Vaccinatie-v4.0(2020NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Vaccinatie EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 5-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.11.1
DCM::KeywordList vaccinatie, inenting
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Vaccinatie
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 01-07-2019
DCM::Supersedes nl.zorg.Vaccinatie-v3.2
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-124 Definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie aanpassen.
ZIB-277 In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK).
ZIB-278 In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst.
ZIB-279 In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode).
ZIB-280 In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160.
ZIB-281 In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification).
ZIB-282 In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode).
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-353 Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-10-2018)

ZIB-664 Bij Vaccinatie is alleen VaccinatieDatum verplicht?

Publicatieversie 4.0 (06-07-2019)

ZIB-821 OverdrachtGeplandeZorgactiviteit laten vervallen en onderliggende zibs aanpassen

Concept

Immunisatie kan worden gedefinieerd als “Het opwekken van natuurlijke immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie) of door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie)”.

In deze bouwsteen worden alleen de (toediende en geplande) vaccinaties opgenomen. De toediening van immunoglobulines maakt deel uit van het medicatieoverzicht. Vaccinaties hebben levenslang relevantie.

De meeste vaccinaties worden in Nederland uitgevoerd in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). RVP informatie is vooral van belang bij kinderen.

Vaccinaties zijn ook relevant bij volwassen patiënten zoals transplantatiepatiënten, dialysepatiënten en patiënten met een status na miltextirpatie. Daarnaast zijn er specifieke indicaties voor de vaccinatie van risicogroepen, zoals reizigers, professionals die met bloed in aanraking komen of patiënten met verwondingen, een verminderde afweer of verhoogd risico.

Purpose

Het vastleggen van reeds bij een patiënt uitgevoerde en geplande vaccinaties is o.a. van belang voor de diagnostiek van infectieziekten en de indicatiestelling en planning van (re)vaccinatie.

Evidence Base

Vanaf versie 4.0 beschrijft de bouwsteen niet alleen historische vaccinaties maar ook geplande. Ook clinical reminders worden met de bouwsteen vorm gegeven. Daardoor is het concept GewensteDatumHervaccinatie komen te vervallen. Deze datum wordt nu de (vage) datum van een geplande vaccinatie.
De documentatie van vaccinaties bevat veel minder gegevenselementen dan die van medicatie. Bij medicatie gaat het om een lopend order proces met veel deelnemers (patiënt, voorschrijver, apotheek, toediener) en complexe, zeer gevarieerde details.

Bij vaccinatie gaat het alleen om wat is of zal worden toegediend  en wanneer.

Information Model


#ProductCodeATCCodelijst#ProductCodePRKCodelijst#ProductCodeGTINCodelijst#ProductCodeHPKCodelijst#ProductCodeZICodelijst#9913#9909#9908Zorgverlener-v3.5(2020NL)#9910#9907#ProductCodeGPKCodelijstVaccinatie-v4.0Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:11.1.1 Arrowdown.pngVaccinatie Rootconcept van de bouwsteen Vaccinatie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Vaccinatie.
CD.png NL-CM:11.1.2 Arrowright.pngProductCode 0..1 De productcode van het toegediende vaccin.

Er zijn meerdere mogelijke codesystemen om de productcode vast te leggen. Indien de vaccinatiegegevens op basis van een anamnese zijn geregistreerd, dan is codering met de ATC code de voorkeur. In alle gevallen gaat het om die producten, die in de ATC groep J07 vallen (vaccins).

List2.png ProductCodeATCCodelijst
List2.png ProductCodeGPKCodelijst
List2.png ProductCodeGTINCodelijst
List2.png ProductCodeHPKCodelijst
List2.png ProductCodePRKCodelijst
List2.png ProductCodeZICodelijst
PQ.png NL-CM:11.1.4 Arrowright.pngDosis 0..1 De hoeveelheid gegeven product weergegeven in milliliters. In de meeste gevallen wordt het gehele product toegediend, in sommige gevallen wordt een omschreven deel van het product toegediend.
TS.png NL-CM:11.1.3 Arrowright.pngVaccinatieDatum 0..1 Datum (en eventueel tijd) dat het vaccin is of zal worden toegediend. In het geval van een gewenste hervaccinatie is een vage datum (maand, jaar) toegestaan (Clinical reminder). Indien een geplande vaccinatie niet voor een bepaalde tijd mag worden toegediend, dient de datum opgave (vaag of niet) daar uiting aan te geven.
Verwijzing.png NL-CM:11.1.6 Arrowright.pngToediener::Zorgverlener 0..1 De zorgverlener en/of organisatie waar of door wie de immunisatie werd of zal worden uitgevoerd.
Block.png Zorgverlener
ST.png NL-CM:11.1.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Vrije tekst als toelichting.

Voorbeelden van veel gebruikte toelichtingen zijn: - "Vaccinatie volgens Rijksvaccinatieprogramma". - "Niet volgens Rijksvaccinatieprogramma", gevolgd door een verdere toelichting. - "Onbekend"

48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ProductCode Vaccinatie Datum Toelichting GewensteDatum Hervaccinatie Toediener
DKTP/HIB vaccin 05-03-1999 Volgens Rijksvaccinatie programma.

ProductCode Vaccinatie Datum Toelichting GewensteDatum Hervaccinatie Toediener
OrganisatieNaam
Hepatitis A vaccin 03-06-2012 Bezoek aan Guatemala. 2014 GG&GD Nijmegen

References

1. G-standaard [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Rijksvaccinatieprogramma [Online] Beschikbaar op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Valuesets

ProductCodeATCCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.4 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Anatomic Therapeutic Classification (ATC) 2.16.840.1.113883.6.73

ProductCodeGPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.3 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Generieke Product Kode (GPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.1

ProductCodeGTINCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.5 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden Global Trade Item Number (GTIN) 1.3.160

ProductCodeHPKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.2 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Handels Product Kode (HPK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.7

ProductCodePRKCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.1 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK) 2.16.840.1.113883.2.4.4.10

ProductCodeZICodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.11.1.6 Binding: Required
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden G-Standaard Artikelen (ook KNMP-nummer, ATKODE) 2.16.840.1.113883.2.4.4.8

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/09/2020 19:47:46 met ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht