status is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.
303186005 Legal status of patient
List2.png JuridischeStatusCodelijst
BL.png NL-CM:14.3.3 Arrowright.pngWilsbekwaam 1 Indicator die aangeeft of de patiënt in staat wordt geacht om de gevolgen van een bepaalde handeling, situatie of besluitvorming te overzien.
ST.png NL-CM:14.3.4 Arrowright.pngWilsbekwaamToelichting 0..1 De toelichting op de beslissingen waarvoor de patient wilsonbekwaam is.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative
Folder.png NL-CM:14.3.5 Arrowdown.pngInterventie 0..* Container van het concept Interventie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Interventie.
CD.png NL-CM:14.3.6 Arrowright.pngSoortInterventie 1 Het soort interventie beschrijft de vrijheidsbeperkende maatregelen.
225317005 Beperking van bewegingsvrijheid
List2.png ArgusInterventieCodelijst
List2.png SoortInterventieCodelijst
CD.png NL-CM:14.3.7 Arrowright.pngToestemming 1 De door de patiënt of wettelijke vertegenwoordiger aan de zorgverlener(s) gegeven toestemming voor het uitvoeren van de vrijheidsbeperkende interventie.
309370004 Consent status
List2.png ArgusInstemmingCodelijst
List2.png ToestemmingCodelijst
TS.png NL-CM:14.3.8 Arrowright.pngAanvangEpisode 0..1 De datum en tijd waarop de interventie is gestart.
TS.png NL-CM:14.3.9 Arrowright.pngEindeEpisode 0..1 De datum en tijd waarop de interventie is beëindigd.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

VrijheidsbeperkendeMaatregelen
JuridischeStatus
Wilsbekwaam Nee
WilsbekwaamToelichting Wilsonbekwaam t.a.v. geldzaken.
Interventie
SoortInterventie Links armspalk i.v.m. infuus.
Toestemming Instemming wettelijke vertegenwoordiger
AanvangEpisode 01-05-2014
EindeEpisode 05-05-2014

Instructions

Binnen de GGZ wordt gebruik gemaakt van een landelijk registratiesysteem bij het inzetten van vrijheidsbeperkende interventies, nl. Argusregistratie. In deze context moeten de codelijsten ArgusInterventieCodelijst en ArgusInstemmingCodelijst gebruikt worden. In de overige gevallen dienen de codelijsten SoortInterventieCodelijst en ToestemmingCodelijst gebruikt te worden.

References

1. Handreiking Argus [Online] Beschikbaar op:http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunt-dwang-en-drang/handreiking-argus-def.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015] 2. Argus [Online] Beschikbaar op:http://www.veiligezorgiederszorg.nl/speerpunten/dwang-en-drang.html [Geraadpleegd: 13 februari 2015] 3. Handreiking "Vrijheidsbeperking in het ziekenhuis? Nee, tenzij…" (V&VN, 2013) [Online] Beschikbaar op:http://www.venvn.nl/Portals/1/Nieuws/2014%20Documenten/WEB_VenVN_Handl_VBI.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

ArgusInstemmingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.5 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Op eigen verzoek E1 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Op eigen verzoek
Geen verzet E2 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Geen verzet
Verzet E3 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Verzet

ArgusInterventieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.4 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Separatie A1 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Separatie
Afzondering A2 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Afzondering
Fixatie A3 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Fixatie
Gedwongen medicatie A4 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Gedwongen medicatie
Gedwongen voeding en/of vocht A5 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Gedwongen voeding en/of vocht
Andere interventies A6 ArgusCodes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.217 Andere interventies

JuridischeStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging 1 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging
RM op eigen verzoek 2 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 RM op eigen verzoek
RM met voorwaardelijk ontslag 3 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 RM met voorwaardelijk ontslag
Onder toezichtstelling (ots) 4 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Onder toezichtstelling (ots)
In bewaringstelling (ibs) 5 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 In bewaringstelling (ibs)
Voogdij 6 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Voogdij
Bewindvoering 7 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Bewindvoering
Mentorschap 8 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Mentorschap
Onder curatele stelling 9 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Onder curatele stelling
Zaakwaarneming 10 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Zaakwaarneming
Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs 11 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs
Strafrechterlijke justitiële contacten: overig 12 Juridische Status 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.232 Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

SoortInterventieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.3 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Secluding patient 90278001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Separatie
Segregation of patient 29251000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Afzondering
Physical restraint 386423001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fixatie
Forced medication 29211000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gedwongen medicatie
Forced feeding of patient 37041007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gedwongen voeding en/of vocht
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

ToestemmingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.14.3.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen instemming patiënt 1 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Geen instemming patiënt
Instemming patiënt 2 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Instemming patiënt
Geen instemming wettelijk vertegenwoordiger 3 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Geen instemming wettelijk vertegenwoordiger
Instemming wettelijke vertegenwoordiger 4 InstemmingStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 Instemming wettelijke vertegenwoordiger

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2018 #1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20180731 [R] (July 2018 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 23/12/2018 00:56:45 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht