TekstUitslag-v4.4(2022NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.TekstUitslag EN.png
Versie: 4.4
ZIB Status:Final
Publicatie: 2022
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 10-06-2022


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 14-12-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.2
DCM::KeywordList laboratorium uitslagen, verslagen
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.TekstUitslag
DCM::PublicationDate 10-06-2022
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-07-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.TekstUitslag-v4.3
DCM::Version 4.4
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-76 OverdrachtTekstUitslag Omschrijving
ZIB-130 Samenvoegen bouwstenen OverdrachtLabuitslag en OverdrachtTekstuitslag tot een bouwsteen.
ZIB-274 In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept.
ZIB-275 In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept.
ZIB-322 Wijziging paragraaf concept
ZIB-323 Wijzing paragraaf Purpose
ZIB-370 ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aanpassen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-423 Verkeerd bron-codestelsel gekoppeld aan de 'TestStatusCodelijst'.
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 4.0 (04-09-2017)

ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Publicatieversie 4.1 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 4.2 (01-10-2018)

ZIB-630 Optie PET CT toevoegen aan TekstUitslagTypeCodelijst

Publicatieversie 4.3 (31-01-2020)

ZIB-955 verduidelijking dataelementen TekstUitslag en correctie teksten.

Publicatieversie 4.4 (01-09-2020)

ZIB-631 Toevoegen optie om link naar het oorspronkelijke beeld/materiaal op te nemen.
ZIB-1187 DefinitionCodes zib Nl.zorg.tekstuitslag

Concept

Een tekstuitslag beschrijft de bevindingen en interpretatie van diagnostische of therapeutische verrichtingen, uitgevoerd op patiënten of monsters afkomstig van de patiënt.

Purpose

Het vastleggen van de resultaten van diagnostische verrichtingen ten behoeve van communicatie hiervan met de aanvrager van de verrichting en het documenteren van de bevindingen naar aanleiding van therapeutische verrichtingen.

Evidence Base

De meeste uitslagen van verrichtingen en sommige uitslagen van laboratorium onderzoeken zijn verhalend van aard. Het gaat hierbij om o.a. verslagen van radiologie, pathologie, scopieën, echografie, etc en laboratoriumonderzoeken als banale kweken, waar uitslag, interpretatie en advies integraal onderdeel uitmaken van de uitslag. Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor deze niet verder gestructureerde uitslagen.

Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen LaboratoriumUitslag gebruikt moet worden.
In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++ uit reeks tot ++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) het beste overgedragen met LaboratoriumUitslag en is deze bouwsteen meer geschikt voor tekstuele uitslagen die langer dan een paar woorden zijn.
In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor.
De toepasbaarheid wordt niet door het soort lab maar door het soort uitslag bepaald.

Information Model


#13063Verrichting-v5.4(2022NL)#13066#TekstStatusCodelijst#TekstUitslagTypeCodelijst#13065#13062#13068#13832TekstUitslag-v4.4Model(2022NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:13.2.1 Arrowdown.pngTekstUitslag Rootconcept van de bouwsteen TekstUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TekstUitslag.
371525003 Verslag van klinische verrichting
TS.png NL-CM:13.2.3 Arrowright.pngTekstUitslagDatumTijd 0..1 Datum en eventueel tijdstip van de uitslag.
399651003 Datum van verslag
Verwijzing.png NL-CM:13.2.5 Arrowright.pngVerrichting 0..1 Verwijzing naar de bouwsteen Verrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme.
71388002 Verrichting
Block.png Verrichting
CD.png NL-CM:13.2.6 Arrowright.pngTekstUitslagStatus 0..1 De status van de uitslag.
308552006 Status van verslag
List2.png TekstStatusCodelijst
ST.png NL-CM:13.2.2 Arrowright.pngTekstResultaat 1 Het tekstverslag waarin het feitelijke resultaat van de test of de verrichting staat.
423100009 Gedeelte betreffende resultaten in status
ED.png NL-CM:13.2.7 Arrowright.pngVisueelResultaat 0..* Visuele onderzoeksresultaten die uitgangspunt van en aanleiding voor het tekstuele verslag zijn. Deze resultaten omvatten zowel beeldmateriaal - bijvoorbeeld radiologische beelden, scopie beelden, medische foto's en video's - als grafische registraties - bijvoorbeeld ECG's, EEG's etc.
9841000146101 Beeld
CD.png NL-CM:13.2.4 Arrowright.pngTekstUitslagType 1 Het soort resultaat.
List2.png TekstUitslagTypeCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Tekst Uitslag Datum Tijd 05-12-2014 17:00 uur
Tekst Uitslag Type Röntgen
Tekst Uitslag Status Voorlopig
Verrichting
VerrichtingType CR THORAX BED (085002BED)
Uitvoerder Dr. A
Locatie Radiologie
Aanvrager Onbekende arts
TekstResultaat
Klinische gegevens: Opname van het respiratoire insufficiëntie bij pneumonie.
Vraagstelling: Afname infiltraat?
Verslag: Liggende opname vergeleken met onderzoek van 31/10/2012. Hoogliggende positie van de trachea tube 7 cm boven de carina, idealiter 4-6 cm. Onveranderd goede positie van jugularislijn over rechts met tip in vena cava superior. Twee lijnstructuren te volgen over de oesophagus tot subdiafragmaal. Hoogstand van het rechter hemidiafragma conform. Pleuravocht rechts. Goede afgrensbaarheid linker diafragma en enige afname stuwingsbeeld. Iets afname van diffuse consolidatie rechter thoraxhelft. Verdichting in de fissura minor, passend bij plaatatelectase.
Conclusie: Hoge ligging trachea tube. Iets afname van diffuse consolidaties rechter thoraxhelft. Afname stuwingsbeeld.
TekstUitslagDatumTijd 15-08-2014 11:00 uur
TekstUitslagType Procedure
TekstUitslagStatus Definitief
Verrichting
VerrichtingType Colonoscopie
Uitvoerder Dr. B
TekstResultaat
Indicatie
gemetastaseerd NSCLC st IV wv chemotherapie en radiotherapie. Sinds 4 wkn persisterende diarree. radiatie proctitis?
Premedicatie: Geen.

Verslag
Het colon is voorbereid met Klean Prep. Introductie vindt plaats tot in het coecum met identificatie van appendixopening en valvula bauhini zonder inspectie van terminale ileum. De darm is goed gereinigd.
Anus
Hemorrhoiden. Bij RT: geen afwijkingen voelbaar.
Darm
Het lumen van de dikke darm is normaal van kaliber. Linkszijdige diverticulose.
Het slijmvlies van het gehele colon toont geen afwijking.
Rectum bij inversie wel bekeken, hemorrhoiden.
Inzending voor histologie
PA I colon ascendens biopten
PA II transversum biopten
PA III sigmoid
PA IV rectum
Complicaties
Geen. Indien binnen 30 dagen een mogelijke late complicatie wordt waargenomen, verzoek ik u dit aan ons te melden.
Conclusie
Geen afwijkingen waarneembaar bij coloscopie.
Advies
Expectatief tav diarree. Het verdere beleid is afhankelijk van de uitslag van het onderzoek door de patholoog-anatoom;

Code: 20829

Valuesets

TekstStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.2 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Lopend pending ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Uitslag volgt
Voorlopig preliminary ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Voorlopig
Definitief final ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Definitief
Aangevuld appended ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Aanvullend
Gecorrigeerd corrected ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Gecorrigeerd

TekstUitslagTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.1 Binding: Extensible
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Microbiologisch onderzoek 19851009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 microbiologie
Beeldvormende verrichting 363679005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 overige beeld vormende techniek
Radiografische beeldvormende verrichting 363680008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 röntgen
Diagnostische echografie 16310003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 echografie
CT 77477000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 CT
Magnetic resonance imaging 113091000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 MRI
Angiografie 77343006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 angiografie
Echocardiografie 40701008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 echocardiografie
Nucleair geneeskundige verrichting 371572003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 nucleaire geneeskunde
Pathologisch-anatomische verrichting 108257001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 pathologie
Verrichting 71388002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 procedure
Positronemissietomografie met computertomografie 450436003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PET CT

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20220131 [R] (January 2022 Release)
  • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 10/06/2022 11:41:47 met ZibExtraction v. 8.0.8196.20371


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht